• Co lze/je nutné udělat před podáním přihlášky:

    1. Navštívit Den otevřených dveří v pátek 29.11.2019 (14:00-17:00 hod.) nebo v sobotu 30.11.2019 (9:00 – 12:00 hod.). V pátek v 15:30 a v sobotu v 10:00 bude pro zájemce informativní schůzka v učebnách u vstupu do školy.

     

    2. Zanechat/zaslat e-mailový kontakt u výchovné poradkyně Mgr.Burešové – budeme vám průběžně zasílat informace.

     

    3. Přihlásit se na Přijímačky nanečisto – na www.gymst.cz bude od 1. 1. 2020 do 20. 1. 2020 přihlašovací formulář na tyto zkoušky. Přijímačky nanečisto proběhnou vždy od 14:00 hod.,  28. 1. 2020 pro žáky devátých tříd a 29. 1. 2020 pro žáky pátých tříd. Výsledky budou zaslány zájemcům mailem.

     

    4. Zúčastnit se informativní schůzky pro rodiče zájemců o studium dne 23. 1. 2020  od 16:00 hod. v budově gymnázia.

    5. Vyplnění přihlášky – na našich webech najdete vzor vyplněné přihlášky.

    • U žáků 9. tříd je nutné vyplnit nejen Obor vzdělání, ale také doplnit, zda má žák zájem o studium všeobecné nebo jazykové.
    • Potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře nevyžadujeme.
    • Kontakt na zákonného zástupce (mobil a mail) vyplňujte čitelně, někdy je nutné vám zavolat kvůli neúplné přihlášce.
    • K přihlášce přikládáte doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy jen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami!
    • Prospěch na zadní straně přihlášky vám buď potvrzuje základní škola nebo přiložíte vysvědčení za požadované období úředně potvrzené.

     

     

    6. Pozvánku k přijímací zkoušce vám gymnázium zašle nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Pokud by se tak nestalo, ihned kontaktujte školu! Součástí přihlášky bude i kód, pod kterým bude žák konat zkoušku. Proto je nutné, aby si tento kód vzal s sebou ke zkoušce.

     

    7. Sledovat stránky školy (www.gymst.cz) a organizace CERMAT (www.cermat.cz).

     

    Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2019/2020

    Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky (MŠMT)