• Jarní Vídeň
     • Jarní Vídeň

     • Aktualizace - údaje k platbě zájezdu pro přihlášené zájemce:

      Exkurze do Vídně v termínu 7.6.2019:

      Č.účtu:            107-1544830277/0100

      Částka:            720,- Kč

      Var.symbol:    700

      Do poznámky pro příjemce:    jméno studenta

      Termín úhrady:  do 22. 5. 2019

      *   *   *

      Gymnázium Šternberk připravuje na 7. června exkurzi do Vidně.  Program - Hundertwasserhaus, centrum Vídně (Stephansdom, Hofburg,  Museumquartier, Staatsoper), Prátr. Přihláška pro zájemce byla rozeslána prostřednictvím zprávy EduPage. Zájemci je odevzdají p. Pospíšilové.

    • Pozvánka na přijímací zkoušky (jednotné testy)
     • Pozvánka na přijímací zkoušky (jednotné testy)

     • Vážení uchazeči,

      v těchto dnech jste poštou obdrželi pozvánku na přijímací zkoušky. Pokud se tak nestalo, prosím ihned kontaktujte sekretariát pí Zachovalovou na telefonu 585 094 101 nebo na 702 086 975.

      Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu a přejeme vám hodně zdaru u přijímacích zkoušek.

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka

    • Projektový den - “Život v našem regionu”
     • Projektový den - “Život v našem regionu”

     • Dne 27. března se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem Život v našem regionu.

           Pro žáky NG bylo připraveno sedm workshopů. Jednotící téma znělo Udržitelný rozvoj a žáci se mohli zajímavou formou dozvědět, jak nás ovlivňují sociální sítě, jaký máme ( resp. jaký by měl být) jídelníček, na jakých principech pracují sweatshopy, co je to uhlíková stopa a jak můžeme přispět k jejímu snížení, jaké jsou plusy a mínusy nákupů přes internet…

           Studenti 1. a 2. ročníků VG se mohli zapsat do neméně zajímavých „dílen“. Někteří se mohli v terénu seznámit se změnami lesních porostů v okolí Šternberka, další vytvářeli architektonické náčrty měšťanských domů, či se zamýšleli nad problematikou světelného znečištění.

           Pro studenty 3. ročníků bylo již tradičně připraveno téma „ židovství“. Studenti zhlédli dokumentární filmy, obeznámili se s největšími židovskými svátky, pracovali s tématem „ Křišťálová noc“, diskutovali na různorodá témata ( Statečnost versus apatie? Potřebujeme dnes znát své vlastní kulturní a náboženské tradice?) …

           Projektový den se dle ohlasů žáků vydařil a nezbývá doufat, že to pro studenty nebyl jen den bez výuky.

      Do galerie Projektový den - “Život v našem regionu” byly přidány fotografie.

      Vyhlášení výsledků projektového dne - nižší gymnázium (velká přestávka 28. 3. 2019)

    • Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR
     • Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

     • Již tradičně se soutěžní týmy gymnazistů celé republiky utkávaji ve znalostech našich moderních dějin. Letos naši školu reprezentovali Anežka Karlíková a Hana Mathonová ze 3.A a Jan Karlík z V.A a skončili na 6. místě mezi gymnázii Olomouckého kraje. Téma letošního ročníku bylo Československo v letech 1978 - 1992.

    • Vivat historia!
     • Vivat historia!

     • První jarní den se naši studenti Petr Kubalík a Šimon Smyčka z kvarty vypravili ve stopách lovců mamutů do Přerova - Předmostí, kde se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády. Oběma gratulujeme  ke skvělému umístění! Petr Kubalík dosáhl třetího místa a postupuje do celostátního finále!

    • Mönchegladbach - pozdrav z projektu Erasmus+
     • Mönchegladbach - pozdrav z projektu Erasmus+

     • Zdravíme z Německa, kde na naší partnerské škole v Mönchegladbachu právě začal týdenní projekt o životním prostředí, který je součástí našeho tříletého projektu Erasmus+ s Francií, Německem, Belgií, Lucemburskem a Holandskem.

      Čtveřice studentů 2.ročníku gymnázia bude celý týden pracovat na téma včely, hmyz a jejich roli v ekosystému. V rámci projektu budou probíhat různé workshopy, diskuse s odborníky, prezentace apod.

      Cílem této části projektu je uvědomit si vliv včel a hmyzu na životní prostředí a naopak, jejich zásadní roli v ekosystému, nutnost ochrany včel a například vidět jedlý hmyz jako jednu z možností v jídelníčku v (možná už  blízké) budoucnosti.

      Čeká nás zajímavý týden!

      Do galerie Mönchegladbach byly přidány fotografie.

    • Gympl tiskne 3D...a nejen to
     • Gympl tiskne 3D...a nejen to

     • Nedávno jste se mohli na těchto místech dozvědět o nově zrekonstruovaných učebnách a laboratořích chemie a biologie. Aby nezůstalo jen u oken a nábytku, pomohla s nákupem moderních pomůcek Obecně prospěšná společnost při gymnáziu Šternberk. Díky prostředkům O.p.s. se nakoupily pomůcky nejen do biologie a chemie, ale doplnily se i sbírky fyziky. O.p.s. schválila také uvolnění prostředků na nákup špičkové stavebnice 3D tiskárny ORIGINAL PRUSA I3 MK3S. Tuto tiskárnu jsme již postavili a začínáme pronikat do tajů 3D tisku. Tiskárna nám pomůže seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi a zlepší tolik poptávanou polytechnickou výchovu. Zatímco na Hejčíně si 3D tiskárnu prohlížejí, ve Šternberku se již tiskne :-)

      Do galerie Gympl tiskne 3D...a nejen to byly přidány fotografie.

    • Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce.
     • Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce.

     • V úterý 5.3.2019 se na Obchodní akademii v Mohelnici konalo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce. V kategorii víceletých gymnázií obsadila krásné 2. místo Karolína Neumannová z tercie.

      V kategorii středních škol se ve velké konkurenci umístila na 3. místě Anna Bartoňková ze 3.A.

      Děkujeme za vzornou přípravu, skvělé výsledky a gratulujeme!

    • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce
     • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce

     • V úterý 5. března proběhlo školní kolo olympiády ve francouzském jazyce. Ve dvou úrovních soutěžili studenti a studentky kvarty až septimy. První místa a účast v krajském kole získali Petr Kubalík z IV.A a Kristina Pimerová ze VII.A. Bonne chance !

    • Krajské finále ve florbalu SŠ – 3. místo
     • Krajské finále ve florbalu SŠ – 3. místo

     • Dne 5.3.2019 se uskutečnilo krajské finále ve florbalu středních škol v Jeseníku. Naše družstvo si v turnaji počínalo velmi dobře, odehráli jsme vyrovnané zápasy s krajskými vítězi z Přerova, Prostějova, Jeseníku a Šumperka. Až do posledního zápasu jsme drželi postupové ambice do republikové kvalifikace, ale v posledním zápase jsme podlehli pozdějšímu vítězi krajského finále, družstvu ze Šumperka. Naši borci podali velmi kvalitní výkon a jen malý krůček scházel do postupu na kvalifikaci do republikového finále. Podívejte se na fotečky a konečnou tabulku turnaje.

      Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia v tak obrovské konkurenci.

      PK TV

      Do galerie Krajské kolo FLORBAL SŠ (5. 3. 2019) byly přidány fotografie.

    • Krajské kolo olympiády německého jazyka
     • Krajské kolo olympiády německého jazyka

     • V pondělí 4.3.2019 se studentky naší školy zúčastnily Krajského kola olympiády německého jazyka

       v kategorii III.B (žák pobýval během základního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě). Součástí olympiády bylo doplňování gramatických jevů, poslech s porozuměním a rozhovor na téma s rodilým mluvčím. A výsledek? Kristina Pimerová s přehledem získala 1. místo a postupuje tak do celonárodního kola v Praze. Na vynikajícím druhém (a náhradním) místě skončila Ana Marcheva. Gratulujeme!

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Datová schránka: webj5xm
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Ekonomické oddělení: 585 094 113
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Přihlášení