• Co lze/je nutné udělat před podáním přihlášky:

     

    1. V závislosti na epidemiologické situaci byl listopadový termín DOD zrušen

    Burza škol Online - 14. 12. 2020

    Burza škol Online - 20. 1. 2021

     

    2. Zanechat/zaslat e-mailový kontakt u výchovné poradkyně Mgr.Burešové – budeme vám průběžně zasílat informace.(změna - na zasílání informací využijeme kontakt z přihlašování na přijímačky nanečisto)

     

    3. Přihlásit se na Přijímačky nanečisto – na www.gymst.cz bude od 1. 1. 2021 do 20. 1. 2020 přihlašovací formulář na tyto zkoušky. Přijímačky nanečisto proběhnou podle aktuální epidemiologické situace (st. 2 PES) vždy od 14:00 hod.,  ZRUŠENO :-( 26.1.2021  pro žáky devátých tříd a 27.1.2021 pro žáky pátých tříd. Výsledky budou zaslány zájemcům mailem.

     

    4. Zúčastnit se Burzyškolonline pro rodiče zájemců o studium dne 20. 1. 2021  od 16:00 hod. - odkaz na Tems najdete na  https://burzaskol.online/

    • Přihlášku lze odevzdat v kanceláři školy od 1. 2. 2021  do 1. 3. 2021 v době od 7:00 do 15:00 hod.
    • Přihlášku vytiskněte oboustranně (odevzdáváte 1 list papíru). Přihlášky na dvou listech nelze přijmout.
    • Při zaslání přihlášky poštou (doporučeně) doporučujeme ověřit její doručení na Sledování zásilek, případně ověřit telefonicky ve škole na číslech: 585 094 101 nebo 702 086 975.
    •  

    5. Vyplnění přihlášky (na odkazu podrobné informace z webu prijimacky.cermat.cz) – na našich webech najdete vzor vyplněné přihlášky.

    • U žáků 9. tříd je nutné vyplnit nejen Obor vzdělání, ale také doplnit, zda má žák zájem o studium všeobecné nebo jazykové.
    • Potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře nevyžadujeme.
    • Kontakt na zákonného zástupce (mobil a mail) vyplňujte čitelně, někdy je nutné vám zavolat kvůli neúplné přihlášce.
    • K přihlášce přikládáte doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy jen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami!
    • Prospěch na zadní straně přihlášky vám buď potvrzuje základní škola nebo přiložíte vysvědčení za požadované období úředně potvrzené.

     

     

    6. Pozvánku k přijímací zkoušce vám gymnázium zašle nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Pokud by se tak nestalo, ihned kontaktujte školu! Součástí přihlášky bude i kód, pod kterým bude žák konat zkoušku. Proto je nutné, aby si tento kód vzal s sebou ke zkoušce.

     

    Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkoušky nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny. (Opatření obecné povahy, Č.j.:MSMT-43073/2020-3)

     

    7. Sledovat stránky školy (www.gymst.cz) a organizace CERMAT (prijimacky.cermat.cz).

     

    Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2020/2021

    Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky (MŠMT)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení