• Úspěch ve výtvarné soutěži
     • Úspěch ve výtvarné soutěži

     • V letošním roce jsme v krajském kole výtvarné části soutěže Evropa ve škole získali mnoho ocenění . Do celostátního kola postupuje z 1. místa výtvarná práce Eleny Nesrstové (3.A), z 2.místa výtvarné práce Emy Petřekové (1.A), Jitky Mikulkové (prima) a Lucie Zappeové (septima). Čestné uznání získali Laura Michels (prima), kolektiv kvarty, Vanda Slezáčková (4,A) a Pavel Kubala (sexta).

      Všem oceněným gratulujeme a přejeme inspiraci a odhodlání do dalšího výtvarného tvoření.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Úspěch ve výtvarné soutěži.

    • Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
     • Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

     • V pátek 25.3.2022 se v Olomouci uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kam byli vysláni vítězové školního kola kategorií I.B. a II.B. -  Daniel Pala (II.A.) a Kristýna Šafránková (IV.A.).

      O skvělé přípravě svědčí fakt, že Dan vybojoval krásné 2. místo, a to se ztrátou pouhého bodu na vítěze! Kristýna obsadila krásné 5. místo.

      Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                                    PK angličtiny

    • Máme Učitele roku Olomouckého kraje 2022
     • Máme Učitele roku Olomouckého kraje 2022

     • Pod záštitou hejtmanství se 28.3.2022 v RC Olomouc uskutečnilo předání ocenění Učitel roku Olomouckého kraje. Naše škola nominovala Mgr. Lenku Metlíkovou, která byla vybrána a z rukou hejtmana přebrala ocenění a pamětní medaili.

      Z ocenění máme všichni velkou radost, protože Mgr. Lenka Metlíková je výbornou kolegyní a skvělým pedagogem, který se do každé hodiny vrhá s nadšením. V hodinách aplikuje nové formy a metody výuky. Pozitivně motivuje žáky, je učitelem zapáleným pro svůj obor. Dovede v žácích zažehnout touhu studovat biologii a chemii. Díky ní byli desítky studentů přijati na medicíny či přírodovědecké fakulty.

      Mgr. Metlíková je zároveň výborná kolegyně, pomůže, pobaví, pochválí, zažene smutek.  Jsme rádi, že takového člověka máme ve škole.

      Mgr. Tamara Kaňáková

      Ředitelka školy

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Učitel roku Olomouckého kraje 2022.

    • „Zpátky ve škole“
     • „Zpátky ve škole“

     • Tak je nazván projektový den, který se konal Na Gymnáziu Šternberk po dvouleté odmlce ve čtvrtek  24. 3. 2022. Jak napovídá samotný název akce, hlavním cílem bylo tento den si opět užít se svými spolužáky, bez omezení, roušek, online výuky a snad i bez covidu.

      Jednotlivé workshopy byly tentokrát organizovány po třídách, každá třídy zpracovávala jedno z mnoha témat. Jen pro představu – biologický workshop Příběh nového druhu – otázky evoluce, genetiky, Jazyky nás spojují – sepsání příběhů a jejich dramatizace v angličtině, francouzštině a němčině, Finanční gramotnost – rizika půjček, úvěrů a další bankovní produkty a v neposlední řadě – Nejlepší přítel člověka – ukázky a zajímavosti ze života psů a jejich majitelů, jak jinak než společně se čtyřnohými parťáky.

      Co napsat závěrem? Nezbývá než doufat, že si studenti tento den opět užili, strávili příjemně a trochu jinak čas se svými spolužáky, a hlavně snad přišli v této nelehké době na jiné myšlenky.

      A názor studentů - alespoň od jednoho:

      Projektový den bylo něco neobyčejného. Něco jiného. Narušilo to tu vyčerpávající monotónnost školních dnů a dalo nám to možnost zažít něco nového. Za tercii můžu říct, že jsme Projektový den nikdy nezažili, tudíž to bylo trošku překvapení, ale všem se nám to moc líbilo. Taky jsme se naučili spolupracovat a vzájemně se domluvit. Bylo to takové vzájemné sblížení, teambuilding. Doufám, že si každý student Projektový den užil a odnesl si z něj něco nového. Myslím, že to opravdu stálo za to. Matěj Kropáček, III.A

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Projektový den 24. 3. 2022.

    • Radost pro ukrajinské děti zaslaná studenty a pracovníky Gymnázia Šternberk
     • Radost pro ukrajinské děti zaslaná studenty a pracovníky Gymnázia Šternberk

     • V době, kdy ještě ve Šternberku a blízkém okolí nebyli téměř žádní uprchlíci z Ukrajiny, se studenti gymnázia rozhodli zorganizovat sbírku pro děti ze středních Čech, konkrétně Mladé Boleslavi, kde v penzionech a ubytovnách bylo přibližně 90 ukrajinských dětí. Během pár dnů se ve škole sešlo obrovské množství her, hraček a potřeb na malování a kreslení. Následně bylo vše převezeno do centra v Mladé Boleslavi. Největší úspěch mezi dětmi zaznamenala hra o Šternberku, kde se děti zábavnou formou učily česká slovíčka a zároveň se seznamovaly se Šternberkem. Přibližně za 10 dní studenti obdrželi poděkování včetně obrázků od ukrajinských dětí.

      Děkuji všem, kteří se do akce zapojili a potěšili dětská srdce.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Radost pro ukrajinské děti zaslaná studenty a pracovníky Gymnázia Šternberk.

    • Matematický klokan 2022
     • Matematický klokan 2022

     • Matematický klokan 2022 – výsledková listina (PDF)

      Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

      Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.

       

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Matematický klokan 2022.

    • ŠKOLNÍ KOLO 58. ROČNÍKU CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kat.C - školní rok 2021/2022
     • ŠKOLNÍ KOLO 58. ROČNÍKU CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kat.C - školní rok 2021/2022

     • I v letošním školním roce se našli mladí chemikové, kteří měli chuť se něco nového naučit a zasoutěžit si. Tentokrát si pro nás autoři zadání chemické olympiády připravili úlohy, které se „točily“ kolem prvků 1. a 2. skupiny. Zajímali nás jejich vlastnosti, jejich sloučeniny, reaktivita a praktické využití. Praktickou úlohu, chelatometrické stanovení hořečnatých a vápenatých iontů ve vodě, soutěžící provedli na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. 

      Výsledková listina:

      pořadí, jméno, třída

      1. Kohoutková Kristýna V.A

      2. Grossová Pavlína VI.A

      3. Metlík Jakub V.A

      Všem zúčastněným studentům děkujeme za čas věnovaný chemické olympiádě a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

      Renata Janošíková, Lenka Metlíková

    • Okresní kolo soutěže v německém jazyce
     • Okresní kolo soutěže v německém jazyce

     • 16. března v okresním kole soutěže v německém jazyce se ve své kategorii umístil Ondřej Polák na třetím místě a všestranně nadaný Dominik Papica, který jako náhradník na poslední chvíli nahradil nemocnou spolužačku, se se svým nečekaným úkolem vypořádal více než dobře a obsadil páté místo. Všichni dotyční žáci se poctivě připravovali, pracovali s poskytnutými materiály a plnili přidělené úkoly nad rámec náplně hodin. Bez jejich ochoty a motivace by tyto úspěchy nebyly možné. ZM

    • Okresní kolo olympiády v angličtině
     • Okresní kolo olympiády v angličtině

     • Minulý týden se po dvouleté pauze vydali studenti třetích ročníků (Kateřina Segéňová, VII. A  a David Buxbaum, 3. A) do Olomouce, aby reprezentovali naši školu v okresním kole olympiády v angličtině.

      Byť v obrovské konkurenci neobsadili medailová místa, školu zajisté reprezentovali velmi dobře.  O nelehkém souboji svědčí i bodové skóre, které bylo pro Kateřinu 113 a pro Davida 109 získaných bodů ze 120ti možných.

      K danému úspěchu oběma blahopřejeme!

    • Okresní kolo zeměpisné olympiády
     • Okresní kolo zeměpisné olympiády

     • Okresní kolo ZO proběhlo online formou přes IS MUNI. 

      Účastnilo se celkem 12 našich žáků a celá polovina si vybojovala postup do krajského kola!A ti, kterým postup bohužel nevyšel, dosáhli také výborného bodového výsledku. 

      kategorie D- VG (celkem 21 žáků v OK)

      1. místo: Světnický F.- VIII.A- postup do KK

      3. místo: Smyčka Š.- VII.A- postup do KK

      8. místo: Buxbaum D.- 3.A- postup do KK

      kategorie A- prima (celkem 51 žáků v OK)

      4. místo: Tomášková A.- I.A- postup do KK

      9. místo: Mikulica Š.- I.A- postup do KK

      kategorie B- sekunda (celkem 51 žáků v OK)

      7. místo: Vavrečka R.- II.A- postup do KK

    • Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D
     • Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D

     • V pátek 4.3.2022 se na Gymnáziu Šternberk uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Tuto soutěž na naší škole pořádáme již tradičně a letos se do okresního kola probojovalo patnáct studentů z šesti škol našeho regionu.

    • Krajské kolo soutěže v Rj
     • Krajské kolo soutěže v Rj

     • I když je situace v Evropě složitá, přesto zůstává jazyk důležitým prostředkem porozumění.

      V krajském kole soutěže v ruštině (8. 3. 2022) obsadila krásné 2. místo Pavlína Grossová ze sexty.

      Gratulujeme!

    • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
     • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

     • 1.března proběhla na naší škole již tradiční olympiáda z francouzského jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

      Vítězi té první se stali: 1. místo – Vilma Vyjídáková, 2. místo – Kristýna Ochmanová, 3. místo – Barbora Bucová.

      Ve druhé kategorii zvítězil Petr Kubalík, 2. místo obsadila Natálie Veresková a 3. místo Matěj Morávek.

      Vítězové obou kategorií postupují rovnou do krajského kola, které se uskuteční 6. dubna v Olomouci.

      Přejeme hodně štěstí !!!

    • Mezinárodní jazykové zkoušky z německého jazyka na Gymnáziu Šternberk
     • Mezinárodní jazykové zkoušky z německého jazyka na Gymnáziu Šternberk

     • Gymnázium Šternberk je certifikovaným zkušebním centrem mezinárodní jazykové zkoušky ÖSD

      (Österreichisches Sprachdiplom).

      V únoru složilo zkoušku jazykové úrovně B1 celkem 6 našich studentů. 

      Daná zkouška se skládá z písemné části (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní) a části ústní.

      Úspěšnými němčináři byli tentokrát:

      VII.A - Čermáková Anežka, Čech Vilém, Mrhač Vít, Sílová Klára

      4.A – Halamka Jan, Vráblík Martin

      Studentům srdečně blahopřejeme a přejeme další úspěchy nejen v německém jazyce.

      PK NJ

    • Úspěch sportovkyň z našeho gymnázia
     • Úspěch sportovkyň z našeho gymnázia

     • Předposlední únorový víkend (19. – 20. 2.) se v ostravské atletické hale konalo Mistrovství České republiky dorostu a juniorů. Startovaly tu i dvě studentky našeho gymnázia.

      Kateřina Černocká z 1. A soutěžila ve skoku vysokém a zvítězila výkonem 173 cm, o 2 cm nad druhou soutěžící (ta měla výkon 171cm) a nad třetí o 7cm ( její výkon byl 166 cm). Kateřina tak získala titul mistryně ČR.

      Další studentka našeho gymnázia Emma Klimentová z 2.A se časem 10:43.11 umístila v běhu na 3000 m na 3. místě a získala titul 2. vicemistryně. Za vítězkou zaostala pouhých 7 vteřin a od druhého místa jí dělilo 6 vteřin.

      Oběma dívkám ke krásným výsledkům gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení