• USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření
     • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

     • Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, omezuje vláda tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Účinnost tohoto omezení je ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

      Pro všechny studenty je povinná distanční výuka podle § 184a školského zákona, jejíž organizaci upravuje Příloha školního řádu zveřejněná na stránkách naší školy.

       

      Stravování ve školní jídelně během distanční výuky

      1. Všem žákům budou obědy odhlášeny na dobu distanční výuky.

      2. Pokud se žák bude chtít stravovat, oběd si sám přihlásí.

      3. Oběd je možné vyzvednout v době od 11.30 - 12.00 hodin. Mimo tuto dobu má žák na distanční výuce vstup do jídelny zakázán.

      4. Po zrušení distanční výuky se vše vrátí do původního stavu.

      Ostatní strávníci:  do jídlonosičů:  10.30 – 11.00 hodin

                                   u stolu :   11.00 – 11.20 hodin

      Informace o možnosti stravování při distanční výuce poskytne školní jídelna. (Mobil: +420 773 049 379, Tel.: +420 585 011 363)

    • Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. 2020
     • Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. 2020

     • Aktualizace: Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 13.10.2020 do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

      -  omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou, povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých. 
      Toto opatření se na naší škole týká tříd čtyřletého studia a tříd vyššího gymnázia (kvinta - oktáva). Žáci těchto tříd se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 
      Výuka na nižším stupni víceletých gymnázií (tedy žáci zde plnící povinnou školní docházku: prima - kvarta) pokračuje beze změny prezenční formou - výuka probíhá ve škole dle běžného rozvrhu.
      Více informací stránky MŠMT 

      Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. Na tyto dny navazuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny.

       

       

    • Podzimní Srdíčkové dny
     • Podzimní Srdíčkové dny

     • Z e-mailu:

      Srdečně Vás zdravím, 

      moc Vám, studentům a Vaším kolegům děkuji za pomoc při podzimních Srdíčkových dnech. Jste opravdu skvělí, že jste se této sbírky zúčastnili přes veškeré koronavirové problémy.

      Opravdu si toho nesmírně vážím.

      Dovoluji si Vám poslat certifikát s vybranou částkou, za kterou Vám nesmírně děkuji. Jsem Vám skutečně velmi vděčná, že jste se touto divnou dobou nenechali odradit a rozhodli jste se pomoci.

      Je to opravdu skvělé. Děkuji, děkuji, děkuji. Vážím si Vaší laskavosti.

      Vše dobré přeje, hlavně zdraví, klid a spokojenou mysl přeje

      Maria Křepelková

      MgA. Maria Křepelková

      ředitelka

      Život dětem, o.p.s.

      Sternberk.pdf

    • Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
     • Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

     • Dobrý den, právě jsme obdrželi oficiální Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020, které nařizuje mimořádné opatření pro školy a školská zařízení při epidemii na území Olomouckého kraje spočívající v oblasti zpěvu a sportovních činností. Výuka na středních školách není od 5. 10. 2020 zrušena.

       

      informace.pdf,    opatreni.pdf

      Přidávám i informaci školní jídelny: strávníky-studenty jídelna žáky automaticky odhlásila. Je potřeba, aby si žáci sami stravu přihlásili. Není možné ji zpětně automaticky přihlásit.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení