• prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.
     • prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.

     • U příležitost zítřejšího Svátku (Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 17. 11.)  přijela za našimi studenty vzácná návštěva.

      Z ohlasů studentů na besedu s panem profesorem Josefem Jařabem:

      . . . líbilo se mi, jak pan Jařab řekl, že když něco chceme změnit, tak bychom se nejdříve měli zamyslet, jestli ten problém náhodou nejsme MY . . . Julie, 3. A

      . . . pana profesora jsem znala a byla jsem opravdu strašně ráda, že obětoval kus svého času nám, studentům gymnázia. Přednáška byla opravdu zajímavá hlavně kvůli jeho zkušenostem, jeho znalostem, ale i faktu, že se všeho skutečně účastnil . . . Eliška, VII. A

      . . . zaujal mě konec přednášky, kdy řekl, že se máme mít rádi. Přišlo mi to jako opravdu to nedůležitější, co nám mohl předat do dnešní doby . . . Valentýna, VIII. A

      . . . pan profesor ne mne působil velice optimisticky a zároveň vtipně, když napodoboval PP VH.
      Pan profesor mi přijde jako inteligentní a statečný člověk . . . Lukáš 3. A

      . . . na svůj věk je velmi trefný a pohotový . . . Tomáš, 3. A

      . . . jeho vědomosti a zážitky jsou jednoduše unikátní . . . Leo, 3. A

      . . . líbí se mi, že i přes vysoký věk stále rád přednáší a chce nám mladým něco předat. A to něco moc podstatného.  . . Karolína, VIII. A

      . . . rád jsem si vyslechl, jak vypadaly klíčové momenty našich dějin v Olomouci z úst jednoho z hlavních aktérů, byl bych rád, kdyby se besedy tohoto typu na naší škole děly častěji, od starších generací se toho máme opravdu hodně naučit . . . David, 3. A

      . . . pan profesor velice živě popsal demonstrace v Olomouci 1989 . . . Míša, 3. A

      . . . pan profesor Jařab na mne působil velmi mile a skromně, přestože se jedná o velmi významnou osobnost. Obdivuju, že dokázal vystoupit z davu a projevit svůj názor a tím pomoci tehdejšímu Československu ke svobodě. Je to inspirativní člověk, ze kterého bychom si všichni měli vzít příklad . .
      Anita, VIII. A

      . . . na panu Jařabovi obdivuju odvahu, se kterou se postavil v listopadu 1989 veliteli ruské posádky v Olomouci, generálu Mečšerjakovi. Nemyslím si, že by se o to dnes někdo vůbec pokusil . . . Jan VIII. A

      . . . je obdivuhodné, že ve svém věku tak dobře reagoval na všechny otázky studentů . . . Denisa VIII. A

      . . . líbila se mi skromnost pana Jařaba a lehkost, se kterou popisoval události roku 89, kterých se sám účastnil a o jejichž dobrý vývoj se přičinil . . . Lada VIII. A

      . . . z fotografií, které nám ukazoval, a z toho, jak vyprávěl, jsem cítila atmosféru té doby, a i když to nejde úplně, tak alespoň trochu jsem si mohla představit, jak to tehdy bylo . . . Leona, VII. A

      Do fotoalba byla přidána nová galerie prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c..

    • Zeď
     • Zeď

     • Inspirováni olomouckými vysokoškoláky z roku 1989 napsali i šternberští gymnazisté u příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii své vzkazy na zeď z kartonových krabic.

    • Matemánie 2021
     • Matemánie 2021

     • Dne 16.11. se po roční covidové přestávce konala na Gymnáziu Šternberk tradiční matematické soutěž žáků 8. a 9. tříd základních škol s názvem Matemánie.

      Soutěžící při řešení úloh vzájemně spolupracovali ve čtyřčlenných týmech, pro úspěch bylo nutno nejen dobře počítat, ale také zvolit správnou strategii výběru jednotlivých příkladů.

      Při organizaci soutěže pomáhali studenti třídy VII.A.

      Všem soutěžícím děkujeme za pěkné matematické výkony, týmům „na bedně“ gratulujeme.

      Matemanie_2021_vysledky.pdf​​​​​​​

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Matemánie 2021.

    • Pálenice - exkurze
     • Pálenice - exkurze

     • My, studenti 3.A ze semináře z chemie, jsme spolu s paní profesorkou Čermákovou navštívili dne 11. listopadu 2021 pěstitelskou pálenici ve Šternberku. Exkurzí nás provázela milá paní, která je vnučkou zakladatelky této pálenice. Je to rodinný podnik, který se dědí z generace na generaci. Paní nám poskytla odborné informace a vysvětlila, jak celá pálenice funguje. Detailně nám popsala proces výroby slivovice, která se zde destiluje ve dvou fázích a díky tomu je  ještě kvalitnější. Také jsme se dozvěděli, z čeho můžeme vypálit lahodnou, ale naopak i nekvalitní slivovici. Na pálení slivovice jsou nejlepší švestky, hrušky, meruňky, mirabelky ale také i směs letního ovoce (u jahody, borůvky, rybíz a třešně). Vhodné však není exotické ovoce (jako například banány a pomeranče). Ale hlavně se slivovice musí pálit ze zralého a dobře zkvašeného ovoce, jinak z její chuti budete zklamáni! Díky exkurzi jsme se  dozvěděli mnoho nového a moc se nám tam líbilo.

      Za studenty 3.A  Adéla Dobrá

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Pálenice - exkurze.

    • Překladatelská soutěž
     • Překladatelská soutěž

     • V měsíci listopadu proběhlo školní kolo překladatelské soutěže v anglickém jazyce. Z velkého počtu soutěžících a velmi kvalitních překladů odborného a uměleckého textu se se svými překlady do fakultního kola probojovali David Buxbaum a Helena Dospivová. Gratulujeme.

    • Překladatelská soutěž
     • Překladatelská soutěž

     • Dne 3.11. proběhlo na našem gymnáziu školní kolo překladatelské soutěže v druhém cizím jazyku. Studenti francouzštiny, němčiny a ruštiny se pokusili co nejlépe přeložit umělecký a odborný text do mateřštiny. Dva nejlepší (za každý jazyk) budou v lednu hájit barvy naší školy v kole fakultním. Jsou to: Krejčířová Kristýna a Mikolajková Hedvika (NJ), Neumannová Karolína, Grossová Pavlína (RJ), Světnický František, Kubalík Petr (FJ). Blahopřejeme

    • Krajské kolo Logické olympiády
     • Krajské kolo Logické olympiády

     • V pátek 5. listopadu se dva naši studenti Jiří Zakuťanský (II. A) a Michal Jurečka (IV. A) zúčastnili krajského kola Logické olympiády, které se konalo v Prostějově. V letošním školním roce se v Olomouckém kraji do školního kola soutěže zapojilo 1103 žáků kategorie B, z nichž 52 postoupilo do kola krajského. V tomto krajském kole byli oba studenti úspěšnými řešiteli, Jiří Zakuťanský obsadil krásné 4. místo a Michal Jurečka 12. místo.

      Studentům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

    • Pythagoriáda
     • Pythagoriáda

     • Do série podzimních soutěží se v letošním roce zařadila také tradiční matematická soutěž Pythagoriáda. Soutěž se uskutečnila v úterý 2. 11. a zúčastnili se jí studenti primy, sekundy, tercie a letos mimořádně také studenti kvarty.

      Ve školním kole se na nejvyšších příčkách umístili:

      I. A

      1. místo: Anna Kocurková

      2. – 4. místo: Iva Bukorová, Vojtěch Čtvrtlík, Tomáš Křížan

      II. A

      1. místo: Tomáš Papica

      2. místo: Jiří Zakuťanský

      3. místo: Radek Vavrečka

      III. A

      1. místo: Lukáš Stodola

      2. místo: Martin Rychtecký

      3. místo: Karolína Koudelková

      IV. A

      1. místo: Dominik Papica

      2. místo: Jakub Šída

      3. místo: Michal Jurečka

       

      Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

    • Informace k testování
     • Informace k testování

     • Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví , ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to mimo jiné také u žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách v okrese Olomouc. Toto testování se tedy týká i naší školy.Testování proběhne v pondělí 8. a 15. 11. Všichni žáci (s výjimkou žáků v karanténě) přijdou do školy dle rozvrhu. Ve třídách a skupinách dle platného rozvrhu proběhne testování pod vedením vyučujícího v dané třídě. Po vyhodnocení testování pokračuje výuka dle rozvrhu.

      Rozpis učeben a vyučujících na 1.h. (dle rozvrhu) viz. odkaz.

      Kdo z žáků přijde v pondělí později do výuky zazvoní na p. sekretářku a dodatečně se otestuje.Kdo bude chybět v pondělí a přijde v úterý, tak ráno počká před tělocvičnou a otestuje se ze dohledu učitele v pohotovosti.Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.) Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování. Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.Více informací o průběhu testování najdete na: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

      Videonávod k testování: https://youtu.be/M8e1LDk5bt4

      Připomínám, že od pátku 5.11 probíhá distanční výuka ve třídě I.A - žáci jsou povinni se této výuky zúčastnit (v karanténě celá třída), ve třídách VIII.A a 4.A je výuka prezenční (v karanténě je menší část třídy, většina je očkovaná)

      Věřím, že vše zvládneme

      Mgr. Jaroslav Zavadil

      zástupce ředitelky

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení