• Pravidla vydání stejnopisů a opisů vysvědčení a dalších potvrzení školy

    1. Stejnopisy a opisy vysvědčení, potvrzení pro VŠ a VOŠ, potvrzení o době studia nebo jiná

    potvrzení vydá škola na základě písemné žádosti.  Formulář žádosti ke stažení ZDE (docx)

    2. Stanovení poplatků

    Za vydání výše uvedených dokladů jsou stanoveny tyto poplatky:

    • za vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení je stanoven poplatek na úhradu vynaložených nákladů ve výši 100,- Kč,

    • za vydání dalších potvrzení je stanoven poplatek absolventům školy více než 12 měsíců od složení maturitní zkoušky ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku.

     Poplatek je třeba uhradit předem na účet školy číslo 107-1544830277/0100 nebo do pokladny školy. Variabilní symbol je datum narození DDMMRR. Termín pro vyřízení žádosti je do 7 dnů od úhrady poplatku.

    3. Vyzvednutí dokumentů

    Stejnopis/opis vysvědčení nebo jiné potvrzení si vyzvedne žadatel osobně, případně jím pověřená osoba s úředním zplnomocněním.

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení