• Filosofická soutěž „Nebojme se myslet“
     • Filosofická soutěž „Nebojme se myslet“

     • Filosofická soutěž Nebojme se myslet, kterou každoročně pořádá Katedra filozofie FF UP, je uznána jako národní kvalifikační soutěž pro účast na Mezinárodní filozofické olympiádě (IPO).

      Dvoukolová soutěž je určena pro třetí a čtvrté ročníky středních škol ČR.

      První kolo soutěže probíhá v mateřském jazyce, studenti volí jedno ze čtyř témat, založených na citacích z významných filozofických děl, a vypracují samostatnou úvahu.

      Mezi hlavní hodnotící kritéria patří: zpracování zvoleného tématu, filosofické porozumění, argumentace, koherence a originalita.

      Do kvalifikačního kola postupuje 20 studentů z celé ČR.  V druhém kole píší soutěžící esej v jednom

      z oficiálních jazyků IPO (angličtina, francouzština, němčina, španělština) na téma zveřejněné na místě; přičemž jazyk eseje nesmí být rodným jazykem soutěžícího. Následně jsou na základě hodnocení vybráni dva reprezentanti ČR, kteří se zúčastní IPO. ( Mezinárodní filozofická olympiáda se letos uskuteční v polovině května v Helsinkách.)

      Letošního 14. ročníku soutěže se z naší školy zúčastnilo 12 studentů.

      Máme obrovskou radost, že dvěma z nich se podařilo postoupit do druhého kola mezi 20 nejlepších z ČR.

      Postupujícími studenty jsou: Magdalena Švancarová (VIII. A) a Jáchym Procházka (VII. A).

      Oběma studentům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole soutěže.

      PK ZSV

    • Úspěch v překladatelské soutěži
     • Úspěch v překladatelské soutěži

     • Příležitost vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů. Příležitost poznat vysokoškolské prostředí a okusit, co jim může studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého nabídnout. Příležitost přesvědčit se, že kvalitně odvedený překlad může přinést radost a obohacení potenciálnímu zákazníkovi i překladateli samému. To vše si mohli vyzkoušet středoškolští studenti v Překladatelské soutěži FF UP 4. 1. 2024. Školního kola se zúčastnila zhruba tisícovka posluchačů gymnázií i odborných středních škol, do fakultního kola postoupili vždy dva nejlepší.

       Při vyhlášení výsledků 24. 1. 2024 v aule FF UP apeloval Ondřej Molnár z katedry anglistiky a amerikanistiky na ty nejtalentovanější, aby se i nadále učili. „Rozvíjejte svůj talent, nepolevujte ve svém úsilí, běžte si za tím, v čem jste dobří, a co vás baví“. Připomněl přitom, že úspěch překladu závisí nejen na znalosti cizího jazyka, ale i na tom, jak dobře překladatel ovládá češtinu.

      Naše škola dosáhla úspěchu v překladu z ruského jazyka. Prokop Smyčka (VII.) získal Čestné uznání.

      Z naší školy postoupili do fakultního kola tito studenti. V anglickém jazyce Mrhačová, Chládková (VII.). V německém jazyce Charvátová(VII.), Belej(VIII.). Ve francouzském jazyce Ochmanová, Vyjídáková (VI.). V ruském jazyce Smyčka (VII.), Láhner (2.A)

    • VIII. ročník mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí
     • VIII. ročník mezinárodní soutěže ve znalostech z ekonomie a financí

     • V obrovské konkurenci 475 středních škol, jejichž žáci se zúčastnili v prosinci minulého roku školních kol, uspělo pět našich žáků VG, kteří postupují do krajského kola:

      VIII.A: Adam Belej, Joseph Collins, Tomáš Pekař

      4.A: David Hénar

      VII.A: Jan Sadílek

      Blahopřejeme!

    • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka - ÖSD
     • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka - ÖSD

     • 16.1.2024 proběhly na našem gymnáziu zkoušky ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) na úrovni B1. Jedná se o mezinárodně uznávané zkoušky, díky kterým pak mohou úspěšní absolventi studovat v německy mluvících zemích, získat zajímavou práci u nás i v zahraničí nebo nahradit část maturitní zkoušky.

      Nespornou výhodou je i fakt, že jak příprava, tak zkoušky samotné probíhají na půdě naší školy.

      Blahopřejeme!

    • Pozvánka na informativní schůzku
     • Pozvánka na informativní schůzku

     • Srdečně zveme rodiče všech zájemců o studium na Gymnáziu Šternberk – z 5. i 9. tříd -  na informativní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 1. 2024 v 16:00 hod. v přízemí hlavní budovy (vstup od kostela).

      Těšíme se na vaši účast

       

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

    • Večerníček...
     • Večerníček...

     • DDM ve Šternberku vypsal výtvarnou soutěž „Postavy z večerníčků“. I když se téma hodilo spíše pro mladší výtvarníky, uspěly v nejvyšší kategorii dvě naše studentky z vyššího gymnázia. Na 1. místě Anna Daniela Krylová z 1.ročníku a na 2. místě Kristýna Majerová z 2.ročníku. Oběma studentkám gratulujeme a přejeme hodně invence do další výtvarné práce.

    • Školní kolo olympiády z anglického jazyka
     • Školní kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dne 15.1.2024 proběhlo na gymnáziu školní kolo olympiády z AJ. Žáci a žákyně soutěžili ve třech kategoriích. Všem postupujícím do okresních kol srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů. Samozřejmě moc děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili, a budeme se opět těšit v příštím školním roce.

      PK AJ

      Výsledky školního kola olympiády z AJ dne 15.1.2024

      Kategorie ZŠ/VG I                                                                       

      1. místo – Smrček Jan, II.A – postup do okresního kola

      2.místo – Papica Šebestián, I.A.

      3.místo – Ševčíková Markéta, II.A

      0kresní kolo se koná dne 15. 2. 2024 na DDM v Olomouci.

       

      Kategorie VG II

      1.místo – Jakůbek Matyáš, IV.A - postup do okresního kola

      2.místo – Pala Daniel, IV.A – postup do okresního kola

      3.místo – Gronichová Nela, IV.A

      Okresní kolo se koná dne 23. 2. 2024 na Slovanském gymnáziu Olomouc, Pasteurova.

       

      Kategorie G

      1.místo – Mrhačová Sylvie, VII.A – postup do okresního kola

      2.místo – Fiala Matěj, VII.A – postup do okresního kola

      3.místo – Stodola Lukáš, V.A

      Okresní kolo se koná dne 14. 2. 2024 na DDM v Olomouci.

       

      Všem soutěžícím děkujeme za hojnou účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresních kolech.

      PK/AJ

       

    • Ptačí hodinka
     • Ptačí hodinka

     • Ve dnech 5. až 7. ledna 2024 proběhlo celorepublikové sčítání ptáků s názvem Ptačí hodinka. Tento program již šestým rokem pořádá Česká společnost ornitologická. Žáci přírodovědného kroužku za pomoci pana školníka v listopadu vyvěsili na našem školním dvoře ptačí krmítko a od té doby ptáčky pravidelně přikrmují. V pátek 5. ledna se tito žáci zapojili do zmíněného programu a pozorovali, kdo se u krmítka ukáže. Pravidelný host krmítka, kos černý, se přiletěl ukázat i během Ptačí hodinky a občerstvil se šťavnatým jablkem. Jsme rádi, že se mu u nás na dvorku líbí a těšíme se na jaro, že nás odmění svým krásným zpěvem.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Ptačí hodinka.

    • Přednáška Jedovaté rostliny
     • Přednáška Jedovaté rostliny

     • V přírodě kolem nás se běžně vyskytuje řada velmi jedovatých rostlin, které mohou být pro člověka nebezpečné. Studentům seminářů biologie tříd VII.A a 3.A jsme 10.1.2024 připravili na toto téma odbornou přednášku. PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, PhD. z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nás seznámil s charakteristikou našich vybraných jedovatých rostlin a s jejich určovacími znaky. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o rostlinných jedech a jejich složení, o historii travičství a účincích fytotoxinů na lidský organismus (otravy, alergie, fotosenzibilita apod.). Studenti také získali informace o studiu biologie na PřF UP.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení