• Třídní schůzky pro rodiče přijatých žáků
     • Třídní schůzky pro rodiče přijatých žáků

     • Srdečně zveme rodiče žáků přijatých do prvních ročníků na třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek dne 6. 6. 2024 v 16:00 hod. v budově gymnázia (vstup hlavním vchodem od kostela) v prvním poschodí.

      V průběhu schůzek vás požádáme o vyplnění řady dokumentů, proto si s sebou přineste psací potřeby a rodné číslo vašeho syna/vaší dcery.

      Pokud se nemůžete schůzek zúčastnit, prosím, dostavte se na sekretariát školy k vyplnění výše uvedeného, a to v termínu od 3. 6. do 7. 6. 2024. Tento termín je nutné dodržet kvůli organizaci školy ve školním roce 2024/2025.

      Těšíme se na vaši účast

      Tamara Kaňáková, ředitelka školy

    • Přednáška o Dobrovolném dárcovství krve
     • Přednáška o Dobrovolném dárcovství krve

     • Dne 22. 5. 2024 se třídy 2.A a VI.A zúčastnily přednášky na téma darování krve. Přednášející byla paní Lucie Dubanská z transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, které bychom chtěli moc poděkovat za její čas a ochotu.

      „Akce pro nás byla zajímavá a přínosná, navíc jsme se dozvěděli i pár překvapivých informací. Krve (ale i plazmy nebo krevních destiček) je nedostatek, a proto, pokud můžete, rozhodně stojí za to obětovat pár hodin svého času, a také trochu krve. Nemusíte se bát, že byste darovali svoji krev zbytečně.
      Nezáleží na tom, zda půjdete darovat sami nebo se spolužáky v rámci školy. Faktem je, že někomu můžete zachránit život. A co víc... Nikdy nevíte, kdy se role prohodí a budete to právě vy, kteří budete potřebovat něčí krev.“

      Studenti 2.A

      Tichou vzpomínku bychom chtěli také věnovat paní doktorce MUDr. Ivaně Sulovské, která k nám pravidelně a ráda jezdila přednášet po sobu 12 let, a která na podzim v minulém roce zemřela.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přednáška o Dobrovolném dárcovství krve (22. 5. 2024).

    • Přednáška s podtitulem "HRA O KLIMA"
     • Přednáška s podtitulem "HRA O KLIMA"

     • Ve středu 22. 5. 2024 se naši studenti zúčastnili přednášky s podtitulem "HRA O KLIMA", kterou nám připravila organizace Na mysli, jež se zabývá problematikou globální udržitelnosti, změnou klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Studenti si rozšířili znalosti v oblasti Fairtrade, slow a fast fashion, skleníkový efekt, virtuální voda. Debatovali také o pěstování a dovozu potravin z různých konců světa, o odpadech a nakládání s nimi, o nebezpečí mikroplastů a nahlíželi na svět v souvislostech…Přednáška byla rovněž milou připomínkou na našeho absolventa Jirky Beneše, který v této organizaci působil a vytvořil i mnoho působivých projektů nejen v rámci našeho města. Jako poděkování za tuto obětavou práci mu můžeme poslat symbolický hlas v anketě Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí.

      Níže link přímo k hlasování (ukončení 27.5.2024) a předem moc děkujeme za každý jeden hlas.

      https://www.nadacepartnerstvi.cz/cena-josefa-vavrouska/Osobnosti/Jiri-Benes

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přednáška s podtitulem "HRA O KLIMA".

    • 2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZLATÝ LIST
     • 2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZLATÝ LIST

     • V pátek 17. 5. 2024 se v Olomouci konalo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Kvůli nepříznivému počasí se soutěž neuskutečnila v rozkvetlém Rozáriu a byla přesunuta do budovy DDM Olomouc. Naši školu na soutěži reprezentovala dvě družstva mladší i starší kategorie, která postoupila z oblastního kola ve Šternberku. Mladší studenti - Kateřina Černochová, Karolína Kovalová, Michal Jašíček, Daniel Hajkr, Šebestián Papica a Jan Běhal - ukázali nejen parádní znalosti napříč všemi přírodovědnými obory (geologie, astronomie, botanika a zoologie), ale i výstupy celoroční práce v Přírodovědném kroužku, a získali krásné 2. místo!

      Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Zlatý list - krajské kolo, Olomouc Rozárium (17. 5. 2024).

    • 3. MÍSTO A DALŠÍ KRÁSNÁ UMÍSTĚNÍ V KRAJSKÉM KOLE STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI
     • 3. MÍSTO A DALŠÍ KRÁSNÁ UMÍSTĚNÍ V KRAJSKÉM KOLE STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

     • Naši studenti dosáhli skvělých výsledků také v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, které se konalo 14. 5. 2024 na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Všechny práce byly hodnoceny jako velmi kvalitní, práce Nely Šubové byla navrhnuta k postupu do celostátního kola v Pardubicích.


      Nela Šubová (VII.A) - 3. místo v oboru Molekuární biologie: Testování cytotoxicity a antiproliferativní aktivity komplexů kovů na nádorových buněčných liniích

      Kristýna Kohoutková a Magdalena Křepelková (VII.A) - 4. místo v oboru Chemie: Biochemická analýza proteinů včelího jedu
      Adam Belej (VIII.A) - 4. místo v oboru Informatika: Využití konvolučních neuronových sítí pro rozpoznávání tříděného odpadu z obrázků

      Kateřina Vomáčková (4.A) – dělené 4. a 5. místo v oboru Zdravotnictví: Rakovina jater

       

      Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
       

    • Výsledky přijímacího řízení
     • Výsledky přijímacího řízení

     • Výsledky přijímacího řízení na naši školu (seznamy přijatých a nepřijatých) najdete od středy 15. května 2024 v systému DIPSy. (zadávejte registrační číslo uchazeče). Tyto seznamy budou také vyvěšeny na dveřích hlavní budovy naší školy od 7:30 hod.

      Mezi nepřijatými uchazeči jsou uchazeči přijatí na více prioritní školu, uchazeči kteří nebyli přijati pro nedostačující kapacitu oboru a také uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (součet bodového ohodnocení z Ma a Čjl je minimálně 30 bodů).

      Dle §60j odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon) se výsledky přijímacího řízení zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole (tam budou zveřejněny tyto sestavy) a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení (DIPSY). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

      Rodiče/zákonní zástupci přijatých uchazečů dostanou mailem pozvánku na úvodní schůzku s rodiči, která se bude konat 6. června 2024. Na této schůzce dostanou organizační informace o studiu a informace o seznamovacím kurzu.

      Jak vyplývá z výsledků, škola bude konat 2. kolo ve čtyřletém oboru 79-41-K/41 zaměření ŠVP jazkové (2 volná místa)

    • ČTVRTÉ A PÁTÉ MÍSTO Z KRAJSKÉHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
     • ČTVRTÉ A PÁTÉ MÍSTO Z KRAJSKÉHO KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

     • Dne 9. května 2024 proběhlo v Přerově v prostorách budovy volnočasových aktivit ATLAS-BIOS krajské kolo biologické olympiády kategorie C.

      Naši školu reprezentovaly studentky tercie Karolína Slintáková a Lucie Utíkalová. Obě děvčata velmi pěkně reprezentovala naši školu. Do krajského kola se obě studentky dostaly již druhý rok po sobě a letos se z celkového počtu 15 soutěžících umístily na 4. a 5. místě. Nepatrný 0,5 bodový rozdíl z celkových 196 bodů chyběl na třetí místo Lucii Utíkalové a 5 bodový rozdíl dělil od třetího místa Karolínu Slintákovou.

      Holkám bych chtěla především moc poděkovat za všechno, co v biologii předvádí a kolik času této vědě věnují a za vzornou reprezentaci naší školy.

      Za PK Světlana Bergerová

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Krajské kolo biologické olympiády kategorie C..

    • Den, kdy se mlčelo...
     • Den, kdy se mlčelo...

     • Studenti kvarty dnes absolvovali workshop společnosti Post bellum s názvem Den, kdy se mlčelo, kde si vyzkoušeli tzv. hraní rolí.

      Na pár hodin se tak stali postavami z poválečné vesnice, vybudovali si hospodářství a čelili povinným dávkám. Za zvuků internacionály zvažovali barvu lístku vhozeného do volební urny a následně čelili komunistickému tlaku vstoupit do družstva.

      "Bavilo mě zjišťovat příběhy lidí.“

      „Jsem rád, že jsem pochopil, proč se lidé takto rozhodovali.“

      „Jsem ráda, že žiju v této době.“

      Shrnuli na konci programu sami studenti.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Den, kdy se mlčelo....

    • Exkurze do areálu Dolních Vítkovic (3. 5. 2024)
     • Exkurze do areálu Dolních Vítkovic (3. 5. 2024)

     • V pátek 3. 5. se 34 studentů druhých a třetích ročníků vydalo do oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Cílem jejich cesty byla návštěva centra Velký svět techniky a prohlídka Vysoké pece.

      Ve Velkém světě techniky studenti nalezli stovky zábavných a poučných atrakcí, u kterých se pobaví nejen děti, ale i dospělí.  Svět techniky disponuje moderně vybavenými učebnami, laboratořemi a dílnami. V části dočasných výstav se střídají nejrůznější atraktivní expozice.

      Kavárna, prostor pro připomenutí historie, klub a vyhlídková terasa. To vše je součástí nové nástavby Vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic. Ta je v současnosti nejvyšším geografickým bodem ve městě. Původní výška pece, ve které se dříve tavilo železo, byla 63,6 metru. Nyní se teď vrchol věže tyčí ve výšce 77,7 metru. Vestavěná prosklená válcová nástavba slouží jako vyhlídková věž s multifunkčními prostory. Studenti se během prohlídky již nefunkční vysoké pece seznámili s výrobou železa a jeho dalším zpracováním.

      PK Bi-Ch

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze do areálu Dolních Vítkovic (3. 5. 2024).

    • Atletický čtyřboj – vítězství ve 2. kategoriích
     • Atletický čtyřboj – vítězství ve 2. kategoriích

     • Dne 3. 5. 2024 se na atletickém stadionu ve Šternberku konal již tradiční atletický čtyřboj šternberských základních škol (běh na 60 m, skok do dálky, hod míčkem a běh 800 dívky, 1000 m chlapci). Naši studenti soutěžili ve všech kategoriích a dosáhli famózních výsledků. V kategorii    6-7. třída dívky se vítězkou stala Foukalová Adéla s dosaženým ziskem 1567 bodů. V kategorii 6.-7. třída chlapci se na stupně vítězů za 3. místo postavil Tomáš Koutník se ziskem 1146 bodů. V kategorii 8.-9. třída dívky se vítězkou stala Doleželová Viktorie se ziskem 1332 bodů. V kategorii 8.-9. třída chlapci obsadil 2. místo Tomáš Tlamka se ziskem 1575 bodů a 3. místo obsadil Roman Král se ziskem1376 bodů. Ani ostatní startující se neztratili a dosáhli úctyhodných výsledků.

      Všem zúčastněným gratulujeme k dosažení skvělých výsledků a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      PK TV

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Atletický čtyřboj kvalifikace partnerských měst.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení