• Osvětim
     • Osvětim

     • V pátek 22. září jsme měli možnost navštívit důležitou část naší i světové historie, a tím byl koncentrační a vyhlazovací tábor Auswitz Birkenau. Období druhé světové války a holocaustu ovlivnilo naši zemi hrozivým způsobem a je důležité, aby každý věděl, co se vlastně dělo. Exkurze není příjemná, ale každý by měl Osvětim alespoň jednou za život navštívit a nahlédnout do této části historie. V průběhu prohlídky se nám věnovaly průvodkyně, které nám události z doby holocaustu pomohly lépe pochopit.

      studentka VII.A. Eva Krejčová

    • Exkurze Archív Olomouc
     • Exkurze Archív Olomouc

     • Ve středu 20. září navštívili studenti semináře dějepisu z 3. A a z VII. A Okresní archív v Olomouci. Zde se studenti díky výkladu pracovníka archívu dr. Miroslavu Koudelovi seznámili s fungováním archívu, viděli nejcennější písemné prameny města Šternberka z 13. století i cennou kroniku našeho gymnázia z roku 1935. Podívali se také na to, jak se písemné prameny v archívu ukládají. Cestou přes město se seminaristé zastavili u některých památek, ke kterým si připravili krátké referáty (např. sloup Nejsvětější Trojice, orloj, projekt Stolpersteine). Závěr exkurze patřil Arcibiskupskému paláci a krátkému posezení na lavičce pana prezidenta Václava Havla na nádvoří univerzitní knihovny.

    • „VŠICHNI NA PALUBU“
     • „VŠICHNI NA PALUBU“

     • Na den 20. 9. 2023 byla na našem gymnáziu svolána valná hromada s pracovním názvem „VŠICHNI NA PALUBU“. Účast potvrdili zástupci z řad politiků, delegátů, psychologů, inženýrů i odborníků z nejrůznějších oblastí. Jejich společným jmenovatelem se pro tento den stal udržitelný rozvoj. (Pozn. svolání valné hromady také v New Yorku je čistě náhodné)

      Těmito zástupci odborníků nebyl nikdo jiný než studenti nižšího gymnázia, kteří byli rozděleni do 7 barevných týmů napříč ročníky a účastnili se projektového dne s environmentální tématikou s podtitulem „VŠICHNI NA PALUBU“, jehož středobodem byl již zmiňovaný udržitelný rozvoj…tedy harmonie mezi planetou, lidmi a prosperitou.         

      Studenti navštívili 7 různých stanovišť, kde uplatnili své výborné znalosti napříč všemi předměty, představili nadání diskutovat, povědomí o cílech udržitelnosti, schopnost argumentovat, nabízet nová řešení problémů…

      Diskutovali o bezpečnosti sociálních sítí, závislostech na nich, hledali jejich klady a zápory, dále se věnovali zdravému životnímu stylu, např. obsahu cukru v potravinách a nápojích. Dalším tématem bylo cestování a s tím související respekt k jiným kulturám a jejich tradicím, problematika nakupování spojená s dopravou přes půl zeměkoule, uhlíková stopa, světelné znečištění. Také debatovali z pozice ochránců přírody a zástupců korporátů o výstavbě nové lanovky nebo hledali původ jejich oblečení, kdo je vlastně jejich krejčí….?

      Studenti měli možnost dozvědět se spoustu nových zajímavostí, vidět se v jiných rolích nebo třeba   poznat nové kamarády.

      Následující den proběhlo vyhodnocení projektu v prostorách atria školy, kde nejvíce oslavovalo družstvo modré, fialové a bílé barvy.

      Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu, ale také Městu Šternberk za finanční podporu.

    • Energetická opatření na Gymnáziu Šternberk
     • Energetická opatření na Gymnáziu Šternberk

     • Díky příspěvku zřizovatele - Olomouckého kraje, bylo možné vyměnit stará, energeticky a bezpečnostně nevyhovující světla ve Sportovní hale Ecce Homo za nová. Po výměně světel bude hala splňovat všechna předepsaná kritéria, ale především by se měla až o 70% snížit spotřeba elektrické energie. Po výměně oken, dveří, zateplení, výměně některých kotlů a výměně většiny světel v budovách školy jde o poslední energetické opatření.

    • Dějepisný seminář
     • Dějepisný seminář

     • Začátek školního roku si studenti maturitního ročníku dějepisného semináře zpříjemnili ve společnosti pana Petra Skyvy, bývalého dlouholetého profesora našeho gymnázia. Ten jim osvěžil nejen základní historické znalosti o místním hradě a klášteře, ale přidal i spoustu zajímavostí o stavbě, rozšiřování a rekonstrukcích budov gymnázia. Jako pamětník zavzpomínal na důležité události let 1968 a 1989 ve Šternberku, své bývalé kolegy, mimo jiné Milana Hořínka a Jana Březinu, a na změny, které následně ovlivnily chod naší školy. Za příjemný zážitek moc děkujeme a doufáme, že i další studenti budou mít možnost poslechnout si jeho vypravování v rámci besedy.

                                                                                                          Pk. dějepisu

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení