• Organizace prvního týdne školního roku 2020/21
     • Organizace prvního týdne školního roku 2020/21

     • PROVOZ_SKOLY_VE_SKOLNIM_ROCE_2020.pdf​​​​​​​

      úterý 1. 9. - zahájení (1. vyuč. hodina - do 9:00 hod.) - v učebnách, první den se žáci nepřezouvají, nutno dodržet stanovená hygienická opatření

      středa 2. 9. - všechny třídy třídnické práce - učebnice, 1.A teambuildingové aktivity do 12:30

      čtvrtek 3. 9. - třída 1.A třídnické práce - učebnice, prima třídnické práce (4 vyuč.h.), ostatní třídy 1.-2.h. třídnické hodiny, pak výuka dle rozvrhu (bez odpoledka do 12:30)

      pátek 4. 9. - prima A teambuildingové aktivity do 12:30, ostatní třídy výuka dle rozvrhu

      Od 7. 9. běžná výuka  dle rozvrhu

    • Prázdniny na Gymnáziu Šternberk
     • Prázdniny na Gymnáziu Šternberk

     • Během letních měsíců se na šternberském gymnáziu opravdu nezahálelo.

      Byla dokončena kompletní rekonstrukce bývalé učebny chemie (odstranily se původní dispozice podlahy, byla položena podlahová krytina a byl pořízen nový nábytek).

      Proběhla rovněž celková rekonstrukce sociálního zařízení v podkroví hlavní budovy a byla definitivně dokončena výměna oken v  sousedství restaurace Knor.

      Pracovalo se ovšem i venku – k tomu nejdůležitějšímu patří významná úprava zeleně v ulici Dvorská, ale i ve vnitřním dvoře hlavní budovy školy.

      Již tradičně se v tomto období investuje velká finanční částka (i za přispění OPS) do nákupu učebnic a pomůcek na nový školní rok.

    • Ústní zkoušky státní i profilové části v podzimním termínu
     • Ústní zkoušky státní i profilové části v podzimním termínu

     • Ředitelka školy stanovuje termín pro ústní zkoušky státní i profilové části v podzimním termínu na 7. září 2020 (pondělí) od 14:00. Pozvánka/rozpis ústní MZ bude přihlášeným účastníkům zaslán poštou nejpozději 5 dní před tímto termínem.

      Didaktický test z ČJL proběhne 2. 9. 2020 v 8:30 na spádové škole (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29)

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení