• Konverzační soutěž se koná na našem gymnáziu již od roku 1997. Je určena žákům ZŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje, soutěží se v konverzačních schopnostech v anglickém,německém jazyce a ruském jazyce.

        Z důvodu rekonstrukce jedné z budov školy se letos (2018) konverzační soutěž nebude konat

        těšíme se na Vás v roce 2019