• Olympiáda mládeže v Českých Budějovicích
     • Olympiáda mládeže v Českých Budějovicích

     • Aktualizace 27. 6. 2024

      Třetí místo na Olympiádě dětí a mládeže získali florbalisté pro Olomoucký kraj.

      Dva naši studenti, Jan Rychtecký a Daniel Polzer, jedou v neděli reprezentovat Olomoucký kraj na Olympiádu mládeže do Českých Budějovic. Dostali se do konečné nominace týmu florbalistů našeho kraje.

    • 46. Celostátní přehlídka SOČ
     • 46. Celostátní přehlídka SOČ

     • Celostátní přehlídka SOČ (Středoškolská odborná činnost) se ve dnech 21. - 23. června konala na Univerzitě Pardubice, tentokrát i s účastí studentky našeho gymnázia.

      Nela Šubová ze VII.A prezentovala v oboru Molekulární biologie svou práci s názvem Testování cytotoxicity a antiproliferativní aktivity komplexů kovů na nádorových buněčných liniích. Přesto, že neskončila „na bedně“, svým 15. místem ve své kategorii výborně reprezentovala naši školu.

      Ve 46. ročníku SOČ soutěžilo 1 281 prací, zapojilo se do ní 646 středních škol z celé republiky. Pro zajímavost, poměr počtu žen k počtu mužů  byl 583 ku 870.

      Nele blahopřejeme, děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně studijních úspěchů nejen v nadcházejícím maturitním ročníku, ale i během vysokoškolského studia. Věříme, že účast na Celostátní přehlídce pro ni byla velkou motivací.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie 46. Celostátní přehlídka SOČ.

    • Mgr. Marcela Bubeníčková
     • Mgr. Marcela Bubeníčková

     • 18. června 2024 zemřela neočekávaně ve věku 75 let Mgr. Marcela Bubeníčková, bývalá profesorka Gymnázia Šternberk. 

      Na našem gymnáziu učila v letech 1977 - 2009 dějepis a němčinu. I po odchodu do důchodu se ráda  stýkala se svými bývalými kolegy a žáky.

      V osobě paní profesorky Marcely Bubeníčkové odchází jeden ze symbolů klasického gymnaziálního vzdělávání.

      Vzpomínáme.

    • Přírodovědný jarmark
     • Přírodovědný jarmark

     • V pátek 21. 6. naši studenti Přírodovědného kroužku společně navštívili Přírodovědný jarmark pořádaný Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci. Studenti měli možnost vyzkoušet si různé aktivity a pokusy na stanovištích a také zhlédli zajímavou a poutavou přednášku „Na vlastní kůži“. Věříme, že návštěva fakulty byla pro studenty přínosná a prohloubila jejich zájem o přírodní vědy.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přírodovědný jarmark.

    • Zkoušky ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom)
     • Zkoušky ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom)

     • Ve dnech 5. a 6. června proběhly na půdě naší školy zkoušky ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom). Devět studentů a studentek skládali zkoušky na úrovni B1 a jedna pak na úrovni A2. Všem ke získání certifikátů blahopřejeme!

    • Move for Hope
     • Move for Hope

     • Během měsíce května se studenti Přírodovědného kroužku zapojili do aktivity Move for Hope, kterou pořádá Mary’s Meals. Mary’s Meals je humanitární organizace, která poskytuje programy školního stravování v nejchudších komunitách světa, kde chudoba a hlad brání dětem, aby získaly vzdělání. Díky jídlu se hladovějící děti dostávají do školních tříd, kde mohou získat vzdělání a lepší příležitosti pro budoucnost. Organizace již nyní každý školní den poskytuje jídlo 2 429 182 dětem a je až neuvěřitelně, že pouhých 550 Kč můžeme zajistit stravování jednoho dítěte na celý školní rok. Aktivita Move for Hope je postavena na celkem běžném konceptu, kdy lidé pohybem díky sponzorům vydělávají peníze na dobrou věc. Výtěžek z letošního ročníku Move for Hope byl určen na pomoc dětem v oblasti Tigraj v Etiopi, která je ohrožena hladomorem. Náš Přírodovědný kroužek během května naběhal, kondiční chůzí nachodil a na kole najezdil celkem 888 km a spolu se zaplaceným startovným tak zajistil jídlo pro 5 dětí na celý školní rok. Díky tomuto krásnému počinu si studenti zažili, že i malé skutky dobra mají velký smysl. Když budete chtít, můžete se k nám příští rok přidat …

      Studentům velice děkujeme za zapojení a rodičům za jejich podporu.

    • Sponzorský dar od firmy ZKW Automotive Engineering CZ rozšířil možnosti v laboratoři fyziky
     • Sponzorský dar od firmy ZKW Automotive Engineering CZ rozšířil možnosti v laboratoři fyziky

     • Na pohled malá sada v nenápadné krabici umožní studentům získat poznatky z oblasti nových technologií v optice. Obsahuje pomůcky pro 10 skupin. V laboratoři nyní mohou žáci provádět měření, která dosud možná nebyla nebo pouze omezeně. Je možné zkoumat skládání barev, interferenční jevy i polarizaci a přitom využít laserů a barevných diod – vše z jedné krabice…

    • Návštěva p.Zdeny Mašínové
     • Návštěva p.Zdeny Mašínové

     • Dne 4. 6. 2024 jsme s paní profesorkou Niklovou navštívili paní Zdenu Mašínovou, sestru bratrů Mašínů, která v současnosti bydlí v Domově seniorů Pohoda Chválkovice v Olomouci. S paní Mašínovou jsme se bavili o minulosti její rodiny a jí samotné. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o tehdejším režimu, věznění její rodiny, útěků bratrů do Západního Německa, a poté do Ameriky až po historii rodokmenu Mašínů. Rozhovor byl opravdu přínosný a paní Mašínová velmi vstřícná. Přestože paní Mašínová zažila ve svém životě mnohá utrpení, je to velmi silná a optimistická osobnost. Děkujeme paní profesorce Husákové za organizaci a pomoc při přípravě této návštěvy. Myslím, že i paní Mašínovou naše návštěva potěšila.

      Šeredová Natálie Anna, 2.A

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Návštěva p.Zdeny Mašínové.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení