• Úspěch Pavlíny Grossové i v Archimediádě
     • Úspěch Pavlíny Grossové i v Archimediádě

     • Studentka Pavlína Grossová, studentka II.A, se účastní letos mnoha soutěží, a dokonce se neztratila ani v okresním kole fyzikální olympiády kategorie G – Archimediádě, která se konala 16.5.2018 v Olomouci na Domě dětí a mládeže. Soutěží se v teoretických znalostech i v provedení a vysvětlení vybraného pokusu. Obsadila krásné páté místo. Gratulujeme.

      Do galerie Úspěch Pavlíny Grossové i v Archimediádě byly přidány fotografie.

     • První místo v soutěži školních kolektivů „Věda je zábava“

     • Dvanácté setkání mladých přírodovědců na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bylo dokladem toho, že žáci základních a středních škol mají o přírodní vědy zájem. Z našeho Gymnázia Šternberk se ho zúčastnilo osm žáků třídy III. A, jmenovitě Eliška Brázdová, Helena Dospivová, Adéla Frömelová, Matěj Morávek, Valentýna Neplechová, Markéta Stužková, Kateřina Segéňová a Natálie Veresková. Jejich úkolem na tomto setkání bylo prezentovat a obhájit svou práci „Cukr – nakopne vás, doslova?“. A podařilo se jim to na jedničku. Získali se svou prací 1.místo a velmi kladné hodnocení poroty.

      Práce se zabývá problematikou cukrů. Věnuje se nejen jejich významu a funkci v lidském organismu, ale také jejich škodlivosti spojené se zdravotním rizikem.

      Nejprve se zaměřuje na biologické a chemické hledisko cukrů, jejich klasifikaci, metabolismus a výrobu. Další část osvětluje účinky a složení různých energetických přípravků a stimulantů, srovnává jejich energetické hodnoty s potravinovými výrobky.

      V následujících kapitolách shrnuje výstupy z exkurzí. Studenti nejprve navštívili Psychiatrickou léčebnu ve Šternberku, kde získali mimo jiné i jídelníček pacientky s diagnózou mentální anorexie. Druhým cílem bylo Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk, kde mohli sledovat „cestu“ krevního vzorku a moči fiktivního pacienta se jménem Ing. Pokus Pokusník. U tohoto pacienta měl lékař podezření na cukrovku.

      Součástí práce jsou také na Katedře analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci provedené praktické úlohy související s problematikou cukrů, jako polarimetrie a důkazové reakce na přítomnost sacharidů.

      Jednotlivé kapitoly práce jsou doplněny fotkami a počítačovými výstupy.

      Výše uvedeným studentům děkuji za příjemně strávený čas během schůzek našeho přírodovědného kroužku a  poctivý přístup k práci.

      Renata Janošíková, vedoucí práce

      Do galerie Věda je zábava byly přidány fotografie.

     • 4. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE !!!

     • V pondělí 14. 5. 2018 se na Francouzském institutu v Praze konalo celostátní kolo – olympiáda ve francouzském jazyce. Z našeho gymnázia se do něj probojovala žákyně IV. A – Denisa Mentlíková.

      Ta předvedla opravdu vynikající výkon a v konkurenci dalších 13 vítězů krajských kol se neztratila, dokonce vybojovala překrásné 4. místo.

      Denise moc gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci nejen naší školy, ale i celého kraje!

    • Historická exkurze – Pražský hrad
     • Historická exkurze – Pražský hrad

     • V pátek 11. 5. proběhla exkurze seminaristů dějepisu z 3. A a VII. A do Prahy.

      Časně zrána jsme vlakem vyrazili do našeho hlavního města. Malé zpoždění nám na cestě nedokázalo zkazit náladu a s chutí jsme se vydali vstříc památkám. Hlavní náplní dne byla  návštěva reprezentačních místností Hradu a výstava „Labyrintem dějin českých zemí“. Z poutních míst historiků došlo na Václavské náměstí, památník „Poděkování za osvobození Rudé armádě“, Národní divadlo, Národní muzeum, budovu ministerstva zahraničí – Černínský palác a další. Program byl nabitý a díky výkladu profesorek i poučný. Hlavním cílem tohoto výjezdu bylo oslavit sté výročí založení ČSR a připomenout si, nač jsme jako Češi hrdí. V našich očích exkurze oboje splnila.

      VII .A a 3. A děkují!

    • Třetí místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti za práci o cukrovce
     • Třetí místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti za práci o cukrovce

     • Student maturitního ročníku Ladislav Pospíšil uspěl se svou prací "Edukační materiál pro nové mladistvé pacienty s onemocněním diabetes mellitus 1.typu" i v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, kde 9.5.2018 získal krásné 3.místo. Více informací o jeho práci, ve které se pokusil shrnout rady a informace o onemocnění cukrovkou novému mladému pacientovi, je možné najít zde na webu školy. 

      Mgr.Lenka Metlíková 

    • Další úspěch angličtinářů
     • Další úspěch angličtinářů

     • V měsíci dubnu úspěšně složili mezinárodně uznávanou zkoušku FCE (úroveň B2) další studenti naší školy. Tento certifikát potvrzuje nejen jejich výbornou znalost angličtiny, ale je i výhodou u přijímacího řízení na SŠ a VŠ, při hledání zaměstnání a je podmínkou pro studium na zahraničních školách. Tentokrát naše gratulace putují k M. Maléřovi, L. Pospíšilovi, J. Raisingerovi, K. Smyčkovi a J. Frýbovi. 

     • ZÁJEZD DO FRANCIE

     • Ve dnech 22. 4. až 27. 4. jsme se vydali ( 50 studentů našeho gymnázia) na poznávací pobyt do Francie, konkrétně do Normandie a Bretaně.

      Vyrazili jsme časně ráno a na konci dne jsme dojeli do Paříže, kde jsme se v nočních hodinách ubytovali v hotelu typu F1.

      Následující den bylo naší první zastávkou malebné městečko Giverny, kde žil a tvořil slavný „Otec impresionismu“, Claude Monet. Po navštívení jeho domu a přilehlých zahrad jsme se odebrali na zříceninu hradu Gaillard, jejž nechal postavit Richard Lví srdce. Poté jsme zamířili do rozvalin opatství Jumieges a nakonec navštívili lázeňské město Étretat i Alabastrové pobřeží.

      Dalšího dne jsme nakrátko zastavili v přístavu Honfleur a pokračovali do Bayeux. V místním muzeu nám představili unikátní 70metrovou tapisérii z 11. století, která pojednávala o nástupu Viléma Dobyvatele na anglický trůn. Následovala návštěva prvního výsadkáři osvobozeného městečka Sainte-Mere-Église s interaktivním muzeem umožňujícím prožít Den D a operaci Overlord. V Coleville-sur-Mer jsme se podívali na americký hřbitov a památník věnovaný spojeneckým vojákům padlým při vylodění v Normandii. Noc jsme strávili v Caen, kde jsme si následujícího dne měli možnost prohlédnout pevnost Viléma Dobyvatele nebo mužský klášter, v němž je Vilém i pochován. Naší další destinací byl středověky klášter Mont Saint-Michel, jehož zvláštností je např. to, že se na něj suchou nohou dá dostat pouze za odlivu a je to druhá nejnavštěvovanější památka ve Francii.

      Plni zážitků jsme se přesunuli do pirátského městečka Saint-Malo, kde jsme obdivovali krásy Smaragdového pobřeží. Poslední den jsme začali v Carnaku studováním megalitů,  poté jsme se vydali na poloostrov Quiberon, kde jsme  využili rozchodu k procházce po pláži.

      Po příjezdu do Le Mans na nás čekala poslední noc strávená ve Francii.

      Ráno 27. 4.  vyrážíme zpátky do Šternberka a domů se dostáváme až v brzkých ranních hodinách následujícího dne, avšak plni nenahraditelných zážitků a skvělých vzpomínek.

      Můžeme říct, že to byla velmi inspirující zkušenost, kterou bychom si rádi zopakovali.

       

                                                                                                                 Studenti Gymnázia Šternberk

                                                                                                                ( Segéňová, Veresková, Brázdová) 

       

      Do galerie Francie byly přidány fotografie.

     • Angličtina hrou

     • aneb jak se dá hravou formou zvládnout téma food/jídlo v hodinách AJ v primě. Někteří připravovali a poté konzumovali chutné saláty, jiný hráli pohádku o lakomé ženě, chytrém tulákovi a kamenné polévce.

      Zah. Zar.
       

      Do galerie Angličtina hrou byly přidány fotografie.