• Na dny 9. května. a 10. května. 2019 (čtvrtek a pátek po státním svátku) vyhlašuje ředitelka školy volné dny z organizačních a provozních důvodů (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon).
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Novinky

     • Přespolní běh 2024 (Šternberk)

      Ve středu 10. 4. 2024 se žáci gymnázia Šternberk zúčastnili přeboru škol v přespolním běhu. Závod se uskutečnil na tradičním místě, lesních cestách v okolí kiosku a provázelo jej pravé krosové počasí, tedy teplota okolo 10 °C a drobný déšť. Závod byl vypsán na 4 kategorie, zvlášť chlapce a dívky.
      Žákům gymnázia se podařilo zvítězit ve 3 kategoriích, v poslední jsme obsadili 2. místo. Tyto skvělé výsledky zajistily naší škole pohár za celkové 1. místo. Děkuji všem studentům za vzornou reprezentaci školy. Celkové výsledky dodá pořadatel DDM Šternberk.

    • Přespolní běh 2024 (Šternberk)
    • logo školy
     • Vyhlášení voleb do Školské rady při Gymnáziu Šternberk

      Aktualizace 2. 4. 2024:

      Seznam kandidátů do školské rady:

      Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků bodou volit dva z těchto kandidátů:

      Mgr. Petra Gottwaldová (dítě III. A)

      Mgr. Lubomír Papica (děti IV. A a VI. A)

      Mgr. Zuzana Vyjídáková (dítě VI. A)

      Pegagogičtí pracovníci budou volit tyto kandidáty:

     • Jeden svět

      V pátek 5.4. jsme se se seminaristy SVS – 3. ročník zúčastnili projekce v rámci festivalu Jeden svět. Zhlédli jsme dokumentární film o politické situaci v Bělorusku, který na nás silně zapůsobil. Po skončení filmu jsme měli možnost o svých pocitech a dojmech diskutovat.

    • Jeden svět
    • Dvě medaile z okresního kola Matematické olympiády
     • Dvě medaile z okresního kola Matematické olympiády

      Ve středu 3. 4. 2024 se v DDM Olomouci konalo okresní kolo Matematické olympiády. Okresního kola se zúčastnilo i 10 našich studentů primy až tercie, kteří postoupili ze školního kola. V okresním kole řešili v časovém limitu dvou hodin 3 náročné matematické úlohy. Máme velkou radost, že většina z nich se stala úspěšnými řešiteli a dvě studentky dosáhly stupňů vítězů:

    • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
     • Krajské kolo olympiády v německém jazyce

      V krajském kole olympiády v německém jazyce, které se pro střední školy konalo dne 5.4.2024 na Gymnáziu Hejčín, naši školu reprezentovala Johana Valentová. Díky vítězství postupuje do celostátního kola. Gratulujeme ke skvělému výkonu.

  • Projekty

   • JAK - GYMNÁZIUM ŠTERNBERK
   • Digitalizujeme školu
   • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
   • Podpora školy ve vzdělávání
   • Podpora školy ve vzdělávání II
   • Veřejně prospěšné práce
   • Zateplení školy
   • Čtení a informace
   • Erasmus+
   • Rekonstrukce učeben Bi a Ch
  • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
   kanakova@gymst.cz ; mobil:603815442
   Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
   zavadil@gymst.cz; mobil:702086974
   podatelna@gymst.cz
   Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975

   Ekonomka:  Bc. Vítězslava Nováková 770 152 598

   Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Burešová, 585 094 123
   Adresa: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   Datová schránka: webj5xm
   Zřizovatel: Olomoucký kraj

   KALENDÁŘ AKCÍ ŠKOLY

   GDPR

   více kontaktních informací...

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 21. 4. 2024
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení