• Volné dny („ředitelské volno“)
     • Volné dny („ředitelské volno“)

     • Na  dny 31. 10. a 1. 11. 2019 (čtvrtek a pátek po podzimních prázdninách) vyhlašuje ředitelka školy volné dny z organizačních a provozních důvodů - opravy v budově školy  (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon). 

    • Environment is our future, Environment is Europe's future
     • Environment is our future, Environment is Europe's future

     • V říjnu v rámci ekologického projektu Erasmu+ přivítáme na gymnáziu studenty a učitele z pěti partnerských škol, a sice Francie, Belgie, Lucemburska, Holandska a Německa. Celý tříletý projekt nese název Environment is our future, Environment is Europe's future. Během této doby studenti navštíví každou z partnerských škola a zabývají se nejožehavějšími ekologickými problémy a jejich možným řešením. 

           Naše šternberská část se týká udržitelné módy, textilního průmyslu jako jednoho z největších znečišťovatelů planety a ekologického životního stylu. Kromě studentů zapojíme do projektu místní firmy, obyvatele Šternberka a v neposlední řadě i pana starostu. Velmi si vážíme veškeré spolupráce, kterou nám místní nabídli a vyšli nám maximálně vstříc pro realizaci zajímavého projektu.  

           Moc se těšíme!

    • Tercie u hasičů, 23.9.2019
     • Tercie u hasičů, 23.9.2019

     • Studenti III.A během cvičení z chemie navštívili stanici HZS Šternberk. Seznámili se s hasičskou technikou, vybavením hasičského vozidla a náročnou prací samotných hasičů. Ti nejodvážnější si na vlastní kůži vyzkoušeli dýchací přístroj a maskou, který hasiči velmi často při hašení požáru využívají.

      Do galerie Exkurze hasiči - III.A, 23.9.2019 byly přidány fotografie.

    • Spolupráce Gymnázia, Šternberk s fakultní školou Právnické fakulty UPOL
     • Spolupráce Gymnázia, Šternberk s fakultní školou Právnické fakulty UPOL

     • V pondělí 23. 9. se uskutečnil slavnostní akt podepsání Rámcové smlouvy o spolupráci mezi šternberským gymnáziem a PF UPOL. Tuto smlouvu podepsaly děkanka právnické fakulty JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D a ředitelka gymnázia Mgr. Tamara Kaňáková. Gymnázium, Šternberk je tak čtvrtou střední školou Olomouckého kraje, která se stala fakultní školou UPOL.
           V současné chvíli bude spolupráce zaměřena na interaktivní přednášky v rámci výuky ZSV; pracovníci univerzity se mohou účastnit projektových dnů, pro studenty fakulty připraví soutěže a zájemcům nabídnou také individuální návštěvu fakulty.

    • Anglie 2019
     • Anglie 2019

     • Aktuální zprávy (26. 9. 2019) - cituji: Rána tu jsou deštivá, což je slabé slovo

      První pozdravy z exkurze v Anglii...

      Do galerie Anglie 2019 byly přidány fotografie.

    • Exkurze ČOV
     • Exkurze ČOV

     • V úterý 24. 9. v rámci hodin environmentální výchovy a chemie navštívili studenti kvarty čistírnu odpadních vod ve Šternberku. Během exkurze se studentům věnoval pan Šnajdr, který jim ukázal jednotlivá zařízení ČOV, popsal princip jejich fungování a postupně vysvětlil fáze čištění odpadních vod. Současně se studenti dověděli například to, jaké potíže v odpadní vodě mohou způsobit zbytky potravin nebo vlhčené ubrousky, které tam tudíž rozhodně nepatří. Zajímavé bylo porovnat rozdíl (nejen v barvě) vody přitékající do ČOV a vody, která ČOV opouštěla a vlévala se do naší Sitky. Děkujeme zaměstnancům ČOV, že se o vodu tak hezky starají, a studentům za jejich zájem.

      Do galerie Exkurze na ČOV - kvarta, 24. 9. 2019 byly přidány fotografie.

     • Imatrikulace prvních ročníků

     • Vážení rodiče,
      dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní imatrikulaci studentů prvních ročníků Gymnázia ve Šternberku.
      Uskuteční se ve čtvrtek 26. září 2019 v Hodovním sále šternberského hradu.Třída I.A (prima) začíná v 15:30 hodin, třída 1. A začíná v 16:15 hodin.

      Fotografiemi přibližujeme imatrikulaci loňskou...

    • Středoškolský atletický pohár – 5. místo (17. 9. 2019)
     • Středoškolský atletický pohár – 5. místo (17. 9. 2019)

     • Dne 17.9.2019 se naši studenti zúčastnili již tradičního Středoškolského poháru v atletice. Bojovalo se o celkové pořadí v následujících disciplínách: vrh koulí, skok do dálky, skok do výšky, běh na 60m, 400m, 1500m a štafeta na 4x200m. Naši borci podali velmi kvalitní výkony v jednotlivých disciplínách a v konečném součtu obsadili 5. místo. Našim velkých úspěchem byl výkon J. Grégra, který se svých disciplínách vybojoval celkem 1471 bodů a stal se vítězem v počtu dosažených bodů jednotlivcem.

      Celkově našim atletům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

      PK TV

      Do galerie Středoškolský atletický pohár (17. 9. 2019) byly přidány fotografie.

    • Sekunda vytváří módní doplňky z odpadů
     • Sekunda vytváří módní doplňky z odpadů

     • V říjnu proběhne na naší škole projekt Erasmus. Přijedou k nám studenti z pěti zemí a budou se zabývat projektem udržitelné módy. V rámci tohoto projektu budou vytvářet i podobné doplňky jako sekundáni. Chtěli bychom vás požádat o materiály (odpady), které můžeme na tento projekt použít. Jedná se především o staré noviny, časopisy, kalendáře, obalové materiály, plasty, bužírky, které bychom na projektu mohli využít. Věci můžete nosit do učebny výtvarné výchovy.

      Do galerie Sekunda vytváří módní doplňky z odpadů byly přidány fotografie.

    • Legiovlak a Gymnázium Šternberk
     • Legiovlak a Gymnázium Šternberk

     • Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, kdy se podařilo vybudovat kopii vlaku = ešalonu z let 1918 – 1920, se kterým se českoslovenští legionáři přesouvali přes Rusko po Transsibiřské magistrále.
      Legiovlak už od roku 2015 objíždí republiku a letos dorazil i do Šternberka.
      V prvním zářijovém týdnu tak legiovlak navštívila většina našich studentů.
      Pod vedením legionářů v dobových stejnokrojích jsme si prohlédli několik vagonů, které měli legionáři. Prošli jsme vagony s polní poštou, těpluškou pro ubytování, zdravotním, velitelským, krejčovským, prodejním, kovářským a samozřejmě obrněným. Ve vagonech je věrná rekonstrukce vybavení a průvodci nám vysoce odborným a zároveň poutavým výkladem vše objasnili.
      Vlaky sloužily jako pojízdná kasárna a staly se do roku 1920 domovem našich vojáků, kteří je postupně dovybavovali a zdobili.
      Československé vojsko na Rusi mělo 531 osobních a 10 287 nákladních vozů, které byly uspořádány ve 259 vlacích.

      Do galerie Legiovlak - září 2019 byly přidány fotografie.

    • Seznamovací kurz 1.A
     • Seznamovací kurz 1.A

     • Naše třída 1.A se zúčastnila ve dnech 2.- 4.9. seznamovacího kurzu ve Staré Vsi u Rýmařova. Cíl byl jasný- vzájemně se poznat a vytvořit fungující kolektiv. Již tradičně se o náplň této akce postarala outdoorová organizace STAN.

      Zahráli jsme si různé seznamovací hry, logické hry, kde nemohla chybět týmová spolupráce nás všech, vyzkoušeli jsme bungee trampolínu, lezeckou stěnu a opravdu adrenalinovým zážitkem byly vysoké lana, kam si troufli jen ti nejodvážnější. Na závěr jsme si malinko vyřizovali účty v lese při hře airsoft.

      Je super, že jsme mohli nový školní rok na nové škole začít takhle a ne hned ve školních lavicích. Tyto 3 dny jsme si užili a už teď se moc těšíme na další společné akce třídy.

      1.A

      Do galerie Seznamovací kurz 1.A byly přidány fotografie.

    • Seznamovací kurz prima A
     • Seznamovací kurz prima A

     • Je tu nový školní rok a s ním tradičně i seznamovací kurz pro  nové žáky.

           Primáni ho letos absolvovali netradičně ve Šternberku v prostorách hradu a přilehlém okolí. Kromě seznamovacích her, opékání špekáčků, snídaně v hradní kuchyni a lukostřelby děti absolvovaly i přespání ve škole!

           Vše noví studenti zvládli s přehledem a bravurou a nic jim tak nebrání pustit se s nadšením do „obyčejných“ školních dní.

      Do galerie Seznamovací kurz prima A byly přidány fotografie.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Datová schránka: webj5xm
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Ekonomické oddělení: 585 094 113
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Přihlášení