• Exkurze, v níž studenti už ani nedoufali, se uskutečnila
     • Exkurze, v níž studenti už ani nedoufali, se uskutečnila

     • Aktualizováno:

      Navzdory všem komplikacím spojeným s virovým onemocněním, které sužuje celý svět již po dobu dvou let, se studenti maturitních ročníků vydali na exkurzi do Prahy. Třídenní exkurze proběhla od 26. do 28. ledna roku 2022.

      Akce započala srazem všech studentů tříd oktáva A a 4. A společně s učitelským dozorem, který je po celou dobu doprovázel. Až poté, co se všichni účastníci exkurze shromáždili v osm ráno na Hlavním nádraží v Olomouci, mohli radostně nasednout do vlaku, který se vydal vstříc všem dobrodružstvím, která na žáky v Praze čekala. Vlak cestující dopravil do Prahy krátce po 11. hodině. Program byl zajištěn panem profesorem Petrem Papicou, který se bohužel z důvodu karantény nemohl exkurze zúčastnit.

      První den se studenti vypravili k Národnímu památníku hrdinů heydrichiády, kde zhlédli film o akci statečných československých vojáků, kteří se dne 27. května roku 1942 „prali“ o svobodu země do posledních vteřin svých životů. „Toto místo je symbolem velké historie, byl to pro mě velice emotivní zážitek procházet se kryptou, kde se vojáci ukrývali těsně před smrtí,“ svěřila se nám studentka oktávy A Sabina. Studenti, otřeseni krutou historií, se pak dále vydali na Vyšehrad, historické místo, kde jsou pohřbeny známé české osobnosti. Pár žáků utvořilo hlouček u hrobu Karla Hynka Máchy, jehož památku uctilo zapálením svíčky.

      Ve večerních hodinách měli studenti navštívit divadla, která pro ně byla ještě před odjezdem zařízena, bohužel kvůli přetrvávajícím problémům a pozitivním testům pražských herců byla většina divadel zrušena (4 z 8).

      Druhý den byla zajištěna prohlídka židovského hřbitova a muzea. Život židů byl žákům maximálně přiblížen, průvodkyní byla totiž dcera uprchlíka z koncentračního tábora. „Pochmurná nálada na mě v židovském muzeu dopadla tak moc, až jsem se málem rozplakala,“ dojala se další studentka Lea.

      Poslední den exkurze žáci navštívili Pražský hrad a vylidněnou Prahou se vydali směrem na Hlavní nádraží, odkud se v odpoledních hodinách vydali zpátky na Moravu.

      Za letošní maturanty zapsala Michaela Recová

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze maturantů do Prahy (26. - 28. 1. 2022).

    • Úspěch v překladatelské soutěži.
     • Úspěch v překladatelské soutěži.

     • I v letošním roce jsme se zúčastnili překladatelské soutěže, kterou pořádá Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci. Ve fakultním kole, v konkurenci všech moravských středních škol, obsadila s překladem z ruského jazyka 2. místo Karolína Neumannová ze sexty krásné 2. místo.

      Gratulujeme!

    • Školní kolo dějepisné olympiády 51. ročník
     • Školní kolo dějepisné olympiády 51. ročník

     • Ve dnech  25.-26.1 2022  proběhlo na našem gymnáziu školní kolo dějepisné olympiády.
      Jednalo se už o 51. ročník a organizátoři zvolili vcelku obtížné téma „Šlechta v proměnách času.“ Soutěžilo se ve dvou kategoriích a účastníci mohli získat maximálně 60 bodů. V první kategorii se zapojilo celkem 9 studentů ze sekundy, tercie a kvarty. Ve druhé kategorii si své znalosti prověřilo 6 studentů z kvinty, septimy a 2. A.

      Vítězkou  I. kategorie se stala Evelína Buxbaumová z III.A. se ziskem 52 bodů. Ve vyšší kategorii se o vítězství podělili Pert Kubalík z VII. A. a Ondřej Matějíček z 2.A. se shodným počtem bodů 44,5.

      Všem studentům děkujeme za účast a prvním třem přejeme mnoho zdaru s okresním kole, které proběhne v Olomouci v lednu  2018.

      Výsledky školního kola:

      Kategorie I.:   1. místo – Evelína Buxbaumová, III. A.

                             2. místo – David Karlík, IV. A.

                             3. místo – Petr Móler, II. A.

      Kategorie II.:  1.- 2. místo – Petr Kubalík, VII.A.

                                                    Ondřej Matějíček, 2.A.

                              3. místo – Jan Šperlík, 2.A.

       

    • Pozvánka na „testy nanečisto“
     • Pozvánka na „testy nanečisto“

     • Ve čtvrtek 20. ledna 2022 v 19:00 hodin byla na e-maily zadané při registraci odeslána pozvánka k testům nanečisto. V této pozvánce najdete přidělené číslo účastníky, učebnu ve které proběhnou testy a jsou tam také specifikována (mimo jiné) epidemiologická opatření, která budou provázet organizaci této akce. Najdete je také v této novince.

      Zkontrolujte si, prosím, e-mailové schránky, zda Vám e-mail s pozvánkou přišel. Po zkušenostech z loňských let doporučujeme, v případě, že nenajdete tento e-mail v doručené poště, zkontrolovat nevyžádanou poštu.

      Pokud ani tehdy e-mail nenajdete tak napište, prosím,  na moji adresu (zavadil@gymst.cz) - mohlo se stát, že jste svůj kontakt zadali špatně.

      Níže uvedené informace najdou přihlášení účastníci v e-mailu:

      Vzhledem k epidemiologické situaci je třeba dodržet tato opatření:

      1. Vstup do budovy školy bude z nádvoří (brána vedle hřiště), budova bude otevřena nejdříve ve 13:45 hod. Na nádvoří budou také vyvěšeny seznamy učeben a zařazení účastníků.

      2. všichni účastníci budou mít po celou dobu přítomnosti v budově gymnázia nasazeny ochranné roušky (i během psaní testu a během přestávky), budou dodržovat mezi sebou odstupy 1,5 m a při příchodu do budovy použijí dezinfekci

      3. Uchazeči donesou zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, že nejsou v karanténě/izolaci a v týdnu konání testů nanečisto se zúčastnili testování ve své škole s negativním výsledkem (můžete použít vzor na konci tohoto e-mailu ale stačí i vlastnoruční forma dle vzoru) – čestné prohlášení bude vybírat dohlížející učitel hned za vchodem do budovy (ze dvora), bez prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy.

      4. Po vstupu do budovy se účastník okamžitě přesune do určené učebny (viz. tato pozvánka), usadí se na místo (1 účastník v lavici) a nezdržuje se v jiných prostorech školy (s výjimkou nezbytně nutné návštěvy WC)

      5. V učebnách bude maximálně 15 účastníků + jeden zadavatel

      6. Během přestávky mezi testy neopouští účastník přidělené učebny s výjimkou nezbytně nutné návštěvy WC.

      7. Doprovod účastníka má zakázán přístup do budovy školy, po skončení testů lze čekat na účastníky na nádvoří školy (vchod bránou vedle hřiště, účastníci budou vycházet vchodem přes nádvoří). Žáci z devátých tříd mohou odejít samostatně hned po skončení testu z Čj, účastníci z páté třídy odchází z budovy v 17:00 hod.

      Testy nanečisto proběhnou pro žáky z devátých tříd v úterý 25. 1. 2022 a pro žáky pátých tříd ve středu 26. 1. 2022. Délka testů je M – 70 + 15 minut na administraci, Čj - 60 + 15 minut na administraci. Začátek bude v 14:00 (14:00 – 15:25 Ma, přestávka, 15:45 – 17:00 Čj).

      Uchazeči potřebují psací potřeby (modrá či černá propiska) a rýsovací potřeby. Kalkulačka, matematické tabulky či jiné pomůcky nejsou povoleny.

      Testy opraví pedagogové gymnázia a nejpozději 14. února je dostanete e-mailem.

      Věříme, že cvičné testy pomou Vašim dětem při přípravě na přijímací řízení.

      Za organizátory testů

       

      Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky gymnázia

       

    • Prima a kvarta tradičně součástí projektu Čtení pomáhá
     • Prima a kvarta tradičně součástí projektu Čtení pomáhá

     • I v letošním roce se třídy účastní projektu Čtení pomáhá, jehož prostřednictvím lze přispět na různé známé i méně známé charity.

      Studenti se zaregistrují do projektu a na základě své četby a znalosti děl vybírají ze seznamu sestaveného odbornou porotu v čele se Zdeňkem Svěrákem, v krátkém kvízu zodpovědí otázky týkající se přečtené knihy a za každý správný test získávají 50 Kč. Ty následně rozdělí charitám, které jsou rovněž v seznamu projektu.

      Pro nás vyučující je radost sledovat studenty, kteří se radují z úspěšně splněných testů a přispívají na dobrou věc, zároveň v seznamu knih najdou inspiraci k další četbě.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Prima a kvarta tradičně součástí projektu Čtení pomáhá.

    • Testy nanečisto
     • Testy nanečisto

     • Stejně jako v předchozích letech nabízíme uchazečům možnost vyzkoušení testů přímo v naší škole za podmínek, které budou odpovídat "ostrým" testům (čas, záznamový arch). Konkrétní organizace testů bude samozřejmě v souladu s aktuální epidemiologickou situací a hygienickými pravidly. 

      Všechny informace k organizaci testů odešleme na e-mail uvedený v registraci (spolu s pozvánkou na testování) po skončení registrace, nejpozději v pátek 21. 1. 2022.

      Podmínkou účasti je registrace - registrační formulář byl zpřístupněn 1. 1. 2022. v 00:00 hod.  Registrací souhlasí uchazeči s použitím údajů v registračním formuláři pro potřeby organizace testování, předání výsledků testů nanečisto a informací o přijímacím řízení v roce 2022.

      (Registrace bude ukončena 20. ledna v 18:00).

      Registrace a více informací o testování zde.

      Těšíme se na setkání s Vámi

    • Třídní schůzky
     • Třídní schůzky

     • Ve čtvrtek 13. ledna se konají třídní schůzky - informační odpoledne. 
      Budou formou individuálních konzultací, tj. v době od 16:00 do 18:30 je možnost hovořit s učiteli (jejich umístění viz odkaz)

      Naši učitelé se s Vámi rádi setkají, ale doporučujeme na zvážení (vzhledem k současné epidemiologické situaci), zda nelze zvolit on-line způsob komunikace s učiteli (ideálně prostřednictvím zpráv v Edupage, prostřednictvím komunikace v Edupage si můžete domluvit i individuální telefonickou konzultaci v čase, který bude vyhovovat vám i učiteli).

      Ve třídě bude vždy jeden rodič/zákonný zástupce + jeden učitel. Ideální je, když se se s učiteli domluvíte na konkrétní čas. Pokud budete čekat na chodbě dodržujte, prosím, rozestupy 1,5 m. Ve všech vnitřních prostorách jste povinni nosit respirátor (nejméně v kategorii FFP/KN95 nebo nanoroušku obdobných vlastností), k dispozici bude také dezinfekce.

      Mgr. Jaroslav Zavadil
      zástupce ředitelky

    • Studenti – absolventi opět Ježíškovými vnoučaty
     • Studenti – absolventi opět Ježíškovými vnoučaty

     • Letošní ročník projektu Ježíškova vnoučata, který už tradičně pořádá Český rozhlas a jehož smyslem je potěšit opuštěné seniory, měl pro mě jako už bývalou třídní zvláštní atmosféru. Rozhodli se pro něj už po čtvrté moji loňští maturanti, tedy dnes již absolventi našeho gymnázia.

      Po dobu jejich studia jsme se každý rok účastnili nějaké dobročinné akce, ať už to byla brigáda v olomouckém útulku pro opuštěná zvířata, projekt Děti dětem nebo právě už zmiňovaná Ježíškova vnoučata. Ani letos jim nebyli senioři lhostejní a přestože už je zavál život každého jinam, společně vybrali peníze, vybrali dárek a zástupci třídy se ho rozjeli do Domova Přístav v ostravských Kunčičkách předat. Bohužel epidemiologická situace nedovolila osobní setkání s panem Pavlem, ale podle zprávy od pracovnice domova a fotografií byla radost veliká. Hlavně pak na naší straně. Celý příběh si můžete přečíst i na FB stránkách domova.

      Jsem nesmírně ráda, že smysl pro lásku k bližnímu, nějaký lepší řád světa a snahu potěšit v podstatě cizího člověka, si v sobě moji úžasní bývalí maturanti nesou dál. Děkuji, jsem na vás neskutečně pyšná.

      K. Maňhalová

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení