• Informace o provozu školy od 30.11.2020 a 7. 12. 2020
     • Informace o provozu školy od 30.11.2020 a 7. 12. 2020

     • Aktualizace 2. 12. 2020

      MŠMT dnes zveřejnilo materiál  Informace k provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020.

      Dle tohoto dokumentu bude od pondělí 7. prosince umožněna rotační výuka (střídání po týdnech) vyššího gymnázia. Organizaci výuky v následujících týdnech najdete v TABULCE.

      Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu s drobnými úpravami - v Hv se nebude zpívat a místo Tv si budou žáci opakovat učivo z hlavních předmětů - bude upřesněno v suplování. Vstup do školy bude nejdříve v 7:30 - studenti NG z nádvoří,ostatní vchopdem od "Knora". V šatnách se zdržují jen nezbytně nutnou dobu a okamžitě se přesouvají do svých učeben dle platného rozvrhu.Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva - povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, použití dezinfekce při vchodu do budovy a ve třídách, pravidelné větrání (během přestávky a pak v polovině vyučovací hodiny) - vemte si teplé oblečení!.

      Odchod na oběd (aby byla zachována homogenita tříd a třídy se nemíchaly) bude organizován podle této TABULKY ODCHODŮ NA OBĚD (některé hodiny budou zkráceny s ohledem na požadavek zachování homogenity tříd).

      Po obědě nemohou žáci čekat na spoje v budově školy, před odpolední výukou čekají venku, v případě hodně špatného počasí ve foyer školy.

      Pokračuje prezenční výuka maturantů (semináře upraveny dle platného rozpisu), u ostatních tříd pokračuje distanční výuka.

      Aktualizováno 26. 11. 2020:

      Provoz naší školy od pondělí 30. listopadu
      Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od pondělí 30. 11. 2020 pokračuje prezenční výuka maturitních tříd a navíc je povolena osobní přítomnost žáků žáků nižších stupňů víceletých gymnázií v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd. Třídy budou rozděleny do dvou skupin - 1. týden bude prezenční výuka pro třídy primy a sekundy (tj. tyto třídy nastoupí v pondělí 30. listopadu), ve druhém týdnu třídy tercie a kvarta. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, níže najdete podrobné organizační informace. 

       

      Podrobné organizační informace k znovuzavedení prezenční výuky NG v týdnu od 30.11.2020 do 4. 12. 2020. (Byly zaslány příslušným třídám i formou zprávy v Edupage) .

      V tomto týdnu  budou mít prezenční výuku žáci primy a sekundy (vždy v lichém týdnu). Výuka bude probíhat podle rozvrhu s drobnými úpravami - v Hv se nebude zpívat a místo Tv si žáci pod dohledem učitele budou opakovat učivo z hlavních předmětů - bude vždy upřesněno v suplování.Vstup do školy bude nejdříve v 7:30. Žáci I.A vstupují vchodem z nádvoří školy, sekundáni vchodem od "Knora". V šatnách se zdržují jen nezbytně nutnou dobu a okamžitě se přesouvají do svých učeben dle platného rozvrhu.Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva - povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, použití dezinfekce při vchodu do budovy a ve třídách, pravidelné větrání (během přestávky a pak v polovině vyučovací hodiny) - vemte si teplé oblečení!.

      Odchod na oběd (aby byla zachována homogenita tříd a třídy se nemíchaly) bude organizován takto (některé hodiny budou zkráceny s ohledem na požadavek zachování homogenity tříd):

      Pondělí: I.A - 13:05, II.A - 12:25,

      Úterý: I.A - 12:25 (doprovází vyučující, návrat do výuky 13:05, 6.hodina posunutá 13:05 -13:50), II.A - 13:15

      Středa: I.A - 12:25, II.A - 13:05

      Čtvrtek: I.A - 12:25, II.A - 13:05

      Pátek: I.A - 12:25, 6.h. odpadá (Vv/Tv). II.A - 13:05

      (Maturanti dle stanoveného rozpisu - jedna třída bude vždy končit o 5 minut dřív, tj 13:10 - Po 4.A , Út VIII.A, St VIII.A, Čt 4.A a Pá 4.A).

      Po obědě nemohou žáci čekat na spoje v budově školy, před odpolední výukou čekají venku, v případě hodně špatného počasí ve foyer školy.

      Pokračuje prezenční výuka maturantů (semináře upraveny dle platného rozpisu), u ostatních tříd pokračuje distanční výuka.

       

      Provoz naší školy od středy 25. listopadu 
      Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od středy 25. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol. V naší škole se to týká žáků tříd 4. A a VIII.A. Pro tyto třídy je tedy prezenční výuka povinná při zachování pravidel homogenity skupin (tj. kolektivy tříd/skupin se neprolínají ani neslučují). Toto pravidlo si vyžádá změny v organizaci volitelných seminářů - úpravy rozvrhu. Tyto změny budou připraveny a zveřejněny před nástupem maturantů do prezenční výuky. Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva. (zrušení výuky Tv -  bude nahrazena výukou jiných předmětů, povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, vstup do školy oddělenými vchody - VIII.A vchodem ze dvora, 4.A vchodem od "Knora", aj.)

      Pro ostatní tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

       

      Pro ostatní tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

      U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/studenta jeden pedagogický pracovník). Je nutná domluva předem s příslušným vyučujícím.

    • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020
     • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020

     • I v tomto roce proběhne tradiční charitativní akce „Vánoční hvězda“, ale z důvodu epidemiologických opatření není možné ji letos zorganizovat  na naší škole.

      Pokud se chcete přesto zapojit, můžete hvězdu zakoupit na těchto místech v Olomouci:

      Dětská galerie na DK 

      Mamma centrum, Nezvalova 1

      Galerie Caesar, Horní Náměstí

      Hravá korálkarna, Dolní Náměstí

      BioNaturae, Horní Lán

      Fairly Local Deding Shop, Sokolská 22

      Sbírka bude zahájena 23.11.2020 a ukončena 12. 12. 2020.

      Cena vánoční hvězdy je malá á 50 Kč, velká á 100 Kč.

      Barvy vánočních hvězd – červená, bílá a růžová do vyprodání zásob.

    • BOBŘÍK INFORMATIKY
     • BOBŘÍK INFORMATIKY

     • BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.
      Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
      Bobřík informatiky umožnil letos žákům soutěžit z domova. Letos při soutěžení z domova u středních škol nebude sestavováno celostátní pořadí, protože nebude možné kontrolovat, zda žáci soutěžili férově. Takže jen malá  statistika soutěžících z naší školy (vždy ve tvaru kategorie - úspěšní řešitelé/celkový počet účastníků) - Benjamin (prima, sekunda) - 23/34, Kadet (tercie, kvarta) - 8/40, Junior (kvinta, 1. A) - 9/31, Senior (seminaristé SVT3 a SVT4)- 6/11.
      Gratulace všem úspěšným řešitelům a poděkování všem, kteří nelitovali času na vyplnění online testu.
      PK IVT

    • Volby do školské rady
     • Volby do školské rady

     • Na základě opatření MŠMT posouváme volby do školské rady původně vyhlášené na dny 12. a 13. 11. 2020 na dobu po skončení nouzového stavu - předpokládáme, že se uskuteční hned v průběhu prvních třídních schůzek, které budou moci být organizovány ve škole (doufejme, že v lednu 2021). Všechny Vás budeme o konkrétním termínu včas informovat. Níže je zkopírována část informace z MŠMT.

      Je zřejmé, že omezení volného pohybu osob nařízené krizovým opatřením vlády ČR v zásadě znemožnilo uskutečňování voleb členů školských rad. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si uvědomuje aktuální komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungujících školských rad, proto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů školských rad. Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že i při potenciálním uvolňování opatření budou muset školy činit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním způsobem, a uspořádání voleb do školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, co se musí zorganizovat ihned, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě zákazu pohybu osob nebo jiná překážka.

    • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
     • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatřenís účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“).

      Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

    • Zrušení třídních schůzek 12. 11. 2020
     • Zrušení třídních schůzek 12. 11. 2020

     • Dobrý den,v plánu byly příští čtvrtek 12. 11. 2020 třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologické situaci tyto třídní schůzky rušíme. Všichni rodiče se mohou s žádostí o informace spojit s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím Edupage. Věřím, že lednové schůzky se konat již budou.S přáním hlavně hodně zdraví.

      J. Zavadil

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení