• INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE):

    • Vysvědčení za 1. pololetí (výpisy z vysvědčení)
     • Vysvědčení za 1. pololetí (výpisy z vysvědčení)

     • Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem.

      Hodnocení bude zpřístupněno v systému Edupage ve čtvrtek 28. 1. 2021 dopoledne, rodiče budou o zpřístupnění informováni zprávou v Edupage. 

      Vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

     • Vítejte na gymplu...

     • Dovnitř nemůžete, tak pro naše studenty malé šestiminutové připomenutí jak vypadá jejich škola uvnitř. A pro uchazeče o studium drobná náhrada Dne otevřených dveří.

    • Úspěch našich mladých historiků
     • Úspěch našich mladých historiků

     • V úterý 19. ledna 2021 organizoval Dům dětí a mládeže v Olomouci okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma je Labyrintem barokního světa. Jedná se už o 50. ročník této soutěže, ale  jak už je to v tomto podivném roce zvykem, i dějepisná olympiáda byla přesunuta do on – line prostředí. Přesto se v celém našem okrese našla spousta mladých zapálených historiků, kteří i v těchto ztížených podmínkách měli zájem ověřit své historické znalosti. A je úžasné, že šternberští historici vybojovali v této soutěži přední místa, a dokonce to nejpřednější. Ve vyšší kategorii se totiž jako NEJLEPŠÍ MLADÝ HISTORIK v okrese ukázal JAN KARLÍK z VII. A, za svou práci získal 72, 5 bodů a měl devadesátiprocentní úspěšnost, a tak vybojoval úžasné 1. místo!!!!! 4. místo získala Marie Janásková ze 3. A a na 5. místě skončil Petr Kubalík z VI. A.
      V nižší kategorii Johanka Valentová z III. A obsadila 4. místo a v první polovině více než 40 soutěžících skončila i Kristýnka Ochmanová z III. A a Eliška Chládková z IV. A.

      Všem děkujeme za VZORNOU REPREZENTACI NAŠEHO GYMNÁZIA.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021 a způsobu předání informace o hodnocení žáka.
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021 a způsobu předání informace o hodnocení žáka.

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,  provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE

      Více informací na stránkách MŠMT - koronaviris.edu.cz

      Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem (hodnocení bude zpřístupněno v systému Edupage ve čtvrtek 28. 1. 2021 dopoledne, rodiče budou informováni zprávou v Edupage) vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

    • Maturák si vzít nenecháme!
     • Maturák si vzít nenecháme!

     • Maturák si vzít nenecháme…teda ne tak docela… Přesně tahle slova mi dodávala sílu a optimismus, když jsem se v pátek 22. 1. 2021 asi 4 hodiny před zahájením on-line plesu stresovala u vytváření maturitního videa ve stávkujícím programu.

      Nemůžete uvěřit, že ples i přes všechna nařízení byl? Kroutíte hlavou nad tím, co je to on-line ples? A že se divíte, proč maturitní video nebylo nachystáno mnohem dřív? Ráda vám to za celou naši 4. A vysvětlím.

      Asi tři dny před plánovaným termínem plesu, s jehož nekonáním jsme se s nevolí smířili, jsem přesně ve 20:07 napsala na třídní chatovací skupinu návrh, vzniklý čistě z náhodné momentální inspirace. Tato náhodná momentální inspirace zněla asi takto: ,,Děcka, asi je to šílený, ale nedáme si aspoň přes videochat rychlýho panáka na maturitu?“

      Šílené to bylo, ale taková je i doba. Celá třída začala, zprvu váhavě, vyjadřovat souhlas ke konání této události a domlouvat se na čase. Slavnostně jsme se všichni domluvili až 21. 1. ve 21:33 na tradiční osmé hodině večerní. Zároveň to byl okamžik, kdy se z obyčejného třídního přípitku stala opravdová náhražka maturitního plesu. Naše třídní (Mgr. Maňhalová) se do toho s námi také opřela a mimo jiné pozvala celý učitelský sbor. Pak už se nápady jen hrnuly. Rozhodlo se, že na plese nesmí chybět ani tombola nebo maturitní video. Ve spěchu se psaly proslovy a objevovaly staré fotografie poctivě střádané celé roky studia.

      A tak, když jsem se úspěšně poprala s nespolupracujícím editorem videí, když si někteří svátečně umyli vlasy, když si holky oblékly šaty smutně čekající celý rok ve skříni jen pro tento den, byli vpuštěni první hosté do plesového zoom meetingu 4. A.

      Bylo vidět, že sami nevědí, co od nás a našeho on-line plesu mají čekat. To jsme vlastně nevěděli ani my, ale já už teď můžu říct, čeho se přesně dočkali. Z plánovaných třiceti minut nakonec vzešla akce trvající dvě a půl hodiny.

      K úvodu pronesla Lucka Bukovjanová několik vět shrnujících naše studium na gymplu. Naše třídní učitelka nám přečetla pohádku O čtvrté Á a babě Kače, která měla šťastný konec, jak se patří. Já jsem přispěla maturitním videem a následně jsme si s Peťou Dufkem zarecitovali kousky poezie ze svérázné básnické sbírky naší třídy. Nechyběla ani tombola. Té se ujala Eliška G., Míša V. a spol. v originálním provedení formou binga s obličeji maturantů. Výherci sice ještě nevědí, co vyhráli, ale zato se pokochali našimi krásnými fotografiemi.

      Nechyběla ani volná zábava (občas i v podobě výstavy domácího zvířectva) nebo vzpomínky na léta minulá.

      Krásný internetový ples dopadl nakonec velmi úspěšně. Technika neselhala, plno učitelů s námi vydrželo až do konce a pár z nás, maturantů, se odpojovalo značně společensky unavených…, tak jak to má na správném plese být.

       

      Anežka Čechová, 4. A

    • Třídní schůzky - čtvrtek 14. ledna 2021
     • Třídní schůzky - čtvrtek 14. ledna 2021

     • V celoročním plánu jsou ve čtvrtek 14. 1. 2021 třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologické situaci nemohou tyto schůzky proběhnout prezenční formou ale pouze on-line.

      Organizace schůzek:

      - třídní učitelé předem vytvoří a pošlou rodičům své třídy odkaz na on-line videochat v prostředí ZOOM – on-line přenos pro celou třídu naplánují na dobu 16:00 – 16:30.
      - po skončení této společné části pak budou všichni učitelé k dispozici rodičům od 16:30 - 18:30 doma u svých počítačů na on-line chatu v rámci systému Edupage – přikládám tento jednoduchý návod (je potřeba přihlásit se do Edupage přes www prohlížeč počítače - www.gymst.cz) https://youtu.be/ZLFpP_dBiTY

      Věříme, že touto formou alespoň částečně nahradíme možnost osobního setkání učitelů s rodiči.

      Vedení školy

    • BurzaŠkol.online již 20. ledna 2021
     • BurzaŠkol.online již 20. ledna 2021

     • Dnes je již zřejmé, že kvůli COVIDu nebude možné uspořádat výstavy středních škol v klasické prezenční podobě. S velkou pravděpodobností na školách neproběhnou prezenční formou ani dny otevřených dveří. Myslíme si však, že přímá komunikace žáka a rodičů se zástupci škol je pro dobrou volbu školy nepostradatelná.

      Autoři projektu BurzaŠkol.online Vám chtějí pomoci s výběrem střední školy aspoň pomocí technologií a výstavy udělat online. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola.

      Velká většina z vás zažila letos na jaře nějakou formu on-line výuky ať už pomocí Microsoft Teams, Google Meet nebo třeba technologií Zoom. Pojďte si pomocí stejných technologií prohlédnout své budoucí školy a on-line si popovídat s jejich zástupci - konkrétně u naší školy platí termín pro Olomoucký okres tj. 20. 1. 2021 od 16:00 do 19:00. Odkaz na Teamsy najdete na adrese projektu - https://burzaskol.online/

      Na tomto portálu najdete všechny potřebné informace.

      Lednové výstavy přinesou několik novinek

      1. Kompletní nabídka všech škol v okrese + něco navíc. U každé výstavy se budou zobrazovat kromě registrovaných škol i všechny neregistrované školy z daného okresu i se svými obory. Registrované školy však budou mít možnost přímé komunikace přes Teamsy/Meetsy a chat. 
      2. Inspekční zprávy. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou přímo k náhledu jejich inspekční zprávy. (Jsou veřejně dostupné na portálu České školní inspekce https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy, ale laické veřejnosti to není běžně známé.) 
      3. Výsledky státních maturit. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou na detailu maturitních oborů k náhledu výsledky u státních maturit za posledních 5 let. (Data jsou opět veřejně dostupná na portálu CERMATu, ale jsou hodně nepřehledná a portál opět není laické veřejnosti běžně známý.)
      4. Pouze odpolední časové okno. Všechny lednové on-line burzy se uskuteční pouze v odpoledním časovém oknu a to jsme posunuli na 16:00-19:00. (Výjimkou je Praha, která má stejně jako v prosinci časová okna dvě: 8:00-12:00 a 18:00-21:00.)
      5. Ucelený výklad o škole. Každou půlhodinu (tzn. v 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,...) budou školy začínat vždy cca 5-ti minutový ucelený výklad o škole a jejich oborech. Se školami se samozřejmě můžete spojit kdykoliv, ale v tyto časy uslyšíte výklad hezky ucelený a od začátku. 
      6. Každá burza začíná kratičkým článečkem s popisem, jak portál funguje. 

      Těšíme se na on-line setkání

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • podatelna@gymst.cz
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení