• Magda Švancarová bude reprezentovat ČR na Mezinárodní filozofické olympiádě v Helsinkách
     • Magda Švancarová bude reprezentovat ČR na Mezinárodní filozofické olympiádě v Helsinkách

     • Do druhého kola v letošním již 14. ročníku filozofické soutěže FF UP Olomouc Nebojme se myslet postoupili mezi dvacítku nejlepších středoškoláků z celé republiky i dva naši studenti: Jáchym Procházka ze VII.A  a Magdalena Švancarová z VIII.A. Z dvaceti esejí psaných v angličtině si hodnotitelé vybrali právě Magdin filozofický esej jako nejlepší. Vítězství je zároveň kvalifikací pro reprezentaci ČR na XXXII. ročníku  International Philosophical Olympiade(IPO), kterou pořádá Mezinárodní sdružení filosofických společností pod patronací UNESCO. Letos olympiáda proběhne ve dnech 16.–19. května 2024 v Helsinkách. Moc blahopřejeme!!! Držíme palce v Helsinkách i při následující maturitě.

    • Studenti Gymnázia Šternberk opět úspěšnými dárci krve
     • Studenti Gymnázia Šternberk opět úspěšnými dárci krve

     • Dne 26. února 2024 se hromadného odběru krve na TS FN Olomouc zúčastnilo 20 studentů naší školy.

      Úspěšnými dárci se stalo 15 z nich.

      A jaké benefity čekají na dárce krve? Pravidelné sledování zdravotního stavu, celodenní volno, 1+1 vstupenka do multikina, občerstvení po odběru, multivitaminy, čokoláda, nealkoholický nápoj a řada výhod ze strany vlastní zdravotní pojišťovny.

      Velké poděkování náleží všem studentům, kteří svým dnešním odběrem pomohli při léčbě nebo při záchraně života pacientů FN Olomouc.

      Seznam dárců: Vondáčková Erika, Matoušek Jan, Doleželová Terezie, Fiala Matěj, Sedlák Tomáš, Němeček Jakub, Pavlíček Adam, Týnová Terezie, Zvědělíková Magdaléna, Bouzek František, Collins Joseph William, Komárek Ondřej, Sova Samuel a Grossová Soňa.

      Světlana Bergerová

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Studenti darovali krev (pondělí 26. 2. 2024).

    • Přihlášky ke studiu
     • Přihlášky ke studiu

     • Od 1. února do 20. února 2024 21. února 2024 je možno podávat přihlášky ke studiu. Jsou tři způsoby podání přihlášky
      elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu), zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému a papírovou přihláškou s přílohami.

      Preferujte, prosím, první, čistě elektronický způsob (v tom případě netisknete papírovou verzi ve třech kopiích a nikam ji nedoručujete). Pokud si na to sami netroufáte (a máte bankovní identitu), rádi Vám s elektronickým podáním přihlášky pomůžeme.

      (na termínu se můžeme domluvit telefonicky, tel. 702086974, J. Zavadil)

      V případě, že se ale rozhodnete doručit do naší školy papírovou verzi osobně (druhý a třetí způsob podání přihlášky) tak úřední hodiny pro příjem přihlášek v kanceláři školy jsou: Po - Čt: 7:00 - 15:00 hodin, v pátek 7:00 - 12:00 hodin (s výjimkou pátku 2. února, kdy jsou pololetní prázdniny a provoz školy je omezen).

    • Okresní kolo olympiády v německém jazyce
     • Okresní kolo olympiády v německém jazyce

     • I v okresním kole olympiády v německém jazyce v kategorii VGII, které se konalo dne 20.2.2024 na ZŠ Hálkova, se našim žákům z IV.A dařilo. Adriana Kameníčková obsadila třetí místo, Daniel Síla druhým místem získal postup do krajského kola.Oběma děkujeme za zodpovědnou přípravu, gratulujeme a přejeme další úspěchy.

    • ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
     • ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

     • V minulém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D.

      V kategorii C soutěžili studenti tercie a kvarty, v kategorii D studenti primy a sekundy.

      Tématem 58. ročníku byl „Lužní les“.  Úkolem studentů bylo zvládnout odborný text, orientovat se v nemalém množství rostlinných a živočišných druhů a zvládnout práci s mikroskopem.  Celkově soutěžilo 18 studentů.

      Výsledky soutěže:

      Kategorie C:

      1. místo - Lucie Utíkalová, III.A s postupem do OK BiO  (98% úspěšnost)
      2. místo -  Karolína Slintáková, III.A s postupem do OK BiO (92 % úspěšnost)
      3. místo -  Elena Jiroušová, IV.A

      Kategorie D:

      1. místo -  Michal Jašíček, I.A s postupem do OK BiO (83% úspěšnost)
      2. místo -  Anna Orságová, II.A s postupem do OK BiO (81% úspěšnost)
      3. místo -  Lucie Jílková, II.A

      Všem studentům děkujeme za předvedené výkony a výhercům gratulujeme.

      Světlana Bergerová a členové PK

    • Úspěch našich angličtinářů
     • Úspěch našich angličtinářů

     • Dne 14. 2. se dva studenti septimy zúčastnili okresního kola v anglickém jazyce. Sylvie Mrhačová skončila se 106 body na krásném 5. místě (od medailové pozice ji dělily pouhé dva body). Matěj Fiala skončil celkově sedmý, ale v konverzační části soutěže získal ze všech účastníků nejvíce bodů. Oběma moc děkujeme za vynikající výkony a gratulujeme k hezkému umístění.

    • Okresní kolo olympiády v německém jazyce
     • Okresní kolo olympiády v německém jazyce

     • V pátek 9. února 2024 se v Olomouci konalo Okresní kolo olympiády v německé jazyce, kategorie SŠ. Soutěž se skládala z poslechu, práce s textem a konverzace na vylosované téma. Naše studentka Sylvie Mrhačová obsadila krásné 4. místo.Blahopřejeme.

    • Ekonomická olympiáda pro ZŠ
     • Ekonomická olympiáda pro ZŠ

     • Ve veliké konkurenci několika tisíc žáků z celé ČR se letos podařilo do národního kola, tedy mezi 100 nejlepších postoupit pěti našim žákům NG:    Anna Kocurková  (III.A), Tomáš Křížan  (III.A), Jan Kapitán (IV.A), Mirek Procházka (IV.A) a Radek Varečka (IV.A).            

      Blahopřejeme a držíme palce v národním kole!

    • Exkurze na MěÚ Šternberk
     • Exkurze na MěÚ Šternberk

     • Ve čtvrtek 8.2. se žáci IV.A  zúčastnili exkurze na MěÚ Šternberk. Po seznámení se základní organizací úřadu měli možnost podívat se do pracovny pana starosty ing. Stanislava Orsága. Ten jim  nejen vysvětlil  rozdělení práce a kompetencí mezi starostou, místostarosty, městskou radou a zastupitelstvem, ale udělal si čas i na odpovědi na  jejich otázky, které souvisely s aktuálními problémy ve městě a také tím, co by do budoucna ve Šternberku přivítali.

          V obřadní síni je pak tisková mluvčí Mgr. Irena  Černocká  seznámila  se základními situacemi, které budou během života  na úřadě pravděpodobně řešit.

          Druhá část exkurze se odehrála v budově MěÚ na Opavské ulici, kde se žáci měli možnost seznámit se základními pravidly vedení matričních knih a především postupem při vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze IV.A na MěÚ Šternberk.

    • Školní kolo Matematické olympiády
     • Školní kolo Matematické olympiády

     • Dne 30. 1. 2024 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Matematické olympiády, kat. B a C. Celkem 4 naši studenti se matematiky skutečně nebojí, při řešení náročných úloh prokázali, že jejich matematické myšlení je na vynikající úrovni. Třem postupujícím do krajského kola srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů. Samozřejmě moc děkujeme všem, kteří se do školního kola probojovali.

      PK M

      Výsledky školního kola Matematické olympiády:

      Kategorie C:                                                                      

      1. místo – Kastner Vilém, 1.A – 18 bodů, postup do krajského kola

      2. místo – Stodola Lukáš, V.A – 15 bodů, postup do krajského kola

      Kategorie B:

      1. místo – Valentová Johana, VI.A – 10 bodů, postup do krajského kola

      2. místo – Hons Šimon, 2.A – 8 bodů

       

      Krajské kolo v obou kategoriích se uskuteční dne 9. 4. 2024 na PřF UP v Olomouci.

    • ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o. představuje kvartě budoucnost automobilových světel
     • ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o. představuje kvartě budoucnost automobilových světel

     • Podrobnosti o firmě ZKW a dalších českých firmách z tohoto odvětví, jejím výzkumu, výrobě i její vizi do budoucnosti představili na besedě v IV.A ing. David Pala (ředitel firmy) a výzkumný pracovník Mgr. Radim Paleček. Žáci se dozvěděli informace o historii osvětlení v automobilech, jak vypadá současná práce od návrhů svítidel přes testování až po výrobu, o nových zdrojích osvětlení, mohli si prohlédnout „naživo“ světlomety aut a složitější světlovody, a také měli možnost soutěžit o velmi pěkné ceny.

      V takovéto firmě se uplatní lidé, kteří mají potřebné znalosti z různých oblastí fyziky, například je to optika, materiálové technologie, elektronika, deformace těles, termika a další. Tyto obory se vyučují na vysokých školách v ČR, například v Olomouci, Brně i Praze.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o. představuje kvartě budoucnost automobilových světel.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení