• Provoz naší školy od středy 25. listopadu
    Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od středy 25. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol. V naší škole se to týká žáků tříd 4. A a VIII.A. Pro tyto třídy je tedy prezenční výuka povinná při zachování pravidel homogenity skupin (tj. kolektivy tříd/skupin se neprolínají ani neslučují). Toto pravidlo si vyžádá změny v organizaci volitelných sem
   • Na základě opatření MŠMT posouváme volby do školské rady původně vyhlášené na dny 12. a 13. 11. 2020 na dobu po skončení nouzového stavu - předpokládáme, že se uskuteční hned v průběhu prvních třídních schůzek, které budou moci být organizovány ve škole (doufejme, že v lednu 2021). Všichny Vás budeme o konkrétním termínu včas informovat. Níže je zkopírována část informace z MŠMT.
   • Ve dnech 15. – 19. 6. 2020 se konaly ústní maturitní zkoušky na Gymnáziu Šternberk.

    Na maturitní zkoušku se připravovalo celkem 51 studentů.

    I přes nelehkou situaci, ve které se maturanti ocitli v posledních měsících školního roku, byly i letošní výsledky maturitních zkoušek vynikající. V anglickém jazyce dosáhli studenti průměrné známky 1,37 respektive 1,45. V českém jazyce byla průměrná známka 1, 77.
   • Systém EduPage mohou učitelé, rodiče i žáci využívat ke vzájemné komunikaci
  • Novinky

     • Informace o provozu školy od 25. 11.2020 a 30.11.2020

      Aktualizováno 26. 11. 2020:

      Provoz naší školy od pondělí 30. listopadu
      Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od pondělí 30. 11. 2020 pokračuje prezenční výuka maturitních tříd a navíc je povolena osobní přítomnost žáků žáků nižších stupňů víceletých gymnázií v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd. Třídy budou rozděleny do dvou skupin - 1. týden bude prezenční výuka pro třídy primy a sekundy (tj. tyto třídy nastoupí v pondělí 30. listopadu), ve druhém týdnu třídy tercie a kvarta. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, níže najdete podrobné organizační informace.

    • Informace o provozu školy od 25. 11.2020 a 30.11.2020
     • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020

      I v tomto roce proběhne tradiční charitativní akce „Vánoční hvězda“, ale z důvodu epidemiologických opatření není možné ji letos zorganizovat na naší škole.

      Pokud se chcete přesto zapojit, můžete hvězdu zakoupit na těchto místech v Olomouci:

      Dětská galerie na DK

      Mamma centrum, Nezvalova 1

      Galerie Caesar, Horní Náměstí

    • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020
    • BOBŘÍK INFORMATIKY
     • BOBŘÍK INFORMATIKY

      BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.
      Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
      Bobřík informatiky umožnil letos žákům soutěžit z domova. Letos při soutěžení z domova u středních škol nebude sestavováno celostátní pořadí, protože nebude možné kontrolovat, zda žáci soutěžili férově. Takže jen malá statistika soutěžících z naší školy (vždy ve tvaru kategorie - úspěšní řešitelé/celkový počet účastníků) - Benjamin (prima, sekunda) - 23/34, Kadet (tercie, kvarta) - 8/40, Junior (kvinta, 1. A) - 9/31, Senior (seminaristé SVT3 a SVT4)- 6/11.
      Gratulace všem úspěšným řešitelům a poděkování všem, kteří nelitovali času na vyplnění online testu.
      PK IVT

  • Projekty

   • Podpora školy ve vzdělávání
   • Podpora školy ve vzdělávání II
   • Veřejně prospěšné práce
   • Zateplení školy
   • Čtení a informace
   • Erasmus+
   • CAD
   • PROŠ
   • Rekonstrukce učeben Bi a Ch
  • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
   kanakova@gymst.cz ; mobil:603815442
   Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
   zavadil@gymst.cz; mobil:702086974
   podatelna@gymst.cz
   Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   Adresa: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   Datová schránka: webj5xm
   Zřizovatel: Olomoucký kraj

   více kontaktních informací...

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 29. 11. 2020
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení