• Konverzační soutěž pro ZŠ z AJ, NJ a RJ se uskuteční dne 14.12.2023. 

    Začátek online registrace bude spuštěn 27. 11. 2023 v 8:00

    Ukončení registrace bylo 8. 12. 2023 ve 12: 00 – po tomto termínu není možné přijímat další přihlášky

    Vzhledem k počtu přihlášených škol se letos nebude konat soutěž v Nj a Rj!


    Registrace AJ - klikněte

    Registrace Rj - klikněte

    Registrace Nj - klikněte

     

    Konverzační soutěž se koná na našem gymnáziu již od roku 1997. Byla určena žákům ZŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje, soutěží se v konverzačních schopnostech v anglickém,německém jazyce a ruském jazyce. 

    Propozice Aj, Rj, Nj

    AJ 

    Propozice ke konverzační soutěži 14. 12. 2023 – anglická část

    Pro 8. a 9. třídy ZŠ z Olomouckého okresu:

    • Kategorie 8. třída (max. počet uchazečů za jednu školu: 2 žáci)
    • Kategorie 9. třída (max. počet uchazečů za jednu školu: 2 žáci)

    Průběh soutěže:

    Registrace 8:00 – 8:45 v přízemí hlavní budovy Gymnázia Šternberk

    Začátek soutěže v 9:00

     Podrobný časový harmonogram Aj - klikněte (PDF)

    1. Poslech 15-20 min
    2. Popis a srovnání obrázků k vylosovanému tématu + doplňující otázky (max 5 min)
    3. Samostatný projev na vylosované téma + doplňující otázky (max 5 min)

    Vyhlášení výsledků (čas se bude odvíjet dle počtu uchazečů)

    Témata:

    1. Family
    2. Sports and free time activities
    3. Food and drinks, healthy lifestyle
    4. Travelling and transport
    5. Housing and living
    6. Shopping

    Začátek online registrace bude spuštěn 27. 11. 2023 v 8:00

    Ukončení registrace bude 8.12. ve 12:00 – po tomto termínu nebude možné přijímat další přihlášky

    Ceny do soutěže poskytne TOPGAL, Excalibur Army, Město Šternberk a další sponzoři

    Kontakt: Mgr. Hana Tichá, ticha@gymst.cz

     

     

    RJ

    Propozice ke konverzační soutěži 14. 12. 2023 – ruská část

    Pro 9. třídy ZŠ z Olomouckého okresu:

    • Kategorie 9. třída úroveň A1 (minimální počet přihlášených do soutěže je 8, minimálně ze 3 škol )

    Průběh soutěže:

    Registrace 8:00 – 8:45 v učebně Rj, přízemí hlavní budovy Gymnázia Šternberk

    Začátek soutěže v 9:00

    1. Poslech 15-20 min
    2. Samostatný projev na vylosované téma + doplňující otázky (max 5 min)

    Vyhlášení výsledků (čas se bude odvíjet dle počtu uchazečů)

    Témata:

    1. Я и моя семья

    ●  Как тебя зовут, где ты живёшь и где учишься, чем занимаешься в свободное время?

    ●  Как зовут твою маму и сколько ей лет? Кем она по профессии? Что она любит делать в свободное время?●  Как зовут твоего папу и сколько ему лет? Кем он по професии?Что он любит делать в свободное время?●  У тебя есть брат или сестра? Скажи нам что то о них.●  У вас есть какое-то домашнее животное?

    2. Мои друзья

    ●  Как зовут твоего друга, твою подругу?●  Где он живёт и где учится?●  Как долго вы знакомы? ●  Какие у него (у ней) фигура, глаза, волосы?●  Чем он (она) занимается? Какие его (её) увлечения? ●  Как часто вы встречаетесь и как проводите время?  ●  Где вы были в последнее время?

    3. Моя школа 

    ●  Где ты учишься и где находится твоя школа?●  Опиши свою школу- что находится на первом этаже, на втором...?  ●Где находится кабинет директора, библиотека, столовая...?●  Где находится ваш класс, опиши его.● Что у тебя на парте, в рюкзаке?●  Какое ваше расписание уроков в понедельник...?●  Какие твои любимые предметы?●  Когда начинаются и кончаются занятия?

    4. Мой день

    ●   Когда ты встаёшь, что ты обычно делаешь утром?●   Когда, на чём или как ты доберёшься до школы?●   Когда начинаются уроки и какие твои любимые предметы?●   Когда у вас кончаются уроки и где ты обедаешь?●   Что ты любишь есть и пить?●   Что ты делаешь после обеда, какое твоё хоббы?●   Когда ложишься спать?●   Что ты делаешь в выходные?

    5. Где я живу

    ●   Где и с кем ты живёшь? ●   Какой ваш дом, ваша квартира-опиши их.●   На каком этаже вы живёте? Есть у вас лифт?  ●   Что находится в твоей комнате?●    Какие средства транспорта в вашем городе?●    Что можно делать в городе летом, зимой, в выходные?

    Začátek online registrace bude spuštěn 27. 11. 2023 v 8:00

    Ukončení registrace bude 8.12. ve 12:00 – po tomto termínu nebude možné přijímat další přihlášky

    Ceny do soutěže poskytne TOPGAL, Excalibur Army, Město Šternberk a další sponzoř

    Z kapacitních důvodů pouze pro ZŠ z okresu Olomouc. 

     

    NJ

    Propozice ke konverzační soutěži 14. 12. 2023 – německá část

    Pro 9. třídy ZŠ z Olomouckého okresu:

    Kategorie 9. třída - úroveň A1 (max. počet uchazečů za jednu školu: 2 žáci)

              (soutěž se uskuteční za předpokladu, že uchazeči budou alespoň ze 3 škol;

     soutěže se mohou zúčastnit i žáci z nižších ročníků s požadovanou jazykovou úrovní)

    Průběh soutěže:

    Registrace 8:00 – 8:45 v přízemí hlavní budovy Gymnázia Šternberk

    Začátek soutěže v 9:00

    1. Poslech 15-20 min
    2. Popis obrázku + doplňující otázky (max. 5 min)
    3. Řízený dialog (dvojice dostane instrukce, podle kterých vede dialog - max. 3 min. na dvojici)  - postupným vyřazováním zůstane jedna dvojice - tito žáci postupují do finále
    4. Rozhovor se zkoušejícím na vylosované téma

      

    Témata:

    1. Meine Familie

    2. Mein Haus/Meine Wohnung

    3. Essen

    4. Hobbys

    5. Schule

     

    Vyhlášení výsledků (čas se bude odvíjet dle počtu uchazečů)

    Začátek online registrace bude spuštěn 27. 11. 2023 v 8:00

    Ukončení registrace bude 8. 12. 2023 ve 12: 00 – po tomto termínu nebude možné přijímat další přihlášky

    Kontakt: Mgr. Jitka Pospíšilová ( pospisilova©gymst.cz)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení