• Co lze/je nutné udělat před podáním přihlášky:

    1. Navštívit Den otevřených dveří v pátek 30.11.2018 (14:00-17:00 hod.) nebo v sobotu 1.12.2018 (9:00 – 12:00 hod.). V pátek v 15:30 a v sobotu v 10:00 bude pro zájemce informativní schůzka v učebnách u vstupu do školy.

     

    2. Zanechat/zaslat e-mailový kontakt u výchovné poradkyně Mgr.Burešové – budeme vám průběžně zasílat informace.

     

    3. Přihlásit se na Přijímačky nanečisto – na www.gymst.cz bude od 1.1.2019 do 18.1.2019 přihlašovací formulář na tyto zkoušky. Přijímačky nanečisto proběhnou vždy od 14:00 hod.,  22.1.2019 pro žáky devátých tříd a 23.1. 2019 pro žáky pátých tříd. Výsledky budou zaslány zájemcům mailem.

     

    4. Zúčastnit se informativní schůzky pro rodiče zájemců o studium dne 24.1.2019 od 16:00 hod. v budově gymnázia.

    • Přihlášku lze odevzdat v kanceláři školy od 1.2.2019  do 1.3.2019 v době od 7:00 do 15:00 hod.
    • Přihlášku vytiskněte oboustranně (odevzdáváte 1 list papíru). Přihlášky na dvou listech nelze přijmout.
    • Při zaslání přihlášky poštou (doporučeně) doporučujeme ověřit její doručení na Sledování zásilek, případně ověřit telefonicky ve škole na číslech: 585 094 101 nebo 702 086 975.
    •  

    5. Vyplnění přihlášky – na našich webech najdete vzor vyplněné přihlášky.

    • U žáků 9. tříd je nutné vyplnit nejen Obor vzdělání, ale také doplnit, zda má žák zájem o studium všeobecné nebo jazykové.
    • Potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře nevyžadujeme.
    • Kontakt na zákonného zástupce (mobil a mail) vyplňujte čitelně, někdy je nutné vám zavolat kvůli neúplné přihlášce.
    • K přihlášce přikládáte doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy jen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami!
    • Prospěch na zadní straně přihlášky vám buď potvrzuje základní škola nebo přiložíte vysvědčení za požadované období úředně potvrzené.

     

     

    6. Pozvánku k přijímací zkoušce vám gymnázium zašle nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Pokud by se tak nestalo, ihned kontaktujte školu! Součástí přihlášky bude i kód, pod kterým bude žák konat zkoušku. Proto je nutné, aby si tento kód vzal s sebou ke zkoušce.

     

    7. Sledovat stránky školy (www.gymst.cz) a organizace CERMAT (www.cermat.cz).