• Slavnostní imatrikulace

     • Starobylé zdi šternberského hradu byly opět po roce svědky imatrikulace nových žáků a žákyň tříd I.A a 1.A. Oficiální projevy, vystoupení pěveckého sboru, elegantní obleky a šaty, to vše pomohlo dne 20.9.2018 vytvořit slavnostní atmosféru, které si všichni zúčastnění užili.

      Teď jen zbývá naši nováčkům popřát hodně zdaru, píle a výdrže při studiu.

      Do galerie Imatrikulace nových studentů, 20. 9. 2018 byly přidány fotografie.

     • Středoškolský atletický pohár – okresní kolo – 37 bodů od vrcholu

     • Dne 19. 9. 2018 se naše atletické družstvo chlapců zúčastnilo okresního kola Středoškolského poháru v atletice družstev. Naši borci sváděli tuhé boje v atletických disciplínách (běh 60m, 400m, 1500, skok  do výšky, skok do dálky, vrh koulí a štafeta 4x200m) s dalšími školami  okresu a v konečném součtu naše družstvo skončilo na krásném 3. místě, když na vrchol nám po součtu všech disciplín scházelo pouhých 37 bodů.

      Všem zúčastněným studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

      PK TV

      Do galerie Středoškolský atletický pohár byly přidány fotografie.

     • IMATRIKULACE STUDENTŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

     • Slavnostní imatrikulace studentů primy A a 1.A Gymnázia ve Šternberku se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 v 15:30 hodin (prima A) a v 16:15 (1.A) v Hodovním sále šternberského hradu. 

     • Österreichisches Sprachdiplom ve Šternberku

     • Gymnázium Šternberk – oficiální zkušební centrum ÖSD ( Österreichisches Sprachdiplom) každoročně připravuje a pak i zkouší zájemce o mezinárodní certifikát z německého jazyka.

      Tentokrát se na zkoušky úrovně B1 intenzivně připravovalo 5 studentů (K. Berger, A. Hlaváček,

      Z. Lorencová, O. Novák) na úroveň B2 pak student P. Štěpán.

      Naši studenti obstáli na výbornou a zvládli všechny čtyři moduly (čtení a poslech s porozuměním, psaní, mluvení) s nadprůměrnými výsledky.

      Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu německého jazyka.

      PK NJ

    • Seznamovací kurzy nových tříd gymnázia
     • Seznamovací kurzy nových tříd gymnázia

     • Třídy I.A osmiletého a 1.A čtyřletého studia absolvovaly ve dnech 4.-6.9. seznamovací kurz v krásné přírodě Jeseníků. Počasí na jedničku, program nabitý stmelovacími a sportovními aktivitami, nové zážitky s novými spolužáky a spolužačkami. Program pobytu byl splněn na sto procent a teď už jen zbývá ponořit se do studia.

      Přejeme našim nováčkům úspěšný první školní rok.

      Do galerie Seznamovací kurz - prima A byly přidány fotografie.

      Do galerie Seznamovací kurz 1.A byly přidány fotografie.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Datová schránka: webj5xm
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Ekonomické oddělení: 585 094 113
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Přihlášení