• Byla zahájena registrace účastníků ne tradiční konverzační soutěž. Registrační formuláře najdete na našich stránkách (Škola-o nás...Konverzační soutěž). Na stejném místě najdete také všechny informace o soutěži. Registrace bude ukončena 8.12. ve 12:00 – po tomto termínu nebude možné přijímat další přihlášky.
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu podatelna@gymst.cz
   Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).
  • Novinky

    • Osvětim
     • Osvětim

      V pátek 22. září jsme měli možnost navštívit důležitou část naší i světové historie, a tím byl koncentrační a vyhlazovací tábor Auswitz Birkenau. Období druhé světové války a holocaustu ovlivnilo naši zemi hrozivým způsobem a je důležité, aby každý věděl, co se vlastně dělo. Exkurze není příjemná, ale každý by měl Osvětim alespoň jednou za život navštívit a nahlédnout do této části historie. V průběhu prohlídky se nám věnovaly průvodkyně, které nám události z doby holocaustu pomohly lépe pochopit.

     • Exkurze Archív Olomouc

      Ve středu 20. září navštívili studenti semináře dějepisu z 3. A a z VII. A Okresní archív v Olomouci. Zde se studenti díky výkladu pracovníka archívu dr. Miroslavu Koudelovi seznámili s fungováním archívu, viděli nejcennější písemné prameny města Šternberka z 13. století i cennou kroniku našeho gymnázia z roku 1935. Podívali se také na to, jak se písemné prameny v archívu ukládají. Cestou přes město se seminaristé zastavili u některých památek, ke kterým si připravili krátké referáty (např. sloup Nejsvětější Trojice, orloj, projekt Stolpersteine). Závěr exkurze patřil Arcibiskupskému paláci a krátkému posezení na lavičce pana prezidenta Václava Havla na nádvoří univerzitní knihovny.

    • Exkurze Archív Olomouc
    • „VŠICHNI NA PALUBU“
     • „VŠICHNI NA PALUBU“

      Na den 20. 9. 2023 byla na našem gymnáziu svolána valná hromada s pracovním názvem „VŠICHNI NA PALUBU“. Účast potvrdili zástupci z řad politiků, delegátů, psychologů, inženýrů i odborníků z nejrůznějších oblastí. Jejich společným jmenovatelem se pro tento den stal udržitelný rozvoj. (Pozn. svolání valné hromady také v New Yorku je čistě náhodné)

     • Středoškolský atletický pohár – okresní kolo Olomouc - 3. místo chlapci

      Dne 19.9.2023 se konalo okresní kolo Středoškolského poháru v atletice středních škol. V soutěži jsme měli jak družstvo chlapců, tak družstvo dívek. V obrovské konkurenci a za nepříznivého atletického počasí jsme se neztratili a vybojovali 3. místo v kategorii dorostenců se ziskem 7398 bodů a 4. místo v kategorii dorostenek se ziskem 7117 bodů.

    • Středoškolský atletický pohár – okresní kolo Olomouc - 3. místo chlapci
  • Projekty

   • JAK - GYMNÁZIUM ŠTERNBERK
   • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
   • Podpora školy ve vzdělávání
   • Podpora školy ve vzdělávání II
   • Veřejně prospěšné práce
   • Zateplení školy
   • Čtení a informace
   • Erasmus+
   • CAD
   • PROŠ
   • Rekonstrukce učeben Bi a Ch
  • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
   kanakova@gymst.cz ; mobil:603815442
   Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
   zavadil@gymst.cz; mobil:702086974
   podatelna@gymst.cz
   Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975

   Ekonomka:  Bc. Vítězslava Nováková 770 152 598

   Výchovná poradkyně: Mgr. Iveta Burešová, 585 094 123
   Adresa: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   Datová schránka: webj5xm
   Zřizovatel: Olomoucký kraj

   KALENDÁŘ AKCÍ ŠKOLY

   GDPR

   více kontaktních informací...

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pátek 8. 12. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení