• Tiskopisy přihlášek SŠ

    Vysvětlivky - vyplnění tiskopisů

     

     

    Škola nevyžaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

     

    Aby mohla být přihláška přijata, musí splňovat tyto základní podmínky:

    - Přihláška musí být vytištěna oboustranně

    - Na líci přihlášky (osobní údaje) musí být originály podpisů uchazeče i zákonného zástupce. Přihlášky bez podpisu nebo okopírované nebudou přijaty.

    - Na rubu přihlášky (prospěch) musí být, v případě, že prospěch vyplňuje škola, originál razítka školy a podpisu ředitele, případně jím pověřeného pracovníka (třídní učitel, výchovný poradce). Dle výkladu MŠMT je pro tento účel nutné využít klasické hranaté razítko, stvrzení opisu úředním (tj. kulatým) razítkem není možné. Pokud vyplňuje uchazeč sám, pak místo výpisu hodnocení je možné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za příslušné ročníky.

    - Nezapomeňte uvést kontaktní telefon a e-mail na zákonného zástupce

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení