• Jednotná přijímací zkouška 2024

    Informační web PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024

    https://www.prihlaskynastredni.cz/

     

    Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči mají tak možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ v tonto roce.

    Kritéria přijímacího řízeni

    Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

    Způsob podání přihlášky

    1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). (doporučujeme, odpadne vám tisk tří přihlášek a povinnost doručit přihlášky spolu s přílohami na tři školy)
    2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
    3. Papírovou přihláškou s přílohami.

    Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023 (pouze papírovou formou)

     

    Pro uchazeče z deváté třídy naše škola otevírá jednu třídu pro 30 studentů - tato třída se skládá ze dvou zaměření školního vzdělávacího programu - zaměření jazykové (15 studentů) a zaměření všeobecné (15 studentů). Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden obor, tak si uchazeč volí jedno z těchto zaměření již při podávání přihlášky. 

    Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

    • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
    • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázi

    Jednotnou zkoušku může každý uchazeč, jenž podal přihlášku do jednoho z maturitních oborů vzdělání, konat dvakrát ve dvou termínech, a to i když podal přihlášku pouze do jednoho maturitního oboru vzdělání.

    Náhradní termíny JPZ

    • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

    Školní část přijímací zkoušky

    • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
    • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
    • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
    • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

    Náhradní školní část přijímací zkoušky

    • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy

    Další termíny 1. kola

    • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
    • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
    • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

    Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
    Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
    Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

    Přihláška do 1. kola

    Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

    • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
    • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
    • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

    Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

    Gymnázium Šternberk nevyžaduje prokázání zdravotní způsobilosti (obory vzdělávání na gymnáziu nemají stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti nařízením vlády č. 211/2010 Sb.)

    Termín podávání přihlášek 1.- 20. 2. 2024

    Výběr škol - prioritizace

    Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

    Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

    Vzdání se přijetí v 1. kole

    Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

    Přihláška do 2. kola

    2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

    Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

    Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

    Termíny 2. kola

    19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

    od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

    od 5. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky na všechny střední školy

    18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

    21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

    Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

    Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

    Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

    Přihláška do 3. kola

    3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

    od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

    Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

    Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

     (zdroj: https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024 )

     

    Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky dle nové vyhlášky 422/2023 Sb:

    (1) Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

    (2) Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace z

    a) učiva stanoveného pro první stupeň základní školy rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání u osmiletých oborů středního vzdělání,

    b) učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů středního vzdělání,

    c) učiva celého rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u ostatních oborů středního vzdělání.

     

    Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

    (ve školním roce 2023/2024 jsou Specifikace pro školní rok 2022/2023 platné ve stejném znění)

    Český jazyk
    Matematika

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení