• Informace pro studenty

    • Školní rok 2023/2024

     Stránky s informacemi k MZ - http://maturita.cermat.cz

     Maturitní zkouška ve školním roce 2023/24 (Stanovení podmínek zkoušky, způsob záznamu písemných prací a doplňující informace) - (PDF)  -  podle §79 odst. 3 školského zákona

      

     Aktuality:

     30. 4. 2024

     Nový Maturitní zpravodaj přináší přehled nejdůležitějších informací o didaktických testech

     Pro maturanty jsme připravili další tematické vydání Maturitního zpravodaje věnující se společné části maturitní zkoušky.

     Nové číslo Maturitního zpravodaje obsahuje zejména přehled základních pravidel pro konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a informace o obsahu a průběhu didaktických testů. Přináší také užitečné rady a doporučení pro přípravu, nejdůležitější termíny jarního zkušebního období, informace o kritériích hodnocení didaktických testů nebo návod, jak podat žádost o přezkoumání didaktického testu.

     29. 11. 2023

     Maturitní zpravodaj o přihlašování ve školním roce 2023/2024 na webu maturita.cermat.cz

     Hlavním tématem 63. čísla Maturitní zpravodaje je správné vyplnění a včasné odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce. Kromě toho zpravodaj žákům poskytne i další nejužitečnější informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024, zkušebních předmětech společné části, nejdůležitějších termínech v obou zkušebních obdobích a další rady a doporučení k přípravě ke zkoušce.

     13. 10. 2023

     MŠMT zveřejnilo změnu v ověřování jazykové kompetence v didaktickém testu z cizích jazyků platné od jarního zkušebního období 2024.

     Tato změna je v souladu se současnou vyhláškou č. 177/2009 Sb., s katalogy požadavků pro zkoušky z cizích jazyků společné části maturitní zkoušky a s požadavky vymezenými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (dále jen SERRJ).

     Odkaz na článek zde: Změna v ověřování jazykové kompetence v didaktickém testu z cizích jazyků (cermat.cz)

     * * *

     Důležité termíny

     15. listopad 2023 - Žáci dostanou předvyplněné formuláře přihlášek k MZ (ukázka vyplnění), zástupce ředitele bude osobně žáky maturitních tříd informovat o organizaci a průběhu MZ

     1. prosince 2023 - Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

     15. prosince - Ředitel školy nejpozději k tomuto termínu ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.

     20. prosince 2023 - ředitelka školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

     2. ledna - Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.

     3. ledna - MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma didaktických testů SČ MZ.

     JZS jaro 2024 Sdělení.pdf

     JZS jaro 2024 Přílohy 1-7.pdf

     JZS jaro 2024 Příloha 8.pdf

     Do 31. ledna - ŘŠ navrhne jmenování ŠMK a KVP

     Do 28. února - krajský úřad/CZVV jmenuje PZMK/ŠMK

     30. ledna 2024 - ředitelka školy stanovila konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části (klikněte PDF)   pro jarní zkušební období (termín je nejpozději 2 měsíce před jejich konáním) 

     nejdříve 1.února 2024 - všichni maturanti převezmou pozvánky k didaktickým testů

     do 31. března 2024 - odevzdání žákovského seznamu literárních děl

     do 31. března 2024 - podání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka mezinárodně uznávanou zkouškou (doporučený formulář ke stažení ZDE (formát docx) (podrobnosti pod tímto přehledem)

     Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

     do 31. března 2024Kritéria hodnocení zkoušek společné části pro tento školní rok vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

     do 31. března 2024 - Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenuje ředitel školy (jmenování ZDE) alespoň 1 týden před začátkem konání první zkoušky profilové části maturitní zkoušky, nejpozději do 31. března 2024 pro jarní zkušební období

     1. dubna 2024 - ředitelka školy jmenuje  zadavatele DT (JZS PDF) nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu.

     21. března 2024 - maturitní komise schválíla Kritéria hodnocení zkoušek profilové části pro tento školní rok

     11. - 30. dubna - distribuce zkušební dolkumentace DT SČ MZ

     10 dubna 2024  - písemné práce z českého jazyka a literatury (110 minut)  a 11. dubna 2024 z cizího jazyka (90 minut) (Aj, Nj, Fj, Rj).

     2. - 7. května 2024 - Didaktické testy se konají v pracovní dny v období od 2. května do 7. května 2024 (JZS PDF). Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději 15. srpna 2023 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2024;

     14. května 2024 - změna maturitní komisí Fy a IVT

     16. května 2024 - Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2024. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

     20. - 24. května 2024Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky) 

     po 28. květnu 2024 - Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.

     30. května 2024 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení 

     do 25. června 2024- žák podává přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce nejpozději do 25. června pro podzimní zkušební období.

     Stanovení podzimního termínu profilové zkoušky MZ 2024

     do 30. června 2024 - žák odevzdává žákovský seznam literárních děl pro podzimní zkušební období.

      

     Informace k nahrazování zkoušek z cizího jazyka v roce 2024

     MŠMT vydává seznam jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona.

     Byly doplněny zkoušky Ministerstva vnitra pro německý a ruský jazyk. Zkoušky ze španělského jazyka jsou beze změny. U italských zkoušek byla odstraněna neexistující zkouška C1 pro mládež. Francouzské zkoušky byly doplněny o čtyři zkoušky TEF. U zkoušek z obchodní ruštiny byl upraven název. Změny jsou barevně označeny.

     U cambridgeských zkoušek byla na základě častých dotazů doplněna na konci vysvětlivka*. Pouze cambridgeské zkoušky totiž umožňují to, aby v případě, kdy uchazeč dosáhne hraničních bodů, obdržel certifikát vyšší či nižší úrovně, než na jakou se přihlásil. V případě, že se např. přihlásil na zkoušku Cambridge English: Key, která je v úrovni A2, dosáhl ale nejlepší známky A s celkovým skóre 140 - 159 bodů, obdrží certifikát s úrovní B1. Pokud se např. přihlásí na zkoušku Cambridge B2 First for Schools, a dosáhne známky A s celkovým skóre 180 - 199 bodů, obdrží certifikát s úrovní C1. Pokud však obdrží známku C s celkovým skóre 140 - 159 bodů, dostane certifikát B1.

      

     *  *  *

     VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA - registrace

     https://vpz.cermat.cz

     *  *  *

     Status studenta po maturitě - rádce

     * * *

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení