•  

     Neerpelt

     První mezinárodní setkání nového projektu Erasmus+ se konalo ve dnech 4.11. - 7.11.2014 v belgickém Neerpeltu, kde naši školu reprezentoval tým zdatných tanečníků ve složení Marie Slimaříková, Kateřina Veselá, Anna Kaderková a Ivo Bednář. 

     Do práce na projektu se zapojili studenti našich partnerských škol z Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Holandska a Francie; a byli postaveni před nelehké úkoly. Vždyť celý projekt je zaměřen na rozvoj kreativity, kterou zajisté všichni potřebovali...

     A na jakých úkolech museli studenti pracovat ještě před odjezdem?

     1. Přeložte báseň vlámského básníka Barta Moeyaerta. Poté tuto báseň vyjádřete ve znakovém jazyce, najděte hudbu, která by se hodila jako doprovod, a zkuste jednotlivé znaky převézt do tance. 

     2. Vyberte si jakýkoliv text a nahrajte ho. Připravte si tanec, který bude vyjadřovat děj.

     3. Nacvičte libovolné taneční vystoupení.
      

     Belgická škola WICO Campus Sint-Hubertus je velmi úzce spjata s tanečním souborem Imago Tijl, který slaví úspěchy po celém světě, a proto téma "tanec" bylo na belgické škole více než nutností. Studenti pracovali pod vedením profesionálního choreografa Luca Morrena, který jim pomáhal realizovat jejich nápady a také nacvičil se všemi tanečníky společný tanec. Bylo až dojemné sledovat individuální posuny jednotlivých tanečních skupin; o závěrečném vystoupení nemluvě. 
     Fotky z vystoupení si můžete prohlédnout zde:http://www.neerpelt.in/Cultuur/Erasmus%2B%2C%206%20nov%20%2714%20%28Marc%20Faes%29/index.html
     Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách a měli tedy jedinečnou příležitost poznat kulturu dané země, procvičit si cizí jazyk, ale také seznámit se svými s vrstevníky z různých zemí. 
     Děkuji našim studentům za krásné taneční výkony a vynikající reprezentaci školy.
      

     Zuzana Mejdrová, koordinátor projektu Erasmus+ 

      

     Valkenswaard

     Monchengladbach

     Třetí mezinárodní setkání projektu Erasmus+ se konalo v německém Monchengladbachu.

     Do práce na projektu se znovu zapojili studenti našich partnerských škol z Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Holandska a Francie. 

     Setkání se zúčastnili čtyři studenti našeho gymnázia. Hana Martínková a Barbora Michalcová z V.A, Ladislav Pospíšil a Vendula Foukalová ze VI.A. Celý projekt je zaměřen na rozvoj kreativity. Téma tohoto setkání bylo zpracovat národní příběhy formou komiksu. Nakonec jsme vytvářeli čtyři příběhy. Zaujal je český Vodník (vyjma Německa tuto postavu nikdo neznal), pak jsme vybrali jednu mravoučnou křesťanskou legendu z Holandska, jednu belgickou pověst a jeden velmi dlouhý lucemburský příběh bez výrazné pointy. Na příběhy dalších zúčastněných zemí, Francie a Německa, se už nedostalo.

     Fotogalerie

     St. Amand

     Ve dnech 28.2. – 5.3. 2016 vyjela čtveřice studentů a dva pedagogové z našeho gymnázia do St. Amand les Eaux ve Francii, aby zde pracovala na projektu Erasmus+. Společně s vrstevníky z pěti evropských zemí (Francie, Nizozemí, Belgie, Lucemburska a Německa) připravovali divadelní představení pod vedením profesionálního herce a režiséra. Hlavním tématem byla manipulace. Většina komunikace probíhala v angličtině, ale studenti se mohli zdokonalit i ve francouzštině či němčině a také poznat další zajímavý jazyk - vlámštinu. Nejdůležitějším přínosem byla zkušenost s prací v sehraném týmu nadšenců a zjištění, jak důležité je v dnešní době mluvit několika světovými jazyky. Už samotná jeden den trvající cesta přes Německo, Lucembursko a Belgii se zastávkami v Bruselu, Tournai a Lille byla zážitkem a s napětím očekáváme další pokračování projektu tentokrát u nás.

     Foto z workshopů

     Fotogalerie

     Šternberk

     V posledním zářijovém týdnu (2016) na naše gymnázium zavítala třicetičlenná skupina zahraničních studentů a učitelů v rámci projektu Erasmus+. Již v neděli si naši studenti a jejich rodiče rozebrali hosty do svých rodin, aby se o ně po dobu jejich pobytu starali. Jelikož se jednalo o studenty z pěti evropských zemí (Německo, Lucembursko, Belgie, Nizozemí a Francie), hostitelské rodiny měly možnost po celý týden procvičovat hned několik jazyků a poznávat zvyky jiných národů. 

     Hlavním jazykem komunikace během samotné aktivity byla ale především angličtina. Tématem naší aktivity byli pracující lidé a toto téma bylo zpracováváno pomocí fotoreportáží a prezentací. Výsledky práce studentů pak byly oficiálně prezentovány na čtvrteční vernisáži v prostorách bývalého augustiniánského kláštera. Tato výstava bude na tomto místě k vidění ještě po dobu jednoho měsíce.
     Na základě reakcí zahraničních učitelů i studentů můžeme s radostí konstatovat, že celá akce se velmi vydařila. K tomu nám zajisté pomohlo i krásné počasí, které nás po celý týden provázelo. 
     Fotogalerie

      

      

     Dierkirch

     Ve dnech 5. 3. – 11. 3. 2017 vycestovali čtyři studenti ze septimy a tři pedagogové z našeho gymnázia do Diekirchu v Lucembursku, aby zde pracovali na záverečné aktivitě projektu Erasmus+. Společně s vrstevníky z pěti evropských zemí (Francie, Nizozemí, Belgie, Lucemburska a Německa) a pod vedením týmu pedagogů z místního lycea tvořili parodie známých hudebních klipů (tzv. literal videos). Při práci museli studenti spoléhat na svůj hudební talent a jazykové schopnosti. Vytvořit klipy bylo náročné, ale živé vystoupení před studenty a pedagogy lycea navíc vyžadovalo značnou dávku odvahy. Výsledek třídenního snažení přinesl vystupujícím velké ovace od místního publika.