• V případě nepřijetí uchazeče  lze podat odvolání.

    • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
    • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn.  buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště).
    • Odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo krajskému úřadu.
    • Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.
    • Vzor odvolání najdete na webech školy zde - odvolani_neprijeti_vzor.doc

    V případě, že neuplatní všichni přijatí žáci zápisové lístky, ředitelka školy rozhodne o přijetí nepřijatých uchazečů na základě jejich odvolání a pořadí – výsledků přijímacího řízení. Proto doporučujeme odvolání podat.

     

    Po uplynutí všech zákonných lhůt předává ředitelky odvolání Krajskému úřadu Olomouckého kraje.