• Pedagog Olomouckého kraje
     • Pedagog Olomouckého kraje

     • Naše škola nominovala letos na ocenění Pedagog Olomouckého kraje paní Mgr. Irenu Kotkovou. Nominace našeho pedagoga byla podpořena ze strany výběrové komise složené z členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje a ocenění si paní Kotková převzala ve středu 23. června 2021. Upřímně gratulujeme!

      V pondělí 29. 6. 2021paní kolegyně Kotková převzala další ocenění od Olomouckého kraje - 2. místo v kategorii Nejlepší učitel výuky na dálku. Grafulujeme!

    • Celostátní úspěch našich výtvarníků
     • Celostátní úspěch našich výtvarníků

     • V celostátním kole výtvarné části soutěže Evropa ve škole obdrželi Jakub Sedlák (I.A)  a Elenka Nesrstová (2.A) Pamětní list. V konkurenci  škol z celé České republiky, včetně uměleckých, je to velký úspěch.

      Gratulujeme a přejeme hodně radosti z dalšího tvoření.

    • Setkání s rodiči žáků přijatých ke studiu od 1. 9. 2021
     • Setkání s rodiči žáků přijatých ke studiu od 1. 9. 2021

     • Vážení rodiče,

      dovolte, abychom vás pozvali na první třídní schůzky, které se uskuteční dne 24.6.2021 v 16:00 v hlavní budově (vchod od kostela). Součástí schůzek bude vyplnění informací o žákovi (psací potřeby s sebou), vyplnění souhlasů, možnost objednání učebnic a pracovních sešitů, přihláška na dvoudenní seznamovací kurz (příměstský), informace o zvolených jazycích a další. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, kontaktujte před tímto datem sekretářku školy a přijďte vyplnit požadované formuláře.

      Těšíme se na setkání s vámi

      S pozdravem

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

    • Sobotní výlet členů pěveckého sboru do Prahy
     • Sobotní výlet členů pěveckého sboru do Prahy

     • V sobotu 19. 6. vyrazil pěvecký sbor našeho gymnázia na výlet do Prahy. V Národním muzeu se podívali na výstavu největších českých hudebních skladatelů (výstava největších českých hudebních skladatelů - Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček a Bohuslav Martinů) a pak je čekalo v divadle na Zábradlí představení Hamleti.  Nemůžeme zpívat - zkoušet, a tak jsme jeli na exkurzi 😀

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Sobotní výlet členů pěveckého sboru do Prahy.

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     •    Letošního ročníku Ekonomické olympiády se zúčastnilo celkem 15 552 studentů z 339 škol. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Padesát finalistů pak soupeřilo o postup do tzv. superfinále, tzn. nejlepších deset, na které čekala prezentace vylosovaného tématu před odbornou porotou. Letos bohužel online a ne v ústředí  ČNB v Praze, jak tomu bylo v minulých letech.

        Náš student Petr Kubalík z VI.A prošel všemi koly velmi úspěšně a v superfinále – tzn. mezi deseti nejlepšími v republice, obsadil skvělé 5. místo.

      Moc blahopřejeme!

    • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest
     • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest

     • Pro informaci: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění (mimo jiné) následující:

      - Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

      - Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.Celé opatření najdete na odkazu zde.

    • Maturity 2021
     • Maturity 2021

     • Aktualizace 7. 6. 2021:

      Právě před chvíli jsme obdrželi výsledky didaktických testů. Všichni maturanti zvládli testy z Čj, Aj a Rj. Z matematiky neuspěli dva maturanti ze 4. A  a  jeden z VIII.A. Výsledky byly zaslány maturantům do mailu.

      Ústní zkoušky zvládli minulý týden všichni bez problémů.

      Gratulujeme!

      Tak už to začalo i u nás - ústní část maturitních zkoušek je tady (1. - 3. 6. 2021)

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Maturity 2021.

    • Výsledky voleb do školské rady
     • Výsledky voleb do školské rady

     • Školská rada má 6 členů, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí. Voleni byli 2 zástupci z řad rodičů či zletilých žáků školy a 2 zástupci z řad učitelů. Zákonní zástupci a zletilí žáci (maturanti hlasováním hlasovacím lístkem, ostatní on-line) si ve volbách dne 25. 5. 2021 zvolili tyto své zástupce do školní rady: Ing. Michala Rece a Mgr. Zuzanu Vyjídákovou. Učitelé zvolili za své zástupce na následující volební období Mgr. Lenku Metlíkovou a Mgr. Jaroslava Zavadila.

      Volby proběhly v souladu s Volebním řádem.

      Děkujeme všem oprávněným voličům za jejich účast ve volbě.

      Volební komise: Mgr. radek Horenský Ph.D., Bc. Vítězslava Nováková a Milena Zachovalová

       

    • Dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení od 25. května 2021
     • Dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení od 25. května 2021

     • Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (zveřejněno ZDE):

      • mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.
      • to samé platí u osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 21. května 2021 se s účinností od 24. 5. 2021:

      Novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (zveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány.

      MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.

      Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny. Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví) bude možné konat od 31.5. Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních  výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).

       

    • Výsledky přijímacího řízení
     • Výsledky přijímacího řízení

     • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí je zveřejněno ve čtvrtek 20. května 2021

      Rozhodnutí - osmileté studium (uchazeči z páté třídy) (PDF)

      Rozhodnutí - čtyřleté studium (uchazeči z deváté třídy) (PDF)

       

      20. května (čtvrtek) od 10:00 do 14:00 a 21. května 2021 v době od 7:00 do 14:00 hod. lze rozhodnutí o nepřijetí osobně (jen zákonní zástupci) vyzvednout v kanceláři školy. (Případně lze termín převzetí rozhodnutí domluvit telefonicky na tel. 585 094 101, pí Zachovalová). Pak bude odesláno poštou.

      V případě přijetí uchazeče  

      po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední školekterá rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

      Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      V případě nepřijetí uchazeče  

      Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

      Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:
      - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE), kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. 
      - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění mimo jiné následující:
      Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
      ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
      • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
      homogenita tříd a skupin není povinná,
      ▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
      ▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
      ▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
      ▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

      Pro naši školu tedy platí, že od pondělí 24. 5. 2021 nastupují všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia (s výjimkou maturantů - ti docházku ukončili 20. 5. 2021).

      V pondělí ještě vstup přes dvůr, žáci se v pondělí nepřezouvají a přesunou se do učeben dle rozvrhu (pozor, budou stanoveny i náhradní učebny za učebny ve 2. poschodí hlavní budovy a půdu - ve stejný den se tam píší i didaktické testy). V první hodině proběhne samotestování - dohlíží učitelé dle platného rozvrhu hodin a zastupování.

      Od úterý 25. 5. 2021 budou již v provozu šatny, žáci tedy mají vstup do budovy vchodem od "Knora", přezouvají se!

       

    • Volby do Školské rady při Gymnáziu Šternberk
     • Volby do Školské rady při Gymnáziu Šternberk

     • Zveřejnění kandidátů do voleb (17. 5. 2021):

      kandidáti do voleb do školské rady:

      • zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků – volí se 2 osoby

      Mgr. Marcela Horáková

      Ing. Michal Rec, třída VII.A

      Mgr. Zuzana Vyjídáková, třídy III.A a VI. A

       

      • pedagogičtí pracovníci – 2 osoby.

      Mgr. Lenka Metlíková

      Mgr. Jaroslav Zavadil

       

      Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady při Gymnáziu, Šternberk, Horní náměstí 5, 78501 Šternberk, příspěvkové organizaci, IČ00601764, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad  vydaným Radou Olomouckého kraje.

      Na základě počtu žáků stanovuje počet členů školské rady na naší škole na 6 osob, z toho 2/3 osob jsou voleny, zbývající 1/3 je jmenována Radou Olomouckého kraje.

      Volený člen rady

      • zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků – 2 osoby;
      • pedagogičtí pracovníci – 2 osoby.

      Průběh voleb za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

      Dne:

      25. května 2021 – 8:00 - 20:00 hod. (Po skončení DT MZ – maturanti, ostatní distanční formou prostřednictvím informačního systému školy Edupage)

      Místo konání:

      Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, přízemí, kávomat, distančně

      Způsob voleb:

      Tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva.

      Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob či s ohledem na jiný závažný důvod, mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci hlasovat distančním způsobem. I v případě hlasování distančním způsobem musí být zajištěna transparentnost, věrohodnost a demokratičnost hlasování. Organizace formy distančního hlasování je plně v kompetenci ředitele školy a bude včas zveřejněna. V naší škole proběhne hlasování prostřednictvím systému Edupage - voliči budou před samotným hlasováním o jeho organizaci včas informováni.

      Nominace kandidátů:  Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat v souladu s volebním řádem každý (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů i sám sebe. Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb (tj. v našem případě nejpozději do 15. 5. 2021). Pro návrhy může navrhovatel využít přiloženého formuláře ( formular.docx ), nebo může využít vlastní formu, která ale obsahuje údaje na vzoru formuláře.

      Dne 17. 5. 2021  ředitelka školy zveřejní kandidáty na webech školy a ve vstupu do školy.

      (Na www zveřejněno 6. 5. 2021)

       

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení