• Co lze/je nutné udělat před podáním přihlášky:

    1. Navštívit Den otevřených dveří v pátek 27.11.2020 (14:00-17:00 hod.) nebo v sobotu 28.11.2020 (9:00 – 12:00 hod.).   V závislosti na epidemiologické situaci je listopadový termín DOD zrušen, zvažujeme DOD v lednu - bude upřesněno. V pátek v 15:30 a v sobotu v 10:00 bude pro zájemce informativní schůzka v učebnách u vstupu do školy.

     

    2. Zanechat/zaslat e-mailový kontakt u výchovné poradkyně Mgr.Burešové – budeme vám průběžně zasílat informace.

     

    3. Přihlásit se na Přijímačky nanečisto – na www.gymst.cz bude od 1. 1. 2021 do 20. 1. 2020 přihlašovací formulář na tyto zkoušky. Přijímačky nanečisto proběhnou vždy od 14:00 hod.,  bude upřesněno - předběžně 26. 1. 2021  pro žáky devátých tříd a bude upřesněno - předběžně 27. 1. 2021 pro žáky pátých tříd. Výsledky budou zaslány zájemcům mailem.

     

    4. Zúčastnit se informativní schůzky pro rodiče zájemců o studium dne 21. 1. 2021  od 16:00 hod. v budově gymnázia.

    5. Vyplnění přihlášky (na odkazu podrobné informace z webu prijimacky.cermat.cz) – na našich webech najdete vzor vyplněné přihlášky.

    • U žáků 9. tříd je nutné vyplnit nejen Obor vzdělání, ale také doplnit, zda má žák zájem o studium všeobecné nebo jazykové.
    • Potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře nevyžadujeme.
    • Kontakt na zákonného zástupce (mobil a mail) vyplňujte čitelně, někdy je nutné vám zavolat kvůli neúplné přihlášce.
    • K přihlášce přikládáte doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy jen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami!
    • Prospěch na zadní straně přihlášky vám buď potvrzuje základní škola nebo přiložíte vysvědčení za požadované období úředně potvrzené.

     

     

    6. Pozvánku k přijímací zkoušce vám gymnázium zašle nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Pokud by se tak nestalo, ihned kontaktujte školu! Součástí přihlášky bude i kód, pod kterým bude žák konat zkoušku. Proto je nutné, aby si tento kód vzal s sebou ke zkoušce.

     

    7. Sledovat stránky školy (www.gymst.cz) a organizace CERMAT (prijimacky.cermat.cz).

     

    Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2020/2021

    Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky (MŠMT)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení