• Úřední deska dostupná vzdáleným přístupem (dle §26 odst. 1 správního řádu)

    Na úřední desce naleznete publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a dalších právních předpisů. Dále jsou na úřední desce publikována důležitá aktuální sdělení školy a informace pro veřejnost.

     

    Aktuální informace a rozhodnutí:

    21. 3. 2024

    Aktualizace 2. 4. 2024:

    Seznam kandidátů do školské rady:

    Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků bodou volit dva z těchto kandidátů:

    Mgr. Petra Gottwaldová (dítě III. A)

    Mgr. Lubomír Papica (děti IV. A a VI. A)

    Mgr. Zuzana Vyjídáková (dítě VI. A)

     

    Pegagogičtí pracovníci budou volit tyto kandidáty:

    Mgr. Jitka Mrhačová

    Mgr. Jaroslav Zavadil

     

    Vyhlašuji volby do Školské rady při Gymnáziu, Šternberk, Horní náměstí 5, 78501 Šternberk, příspěvkové organizaci, IČ00601764, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad schválenému Radou Olomouckého kraje dne 27. července 2020 usnesením č. UR/98/68/2020. 

    Na základě počtu žáků je stanoven počet členů školské rady na naší škole na 6 osob, z toho 2/3 osob jsou voleny, zbývající 1/3 je jmenována Radou Olomouckého kraje.

    Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí 2 osoby.

    Volby proběhnou 11. dubna 2024 (16:00 – 18:30 rodiče a zákonní zástupci, fyzicky v budově školy) a 12. dubna (7:30 – 10:00 hod. pro zletilé žáky, a rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků, fyzicky v budově školy).

    Podrobné informace a termíny

    Mgr. Tamara Kaňáková

     

    30. 1. 2024: ředitelka školy stanovila konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části (klikněte PDF)   pro jarní zkušební období (termín je nejpozději 2 měsíce před jejich konáním) 

     

    17. 1. 2024: Srdečně zveme rodiče všech zájemců o studium na Gymnáziu Šternberk – z 5. i 9. tříd - na informativní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 1. 2024 v 16:00 hod. v přízemí hlavní budovy (vstup od kostela).

    Těšíme se na vaši účast

    Mgr. Tamara Kaňáková,  ředitelka školy

    *   *   *

    5. 1. 2024: Třídní schůzky - informační odpoledne - se konají ve čtvrtek 11. 1. 2024 od 16:00 do 18:30 hod. Rozmístění učitelů najdete na odkazu.

    Umístění učitelů (průběžně aktualizováno)

    *   *   *

    5. 9. 2023:

    Maturitní zkouška ve školním roce 2023/24 (Stanovení podmínek zkoušky, způsob záznamu písemných prací a doplňující informace) - (PDF)  -  podle §79 odst. 3 školského zákona

    *   *   *

    Výstražná jednodenní stávka 27. 11. 2023

    *   *   *

    Povinně zveřejňované informace

    Důvod a způsob založení:

    Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem (rejstřík škol,  VYPIS_Z_REJSTRIKU_SKOL_A_SKOLSKYCH_ZARIZENI.pdf )

    Organizační struktura:

    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442

    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974

    • Informace: Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole nebo obecně dotazy či oznámení týkající se naší školy napište nám zprávu prostřednictvím tohoto mailu podatelna@gymst.cz nebo formuláře na školních stránkách. Vaše otázky rádi zodpovíme. Můžete také volat přímo na telefon ředitelky školy (+420 603 815 442) 

    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764

    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic

    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz

    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz

    Opravné prostředky proti rozhodnutí (např. o přijetí ke studiu):

    Vždy upřesněno a zveřejněno spolu s rozhodnutím (termín, místo, forma atd.)

     

    Postup při podávání žádostí:

    o stejnopisy vysvědčení a další dokumenty (včetně sazebníku) najdete na webu školy pod záložkou Veřejnost. Tam najdete i informacihttps://gymst.edupage.org/a/pronajmy o pronájměch

     

    Školní rok

    Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup - na stránkách naší školy v novinkách (https://gymst.edupage.org/news)

     

    Výroční zprávy

    Najdete na našem webu

     

    Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje:

    Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
    Vyhláška MŠMT ČR 13/2005 Sb., o středním vzdělávání… 
    Vyhláška MŠMT ČR 353/2016 Sb., o přijímacím řízení…
    Vyhláška MŠMT ČR 177/2009 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
    Zákon 500/2004 Sb. Správní řád
    Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
    Školní  řád 
    Všechny zákony a vyhlášky  ve znění pozdějších předpisů

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení