• Exkurze Praha - 4.A a VIII.A - informace o platbě:

    č.ú. 107-1544 830 277/0100

    zpráva pro příjemce: jméno studenta

    Třída VIII. A :

    variabilní symbol: 500

    Třída 4. A :

    variabilní symbol: 600