• Zde budou zveřejněna kritéria přijímacího řízení - nejpozději do 31. ledna 2019