• Byla zahájena registrace účastníků ne tradiční konverzační soutěž. Registrační formuláře najdete na našich stránkách (Škola-o nás...Konverzační soutěž). Na stejném místě najdete také všechny informace o soutěži. Registrace bude ukončena 8.12. ve 12:00 – po tomto termínu nebude možné přijímat další přihlášky.
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Novinky

     • Exkurze na katedru biotechnologií Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 1. 11. 2023

      ne 1.11.2023 se studenti seminářů biologie tříd 3.A a VII.A zúčastnili exkurze na katedru biotechnologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

      V krásných nově zrekonstruovaných prostorách univerzity se na přednášce nejprve seznámili s tím, co to biotechnologie jsou, jak se rozdělují a k čemu slouží. Také jim byly představeny moderní trendy, potenciál a budoucí směřování této vědní oblasti. Na závěr získali informace o akreditovaném studijním programu Biotechnologie a genové inženýrství, zaštiťovaným katedrou biotechnologií.

    • Exkurze na katedru biotechnologií Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 1. 11. 2023
    • Překladatelská soutěž
     • Překladatelská soutěž

      Ve středu 1. 11. se vybraní studenti z vyššího gymnázia zúčastnili překladatelské soutěže v anglickém jazyce. I když ke splnění úkolu mohli využít všechny dostupné vymoženosti dnešní technologie, neměli to vůbec jednoduché. Museli totiž za 120 minut přeložit jeden umělecký a jeden odborný text. Tito studenti jsou v angličtině výborní, ale zde se bude hodnotit také úroveň češtiny, přesnost překladu a čtivost výsledného textu. Nejlepší dva pak postoupí do fakultního kola. Přejeme hodně štěstí! PK AJ

     • To byl Halloween 2023

      Ve středu 25. 10. 2023 se na naší škole konala již tradiční Halloween Party pro žáky a žákyně prvního stupně šternberských základních škol. Kromě nejrůznějších her a soutěží mohly děti nahlédnou do tajů chemické a fyzikální laboratoře, zhlédly krátké divadelní představení o vzniku tradice dlabání dýní, díky moderní technologiím se seznámily s halloweenskými zvyky, zasoutěžily si ve speciálních strašidelných disciplínách.Akce se jako vždy povedla a už teď se všichni těšíme na Halloween 2024.

    • To byl Halloween 2023
    • Studenti gymnázia opět darovali krev, opět pomáhali
     • Studenti gymnázia opět darovali krev, opět pomáhali

      Dne 23. října 2023 se uskutečnil na Transfuzním oddělení FN Olomouc další hromadný odběr krve.

      Tentokrát se dobrovolného dárcovství krve zúčastnilo 11 studentů.

      Studenti se po příchodu na oddělení krátce zdrželi v evidenci, kde jim bylo přiděleno osobní číslo. Dále absolvovali předodběrové vyšetření z kapky krve, následně vyšetření lékařem a nakonec absolvovali samotný odběr krve (470 ml). Závěrem čekalo na studenty příjemné posezení v tamní jídelně, kde jim byla nabídnuta káva nebo džus, párky s pečivem, nealkoholické pivo, čokoláda a vitamíny. V kanceláři si pak vyzvedli potřebné doklady, kartičku dárce, malý odznak kapky krve a další benefity související s dárcovstvím krve.

    • Srdíčkové dny
     • Srdíčkové dny

      S radostí zveřejňuji poděkování:

      ...dovolte, abych Vám, studentům i Vašim kolegům poděkovala za pomoc vážně nemocným dětem v rámci Srdíčkových dnů. Vaší pomoci si skutečně nesmírně vážíme. V příloze Vám zasílám děkovný certifikát s vybranou částku v rámci podzimních Srdíčkových dnů, moc vám všem za ni děkujeme.

  • Projekty

   • JAK - GYMNÁZIUM ŠTERNBERK
   • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
   • Podpora školy ve vzdělávání
   • Podpora školy ve vzdělávání II
   • Veřejně prospěšné práce
   • Zateplení školy
   • Čtení a informace
   • Erasmus+
   • CAD
   • PROŠ
   • Rekonstrukce učeben Bi a Ch
  • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
   kanakova@gymst.cz ; mobil:603815442
   Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
   zavadil@gymst.cz; mobil:702086974
   podatelna@gymst.cz
   Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975

   Ekonomka:  Bc. Vítězslava Nováková 770 152 598

   Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Burešová, 585 094 123
   Adresa: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   Datová schránka: webj5xm
   Zřizovatel: Olomoucký kraj

   KALENDÁŘ AKCÍ ŠKOLY

   GDPR

   více kontaktních informací...

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pátek 8. 12. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení