• Exkurze ve šternberském klášteře
     • Exkurze ve šternberském klášteře

     • Dne 21. září 2021 zavítali žáci 3.A. a VII.A. v rámci dějepisného semináře do bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Studenty klášterem provedli jejich vlastní spolužáci David Buxbaum a Šimon Smyčka, kteří zde pracovali přes léto. Žáci byli obohaceni nejen o historické informace týkající se našeho kláštera, ale také o hudební ukázku hry na varhany a jiné nástroje.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze ve šternberském klášteře.

    • Program Průša pro školy
     • Program Průša pro školy

     • 3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce v září 2020 spustila firma PRUSA program Průša pro školy, který s 3D tiskem pomáhá po technické i didaktické stránce. Do programu se zatím zapojilo více než 800 škol, domů dětí a mládeže, knihoven a dalších podobných institucí napříč celou Českou republikou.
      Podmínkou projektu bylo absolvování školení pro práci s 3D tiskárnou a vytvoření s pomocí této 3D tiskárny se studenty svůj vlastní projekt. I přes komplikace, které přineslo uzavření škol, proběhlo školení našich tří učitelů a mohli jsme podepsat zápůjční smlouvu na 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S. Pokud škola splní všechny podmínky projektu, tiskárna přechází do jejího vlastnictví.
      Díky splnění podmínek projektu patříme od 1. září mezi 400 škol které už získaly 3D tiskárnu v hodnotě 19990,- Kč zdarma.

      PK IVT

    • Organizace prvního školního dne
     • Organizace prvního školního dne

     • Stejně jako Vy se i my těšíme na začátek nového školního roku. Věříme, že bude jiný než rok loňský a budeme se setkávat celých deset měsíců. V následující stručné informaci najdete popis organizace prvního školního dne v souladu s doporučeními metodikou Ministerstva školství.

      Žáci nastupujících prvních ročníků (z deváté třídy to je třída 1. A, z páté třídy třída I (prima) A) se shromáždí v 7:55 na nádvoří školy na označených místech. Třídní učitelé si žáky vyzvednou a odvedou do učeben.

      Ostatní žáci se po příchodu do školy rovnou přesunou do svých kmenových tříd. Nepřezouvají se, nechodí do šaten (šatny budou v provozu od pondělí 13. 9.)

      Po příchodu do tříd proběhne screeningové testování  neinvazivními antigenními testy (samoodběr) - organizují třídní učitelé spolu se svými náhradními třídními učiteli.

      Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dní po poslední dávce), po prodělaném onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu) nebo žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

      Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (např. použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole - tj. na rozdíl od negativně testovaných nejen ve společných prostorách, ale i při výuce apod.  - podrobněji viz Soubor opatření MŠMT - klikněte)

      Testování se bude opakovat 6. a 9. den školní docházky. Podrobnější informace dostanou rodiče i žáci ještě formou zprávy v Edupage od paní ředitelky v nejbližších dnech.

      První den budou žáci ve škole první dvě vyučovací hodiny (tj. do 9:30)

      Věříme, že všechna opatření přispějí k tomu, že tento školní rok proběhne tradiční formou prezenční výuky  a přejeme všem jeho klidný a úspěšný průběh.

      Za vedení školy Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení