•  

     IČO: 19012888

     Druh obecně prospěšných služeb:

     1. Modernizace a zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.

     2. Podpora a pořádání akcí zaměřených na spolupráci škol a mládeže u nás i v zahraničí.

     3. Akce zaměřené na výměnné zahraniční pobyty a stáže v zahraničí.

     4. Podpora mezinárodních vzdělávacích projektů

     5. Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.

     6. Akce zaměřené na oblast využití volného času dětí a mládeže.

     7. Akce zaměřené na reprezentaci a propagaci školy

     8. Podpora zapojení sociálně slabých studentů do akcí pořádaných a organizovaných školou a jinými organizacemi na rozvíjení vědomostí, dovedností a poznatků studentů.

     9. Akce společenského a sportovního charakteru.

     10. Podpora společenských, sportovních a kulturních akcí školy.

     11. Kulturně vzdělávací, osvětová a vydavatelsko editační činnost.

     12. Získávání prostředků na zakoupení učebnic a jejich zapůjčování.

     13. Získávání a poskytování prostředků pro zdravotně handicapované studenty a vytváření bezbarierových zařízení.

     Ředitelka:

     Mgr. Lea Maňáková

      

     Správní rada:

     Bc. Vítězslava Nováková – předsedkyně

     Mgr. Irena Černocká

     Ing. Zdeňka Jurečková

     Mgr. Martina Pallová, Ph.D.

     Iveta Labiková

     Mgr. Zuzana Vyjídáková

      

     Dozorčí rada:

     Mgr. Alena Niklová – předsedkyně

     Oldřiška Dudková

     Mgr. Tamara Kaňáková

      

      

      

      

     Starší dokumenty - starší www stránky (Intranet)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení