• Organizace provozu Gymnázia Šternberk od 8.6.2020
     • Organizace provozu Gymnázia Šternberk od 8.6.2020

     • Aktualizace: Od pondělí 22.6.2020 pokračují konzultace podle rozvrhu konzultaci za dodržení stejných pravidel jako v minulém týdnu. Ti, kteří ještě nedonesli ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (zatím se nezůčastnili žádné konzultace), tak musí toto prohlášení donést - je podmínkou účasti na konzultacích. Docházka je dobrovolná - i když je žák přihlášen a nedostaví se, nepočítá se jeho nepřítomnost jako absence. Distanční výuka pokračuje. Od středy potom organizují třídní učitelé třídnické hodiny.

      Aktualizace: V pondělí 1. 6. 2020 byl odeslán rodičům a žákům odkaz na aktuální seznam přihlášených žáků a rozvrh hodin. Aktuální rozvrh hodin najdete i ZDE

      Vstup do školy hlavním vchodem nebo vchodem ze dvora, žáci se nepřezouvají, nevchází do šaten, vstup do šaten od Knora je uzavřen.

      Připomínáme, že podmínkou pro účast na konzultační výuce je vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (můžete stáhnut zde) Docházka je dobrovolná, i když je žák přihlášen a nedostaví se, nepočítá se jeho nepřítomnost jako absence. Distanční výuka pokračuje.

      Je nutné dodržení všech hygienických opatření - možno stáhnout ZDE

      Evidenci přítomných povedou učitelé na seznamech umístěných ve třídách. 

      V pondělí oznámil ministr školství, že od 8. 6. se budou moci do lavic vrátit v omezeném režimu žáci druhého stupně základních škola a škol středních.  Nemusí fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol. Budou platná také přísná hygienická opatření včetně omezení skupin žáků na 15 a omezení kontaktu žáků mezi skupinami.

      Organizace výuky musí být také přizpůsobena tomu, že v červnu budou probíhat jednotné přijímací testy a ústní maturitní zkoušky. Již dříve doporučovalo ministerstvo školství organizaci přizpůsobit tomu, aby co nejméně docházelo ke kontaktu mezi různými skupinami žáků (např. na jednotné přijímací zkoušky přijdou žáci ze základních škol celého okresu). V době ústních maturit zase bylo i v běžném režimu obtížné zajistit standardní výuku v úplných třídách.

      Konzultace na naší škole proběhnou takto:

      Ve středu 10. 6. třídy nižšího gymnázia (I.A. II. A, III.A a IV.A), ve čtvrtek 11. 6. třídy vyššího gymnázia 1.A, 2.A, V.A a VI.A, v pátek třídy 3. A a VII.A.

      V týdnu 15. – 19. 6 probíhají ústní maturitní zkoušky – pro nematuritní třídy bude pokračovat distanční výuka.

      V pondělí 22. 6 by probíhaly konzultace pro I.A II.A, III.A, IV.A a V.A, v úterý 23. 6. pak konzultace pro VI.A, VII.A, 1.A, 2.A, a 3.A. Klasifikace se uzavírá v úterý 23. 6. odpoledne. V dalších dnech budou organizovány třídnické hodiny.

      Podrobnosti byly zaslány všem (žákům i rodičům) formou Zprávy v systému Edupage i s prosbou o vyplnění přihlášky (do neděle 31. 5. 2020).

      Žáci budou rozděleni do skupin po 15, během přestávek budou žáci zůstávat ve třídách (s výjimkou odchodu na WC), aby se žáci co nejméně potkávali. Podmínkou vstupu do budovy školy bude také vyplnění Čestného prohlášení o bezinfekčnosti - zde k dispozici ke stažení

      Účast je dobrovolná, samozřejmě bude pokračovat distanční výuka i během konzultací.

    • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠEK 2019/2020
     • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠEK 2019/2020

     • V pondělí 1. 6. 2020 a v úterý 2. 6. 2020 proběhnou didaktické testy maturitní zkoušky 2020. Podmínky konání upravuje materiál, který si můžete zobrazit kliknutím na tento odkaz Hygiena_DT_a_UZ.pdf. Stanoví ty provozní podmínky, které odpovídají konkrétní organizaci maturitních zkoušek na Gymnáziu Šternberk. Zároveň jsou platná všechna doporučení a hygienické pokyny vydané MŠMT. Jednotné zkušební schéma najdete po přihlášení na stránkách naší školy v sekci Maturita. Seznamy učeben byly již žákům zaslány a budou také vytištěny u jednotlivých učeben.

      Přejeme úspěšné složení didaktických testů

      Vedení školy

    • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2019/2020
     • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2019/2020

     • Tento materiál, který dostanete poštou spolu s pozvánkou na JPZ (Hygiena-JPZ.pdf) stanoví ty provozní podmínky, které odpovídají konkrétní organizaci přijímacích zkoušek na Gymnáziu Šternberk. Tyto podmínky jsou platné pro všechny uchazeče o studium (žáky 5. a 9. třídy, dále jen uchazeči), učitele Zadavatele a učitele pověřenými dohledem na chodbách a u vchodu.  Zároveň jsou platná všechna doporučení a hygienické pokyny vydané MŠMT.

      Připomínám, že žák, který u nás bude konat jednotnou přijímací zkoušku 8. 6. (žáci 9. tříd)  nebo 9. 6. (žáci 5.tříd) musí při vstupu do školy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupce. Bez tohoto prohlášení nebude moci žák vykonat přijímací zkoušky.

      Formulář čestného prohlášení dostanete spolu s pozvánkou na jednotné přijímací zkoušky. Toto prohlášení vyplňte, podepište a dejte svému dítěti spolu s pozvánkou - to ji předá u vchodu do budovy Gymnázia.

      Prohlášení najdete také zde ke stažení ve formátu PDF

      Do budovy školy smí jít pouze uchazeč bez doprovodu
      Časový rozvrh testování
      Matematika

      8:30 - začátek administrace zkoušky
      8:45 - 10:10 zkouška 85 minut (PUP 110 - do 10:35 minut)
      Přestávka (10:10 - 10:55)
      Český jazyk

      10:55 - začátek administrace zkoušky
      11:10 - 12:20 zkouška 70 minut (PUP 90 do 13:05)

       

    • Ocenění gymnaziálního pedagoga Olomouckým krajem
     • Ocenění gymnaziálního pedagoga Olomouckým krajem

     • V pondělí 25.5.2020 bylo oceněno 15 nejlepších pedagogických pracovníků Olomouckého kraje. Obvykle tato slavnostní akce probíhá na konci března při příležitosti Dne učitelů, ale s ohledem na pandemickou situaci bylo ocenění pedagogických pracovníků posunuto na květen.

      Máme radost, že mezi vybranými vítězi byl také Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky na Gymnáziu Šternberk, který na škole pracuje již 14 let. Během své pedagogické kariéry vyučoval především matematiku, deskriptivní geometrii a informatiku. Jeho velkou životní vášní je právě informatika a předměty s ní spojené. Rád zavádí nové technologie na gymnáziu, které usnadňují fungování školy. Svým nebezpečným nadšením se snaží strhnout nejen studenty, ale také pedagogy, kteří s těmito technologiemi nemají vždy tak harmonický vztah. Je také pravou rukou ředitelce školy, bez jeho schopností by gymnázium jen obtížně zvládalo přijímací zkoušky, maturity či různá testování studentů. Během let praxe byl zapojen do několika projektů týkajících se zavádění ICT do škol. Také v tomto nelehkém období významně pomohl se zaváděním distanční výuky

      Svým neutuchajícím elánem, rychlostí a dobrou náladou ovlivňuje kolegy i studenty.

      Gratulujeme k získání významného ocenění!

      Za všechny pracovníky školy

      Mgr. Tamara Kaňáková

      Ředitelka Gymnázia Šternberk

      https://www.olkraj.cz/hejtmanstvi-ocenilo-nejlepsi-ucitele-kvuli-koronaviru-pozdeji-nez-v-predchozich-letech-aktuality-9789.html

    • Přijímací zkoušky - odeslání pozvánek
     • Přijímací zkoušky - odeslání pozvánek

     • Dnes (21. 5. 2020) byly všem uchazečům, kteří na naší škole budou vykonávat jednotné přijímací testy, odeslány doporučeně pozvánky. Vzhledem k rychlosti České pošty by Vám měly dorazit nejpozději v pondělí.

    • Informace o termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky
     • Informace o termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky

     • Dle přílohy v vyhlášce č. 232/2020 stanovilo MŠMT tento harmonogram.
      Společná část maturitní zkoušky: 
      pondělí 1. 6. 2020 - didaktický test Ma a Aj
      úterý 2. 6. 2020 - didaktický test ČJL a Rj

      Ústní zkoušky MZ - ředitelka školy stanovuje termín od pondělí 15. 6. 2020 (rozpis maturantů na jednotlivé dny po - pá bude aktualizován s ohledem na termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy)

      Jednotná přijímací zkouška:
      Čtyřletý obor - v pondělí 8. 6. 2020
      Osmiletý obor - v úterý 9. 6. 2020
      Pozvánka uchazečům bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky těm uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole (uchazeči, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí) 

    • Nové knihy v knihovně...
     • Nové knihy v knihovně...

     • Konečně se uvolnila pravidla, a tak jsme mohli navštívit šternberské knihkupectví a nakoupit knihy z výtěžku z oslav svatého Martina. Jako vždy jsme se snažili získat různé žánry, máme tedy klasickou knihovnu, detektivku, fantasy, komiks, pohádky nebo dobrodružnou i populárně naučnou literaturu. Nyní pilně pracujeme na katalogizaci a obalování knih, aby je studenti a pracovníci školy mohli začít půjčovat, jakmile to bude možné. Ještě jednou všem děkujeme za jakoukoli podporu oslav a p. Lehečkové za vstřícnost a ochotu při objednávání titulů.

    • Informace o obnovení osobní přítomnosti maturantů ve škole a jejích podmínkách
     • Informace o obnovení osobní přítomnosti maturantů ve škole a jejích podmínkách

     • V pondělí 11. května bude obnovena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky formou konzultací.  Podmínky (hygienické, organizační - rozvrh skupin) byly zaslány všem maturantům a jejich rodičům formou Zprávy v Edupage. 

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení