•  

     IČO: 19012888

     Druh obecně prospěšných služeb:

     1. Modernizace a zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.

     2. Podpora a pořádání akcí zaměřených na spolupráci škol a mládeže u nás i v zahraničí.

     3. Akce zaměřené na výměnné zahraniční pobyty a stáže v zahraničí.

     4. Podpora mezinárodních vzdělávacích projektů

     5. Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.

     6. Akce zaměřené na oblast využití volného času dětí a mládeže.

     7. Akce zaměřené na reprezentaci a propagaci školy

     8. Podpora zapojení sociálně slabých studentů do akcí pořádaných a organizovaných školou a jinými organizacemi na rozvíjení vědomostí, dovedností a poznatků studentů.

     9. Akce společenského a sportovního charakteru.

     10. Podpora společenských, sportovních a kulturních akcí školy.

     11. Kulturně vzdělávací, osvětová a vydavatelsko editační činnost.

     12. Získávání prostředků na zakoupení učebnic a jejich zapůjčování.

     13. Získávání a poskytování prostředků pro zdravotně handicapované studenty a vytváření bezbarierových zařízení.

     Ředitelka O.p.s

     Mgr. Lea Maňáková

     Správní rada O.p.s

     Vítězslava Nováková - předsedkyně

     Mgr. Zuzana Vyjídáková

     Josef Knopf

     Leo Czabe

     Mgr. Dana Bryndová

     Kamila Bučková

     Dozorčí rada O.p.s.:

     Mgr. Eva Kučerová, předsedkyně

     Mgr. Tamara Kaňáková

     Vincenc Doležel

     Starší dokumenty - starší www stránky (Intranet)