• Byla zahájena registrace účastníků ne tradiční konverzační soutěž. Registrační formuláře najdete na našich stránkách (Škola-o nás...Konverzační soutěž). Na stejném místě najdete také všechny informace o soutěži. Registrace bude ukončena 8.12. ve 12:00 – po tomto termínu nebude možné přijímat další přihlášky.
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Novinky

     • Zkoušky ÖSD

      Již několik let je Gymnázium Šternberk certifikovaným centrem mezinárodní zkoušky ÖSD (Östrreichisches Sprachdiplom). Učitelé německého jazyka každoročně připravují zájemce z řad studentů na jejich složení. Letos této možnosti využilo 11 studentů. Osm z nich bylo úspěšných na úrovni A2 a tři na úrovni B1.

    • Zkoušky ÖSD
    • Vysvědčení, dřívější ukončení školního roku tzv. „ředitelské volno“
     • Vysvědčení, dřívější ukončení školního roku tzv. „ředitelské volno“

      Školní rok bude slavnostně ukončen ve školní hale ECCE HOMO v úterý 27. 6. 2023 (od 8:00 hod.). Po slavnostním ukončení se žáci přesunou do svých tříd a bude jim třídními učiteli předáno vysvědčení.

      Na dny 28. - 30. 6.2023 vyhlašuje ředitelka školy volný den z organizačních a provozních důvodů (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon).

     • EXKURZE KVARTY DO ČESKÉ TELEVIZE

      Ve středu 7. 6. se třída kvarta A vydala do Prahy na exkurzi do České televize.

      Po bezproblémové cestě vlakem a procházce středem našeho hlavního města (Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Malá Strana…) jsme se dopravili na Kavčí hory, kde Česká televize sídlí.

      Prohlídka začala výkladem o historii a současnosti ČT. Poté následovala asi nejzajímavější část – účast na natáčení soutěžního pořadu Kde domov můj. Byli jsme přítomni nazvučení studia, přípravě soutěžících i příchodu moderátora Aleše Hámy, který nám i zapózoval na fotce. Exkurze pokračovala prohlídkou všech televizních studií a byla zakončena krátkým filmem a možností vyzkoušet si práci s kamerou i se čtecím zařízením.

    • EXKURZE KVARTY DO ČESKÉ TELEVIZE
    • Schůzka s rodiči přijatých žáků prvních ročníků
     • Schůzka s rodiči přijatých žáků prvních ročníků

      Vážení rodiče,

      dovolte, abych vás pozvala na první třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek dne 8. 6. 2023 v 16:00 hod. v budově gymnázia (vstup hlavním vchodem od kostela) v přízemí.

      Třída I.A (žáci z 5.tříd) bude v učebně II.A (vlevo od vchodu) , třída 1.A (žáci z 9.tříd) v učebně fyziky (vpravo od vchodu).

    • Zvláštní cena poroty na celostátní přehlídce.
     • Zvláštní cena poroty na celostátní přehlídce.

      57. ročník celostátní přehlídky v recitaci a zpěvu Ars Poetica-Puškinův památník se uskutečnil 6. 6. 2023 v Praze. Naše studentka druhého ročníku, Kristýna Tomanová, obdržela za svůj výkon zvláštní ocenění poroty. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

  • Projekty

   • JAK - GYMNÁZIUM ŠTERNBERK
   • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
   • Podpora školy ve vzdělávání
   • Podpora školy ve vzdělávání II
   • Veřejně prospěšné práce
   • Zateplení školy
   • Čtení a informace
   • Erasmus+
   • CAD
   • PROŠ
   • Rekonstrukce učeben Bi a Ch
  • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
   kanakova@gymst.cz ; mobil:603815442
   Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
   zavadil@gymst.cz; mobil:702086974
   podatelna@gymst.cz
   Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975

   Ekonomka:  Bc. Vítězslava Nováková 770 152 598

   Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Burešová, 585 094 123
   Adresa: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   Datová schránka: webj5xm
   Zřizovatel: Olomoucký kraj

   KALENDÁŘ AKCÍ ŠKOLY

   GDPR

   více kontaktních informací...

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pátek 8. 12. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení