• Výsledky přijímacích zkoušek
     • Výsledky přijímacích zkoušek

     • Výsledky PZ - uchazeči z páté třídy - osmileté studium (PDF): 

      Výsledky PZ - uchazeči z deváté třídy - čtyřleté studium (PDF):

      Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. 

      (Celkem - získané body, výsledek - Přijatý/Nepřijatý, Evid. Číslo – uvedeno na pozvánce, Poř. Číslo – pořadí výsledků)

      Pořadí je zveřejněno v pátek 29.dubna 2022

      2. května (pondělí) od 6:30 do 15:00 lze rozhodnutí o nepřijetí osobně vyzvednout v kanceláři školy. (Případně lze termín převzetí rozhodnutí domluvit telefonicky na tel. 585 094 101, pí Zachovalová). Pak bude odesláno poštou. 

      Odvolání proti nepřijetí lze podat až po osobním převzetí rozhodnutí (buď vyzvednout v pondělí na gymnáziu nebo vyzvednout na poště).Budeme rádi, pokud si rozhodnutí vyzvednete osobně.

      V případě přijetí uchazeče  

      po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední školekterá rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

      Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      V případě nepřijetí uchazeče  

      Všem uchazečům, kteří nebyli přijati doporučuji podat si odvolání (vzor na našich webech), protože je pravděpodobné, že dojde k větším posunům v pořadí (hlavně u čtyřletého studia).

      Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

      Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

      Kritéria přijímacího řízení, vyhlášení přijímacího řízení 2022 (PDF) 

    • Společná část maturitní zkoušky začíná
     • Společná část maturitní zkoušky začíná

     • Od pondělí 2. května 2022 začíná společná část maturitní zkoušky - didaktické testy. V pondělí je od 8:00 matematika, následuje ve 13:00 anglický jazyk. V úterý 3. května v 8:00 začínají didaktické testy z českého jazyka. Na naší škole pak končíme ve středu od 13:00 didaktickým testem z německého jazyka.

      Tablo VIII.A najdete v knihkupectví, 4.A v České spořitelně.

      Přejeme maturantům hodně úspěchů!

    • Den Země s primou na Sluňákově
     • Den Země s primou na Sluňákově

     • Den Země na téma globální problémy jsme prožili s našimi primány v areálu Sluňákova. Celý program pro děti připravili studenti Přírodovědecké fakulty UP tak, aby se děti zážitkovou formou seznámily s globálními problémy, které trápí naši planetu. Děti z raftů čistily rybník od plastů, bojovaly s přírodními živly, překonávaly problémy s nedostatkem vody nebo nedostupností zdravotní péče, vytvářely modely tropické lesa. Velice zajímavá byla závěrečná reflexe, při které bylo zjevné, že si děti z programu odnášejí nejen spoustu nových a důležitých informací, ale také odhodlání změnit některé své postoje tak, aby byly šetrnější k naší planetě. Kromě toho primáni zažili kopu zábavy, učili se spolupracovat a vzájemně respektovat i cestovat společně hromadnou dopravou.

      Pro mě bylo zajímavé pozorovat, kolik toho naši studenti věděli a jakým způsobem dokázali formulovat své odpovědi na otázky týkající se přírody a jejího ohrožení ze strany člověka. Samotní vedoucí jednotlivých stanovišť naše studenty chválili a byli překvapeni, kolik toho naši studenti ví. Celý program se navíc odehrával v krásné jarní rozkvetlé krajině CHKO Litovelské Pomoraví. Počasí nám také přálo, a tak si každý uvědomil, jak je dobře, že se můžeme učit v přírodě. Samotní studenti reflektovali i tento přínos celé akce a na závěr si přáli, aby se mohli do Pomoraví znovu vypravit.

       

      A takto se akci vyjádřili někteří primáni:

      „Výlet se mi moc líbil, měli jsme velmi zajímavé téma a nejlepší byla asi jízda na loďkách.“

      „Sluňákov je bezva místo kde se dá užít spoustu zábavy. Příroda je tu krásná a na zážitky ze Sluňákova budu rád vzpomínat. Je to snad to nejlepší místo pro školí výlet.“ Matyáš V.

      „Sluňákov se mi velmi líbil, program byl velice zajímavě udělaný. Bylo vidět že studenti to měli připravené.“

      „Ze začátku jsem se trochu bála, jak bude tato akce probíhat, ale potom jsem se skvěle bavila, když jsem zjistila že to je zábava být se svými kamarády a společně spolupracovat a domlouvat se.“

       

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Den Země s primou na Sluňákově.

    • KNIHOMOL/BÜCHERWURM 2022
     • KNIHOMOL/BÜCHERWURM 2022

     • Dne 22. 4. 2022 proběhlo v Olomouci finále soutěže v předčítání v německém jazyce Bücherwurm, kterou pořádá Vědecká knihovna v Olomouci. 

      Letošního ročníku se zúčastnilo 16 základních a středních škol Olomouckého a Zlínského kraje a v 6 kategoriích se prezentovaly básně a krátké texty švýcarského autora Franze Hohlera.

      Vítěze čeká 3. 6. 2022 návštěva Goethe Institutu v Praze. Tato instituce propaguje německý jazyk a kulturu ve 104 zemích celého světa. Žáci budou uvítáni přímo vedením institutu pro střední Evropu a setkají se zde s vítězi soutěže z Pardubic a Českých Budějovic. 

       

      Žáci naší školy se umístili následovně:

      - kategorie základních škol: Ema Suková (III.A) → 2. místo

      - kategorie středních škol: Eliška Střítezská (3.A) → 4. místo

      - kategorie kreativního ztvárnění: Lucie Čapková a Kateřina Jakšová (IV.A) → 3. místo

      - kategorie pro bilinguální žáky či žáky, kteří déle než 3 měsíce pobývali v německých jazykových oblastech: Johana Valentová (IV.A) → 1. místo 

       

      Do fotoalba byla přidána nová galerie KNIHOMOL/BÜCHERWURM 2022.

    • Výborné výsledky v okresním kole Středoškolské odborné činnosti
     • Výborné výsledky v okresním kole Středoškolské odborné činnosti

     • Ve čtvrtek 21.4.2022 se konalo okresní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost, ve které studenti dlouhodobě samostatně zpracovávají výzkumný úkol ve zvoleném oboru a tuto svou práci obhajují před odbornou porotou. Našim studentům se v okresním kole dařilo, získali jsme celkem tři první, dvě druhá a dvě třetí místa. Konkrétně se jednalo o tyto studenty a jejich práce:  

      Obor Fyzika:

      1.místo + postup do krajského kola: Pavlína Grossová a Soňa Grossová (VI.a) – Relativní měření aktivity radonu Rn 222 v jeskyních AltaQuelle a Eisensteinhohle se srovnáním s měřením teploty, tlaku a pohybu aktivního zlomu.  

      Obor Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství:

      1.místo + postup do krajského kola: Karel Smolen (VIII.a) - Aquaponie  

      Obor Zdravotnictví:

      1.místo + postup do krajského kola: Michaela Recová (VIII.a) - Premenstruační syndrom

      2.místo + postup do krajského kola: Jaroslav Ševčík (VIII.a) - Vliv životního stylu na trávení člověka

      3.místo: Markéta Kešeláková (3.a) - Závislost odolnosti organismu proti covidu-19 na krevních skupinách

      Obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

      2. místo Vanda Slezáčková (4.a) - Historie a současnost tetování  

      Obor Chemie:

      3. místo: Pavlína Grossová, Soňa Grossová (VI.a) - Detailní chemická analýza jantaru za účelem určení jeho původu  

      Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

    • Přespolní běh 21. 4. 2022
     • Přespolní běh 21. 4. 2022

     • Výsledky našich studentů z přeboru škol v přespolním běhu. 

      Kategorie D1 (dívky 6. a 7. třída)

      2. místo Amálie Gottwaldová

      3. místo Karolína Slintáková

      Kategorie H1 (chlapci 6. a 7. třída)

      2. místo Jiří Obšil

      3. místo Jan Rychtecký,

      Radek Vavrečka v polovině startovního pole

      Kategorie D2 (dívky 8. a 9. třída)

      1. místo Johanka Matoušková

      4. místo Adéla Žouželková (po pádu v těsném finiši a boji trojice závodnic o druhé místo)

      Kategorie H2 (hoši 8. a 9. třída)zde umístění našich závodníků těsně pod stupni vítězů

      4. místo Ondřej Polák5. místo Břeťa Obšil

      7. místo Martin Mikolajek

      Děkuji všem studentům za vzornou reprezentaci školy.HG

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přespolní běh 21. 4. 2022.

    • Matematický klokan - okresní a krajské kolo
     • Matematický klokan - okresní a krajské kolo

     • Skvělé výsledky našich studentů v okresní i krajské kategorii soutěže Matematický klokan

      Okres

      Kategorie Benjamín

      1. Zakuťanský Jiří II.A

      Kategorie Kadet

      2. Papica Dominik IV.A

      Kategorie Junior

      1. Belej Adam  VI.A

      4. Grossová Pavlína VI.A 

      Kraj

      Kategorie Benjamín

      1. Zakuťanský Jiří II.A

      Kategorie Kadet

      5. Papica Dominik IV.A

      Kategorie Junior

      2. Belej Adam  VI.A

      6. Grossová Pavlína VI.A

      Blahopřejeme a děkujeme za krásné výsledky.

      Renata Janošíková a PK M

    • Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
     • Školní kolo Středoškolské odborné činnosti

     • Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž s mnohaletou tradicí. Studenti během ní prokazují schopnost provádět samostatný výzkum, své prezentační dovednosti a pohotovost při dotazech odborné poroty během obhajoby své práce.

      Výsledky letošního školního kola SOČ:

      Obor Fyzika:

      1.místo Pavlína Grossová a Soňa Grossová (VI.a) – Relativní měření aktivity radonu Rn 222 v jeskyních AltaQuelle a Eisensteinhohle se srovnáním s měřením teploty, tlaku a pohybu aktivního zlomu.

      Obor Chemie:

      1. místo: Pavlína Grossová a Soňa Grossová (VI.a) - Detailní chemická analýza jantaru za účelem určení jeho původu

      Obor Zdravotnictví:

      1.místo: Michaela Recová (VIII.a) - Premenstruační syndrom

      2.místo: Jaroslav Ševčík (VIII.a) - Vliv životního stylu na trávení člověka

      3.místo: Markéta Kešeláková (3.a) - Závislost odolnosti organismu proti covidu-19 na krevních skupinách

      Obor Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství:

      1.místo: Karel Smolen (VIII.a) - Aquaponie

      Obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

      1. místo Vanda Slezáčková (4.a) - Historie a současnost tetování

    • Jednotné přijímací zkoušky
     • Jednotné přijímací zkoušky

     • Čtyřleté obory vzdělání (z 9. třídy): 1. termín úterý 12. 4. 2022, 2. termín středa 1. dubna 2022, osmiletý obor (z 5. třídy): 1. termín úterý 19. 4. 2022, 2. termín středa 20. dubna 2022.

      Po skončení testů uchazeči odchází domů. Po dobu testů není možné, aby v budově zůstal doprovod uchazeče. 

       

      Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněno na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí bude zveřejněno nejpozději do 2.5.2022.

      Po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední školekterá rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetíZápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem a také jeho zákonným zástupcem.

      Současně zákonný zástupce odevzdá vyplněné dokumenty týkající se volby cizího jazyka a výchov, které byly zaslány s rozhodnutím.

      V případě nepřijetí uchazeče  doporučujeme podat odvolání.

      • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

      Více informací najdete na našem webu

       

    • VENI, VIDI, VICI…
     • VENI, VIDI, VICI…

     • I tímto slavným výrokem Caesara by se dala popsat účast týmu Gymnázia Šternberk v krajském kole dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR A SR, které proběhlo ve středu 6.4.2022 na Slovanském gymnáziu v Olomouci.

       Trojice studentů septimy – Petr Kubalík, Šimon Smyčka a Vilda Čech – si s tématem letošního ročníku „Druhá světová válka na evropském bojišti 1939-1945“ poradila více než skvěle a ziskem 110 bodů, z celkového počtu 132, nechala všechny ostatní  týmy za sebou. Vítězstvím v krajském kole si tak hoši zajistili přímý postup do finále v Chebu., kterého se v listopadu 2022 zúčastní nejlepší týmy z České a Slovenské republiky.

      Všichni tři hoši si zaslouží obrovský dík za prvotřídní reprezentaci naší školy, ještě jednou a oficiálně gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve velkém finále!

                                                                                                                                    PK dějepisu

    • Sluňákov - IV.A (6. - 8. 4. 2022)
     • Sluňákov - IV.A (6. - 8. 4. 2022)

     • Minulý týden třída IV.A   navázala na dvěma  covidovými roky přerušenou tradici ekologických exkurzí v centru ekologických aktivit Sluňákov. Čekaly nás tři dny  různých aktivit a her zaměřených především na unikátní přírodu CHKO Litovelské Pomoraví. Zjistili jsme,  jak vypadají periodické tůňky, podařilo se nám vylovit žábronožku a další zajímavá zvířátka, kochali jsme se krásnou jarní přírodou lužních lesů s koberci sasanek, dymnivek, plicníků a orsejí, ujeli jsme všichni bez výjimky 30 kilometrů během čtvrtečního cyklistického výletu, opekli jsme společně buřty, ale především jsme si užívali sebe navzájem, protože jsme k tomu dlouho neměli příležitost. Bylo to super!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Sluňákov - IV.A (6. - 8. 4. 2022).

    • Postup do celostátního kola
     • Postup do celostátního kola

     • Ukrajinu jsme podpořili i na letošním 56. ročníku soutěže ARS POETICA-Puškinův památník. Pavlína Grossová zde přednesla báseň v ukrajinštině a postoupila se Soňou Grossovou z druhého místa do celostátního kola. Místo první, rovněž s postupem do celostátního kola, vybojovaly Stella Pospíšilová s Hanou Tomáškovou. Na krásném 3. místě se umístila Karolína Neumannová.

       Všem studentkám sexty gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v celostátním kole. 

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Puškinův památník.

    • OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FRANCOUZŠTINÁŘŮ
     • OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠICH FRANCOUZŠTINÁŘŮ

     • Po dvou letech, kdy díky covidové epidemii byly zrušeny jazykové soutěže, se opět přihlásila olympiáda ve francouzském jazyce.

      Její krajské kolo se konalo 6. dubna na DDM Olomouc a naše gymnázium do něj  vyslalo dva zástupce.

      Nejvyšší kategorii reprezentoval Petr Kubalík ze septimy, naopak kategorii nejnižší zastupovala  Vilma Vyjídáková z kvarty.

      Oba dva studenti nejen že nezklamali, ale dokázali překonat téměř všechny soupeře ( a možná i sami sebe)  a vystoupili „na bednu“ !!!

      Petr obsadil úžasné 3. MÍSTO, Vilma dokonce svou kategorii vyhrála a postupuje tak do kola celostátního!!!

      Jedná se tak o opravdu obrovský úspěch obou studentů a my jim za vzornou reprezentaci naší školy děkujeme!

    • Okresní kolo Soutěže v programování
     • Okresní kolo Soutěže v programování

     • V okresním kole Soutěže v programování, která se konala 29. března na SPŠE v Olomouci, reprezentoval naši školu student Adam Nuc (VI.A).

      V náročných úlohách v programovaní v jazyce Python se vedlo Adamovi velice dobře, stal se úspěšným řešitelem a umístil se na pěkném 4. místě.

      Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

    • Úspěch mladých chemiků
     • Úspěch mladých chemiků

     • Studenti III.A a IV.A se zapojili do tradiční chemické soutěže – chemické olympiády kategorie D.  V letošním roce soutěž opět proběhla klasickou formou – soutěžilo se jak v části teoretické, která byla zaměřena na prvky nacházející se v zemské kůře a v atmosféře, tak i praktické. Tématem praktické části byla příprava oxidu  uhličitého a zkoumání jeho vlastností. III. A ve školním kole zastupovala Eliška Stanislavová, IV.A pak Kristýnka Ochmanová a Laura Ševčíková. Obě studentky IV.A postoupily do okresního kola, které se uskutečnilo na naší škole 4. 3. 2022. Laura Ševčíková se stala úspěšnou řešitelkou a reprezentovala naši školu 30. 3. 2022 v krajském kole, kde se opět umístila mezi úspěšnými řešiteli. (Kristýnka Ochmanová se pro nemoc okresního kola nemohla zúčastnit).

      Všem zúčastněným studentům děkuji za čas věnovaný chemické olympiádě a gratuluji k dosaženým výsledkům.

      Jana Čermáková, pK CH

    • Okresní kolo fyzikální olympiády
     • Okresní kolo fyzikální olympiády

     • Ve středu 23.3.2022 se okresní kolo fyzikální olympiády v kategoriích E a F konalo prezenční formou na DDM v Olomouci. Naši školu reprezentovaly studentky Eliška Stanislavová z III.A v kategorii F a Johanka Valentová z IV.A v kategorii E. Obě se staly úspěšnými řešitelkami a obsadily shodou okolností obě 6. místo, každá ve své kategorii. Johanka se rovněž svým výkonem probojovala do krajského kola. Gratulujeme!!!

    • „Buď můj hlas“
     • „Buď můj hlas“

     • Ve čtvrtek 31.3. se studenti SVS 3. ročníku měli možnost po dvouleté přestávce zúčastnit celostátního festivalu dokumentárních filmů o problematice lidských práv Jeden svět Olomouc. Dokument Buď můj hlas byl pro nás všechny velmi silným zážitkem. Dokument sleduje energickou íránskou novinářku Masih Alinejad žijící v exilu v USA a postupně představuje ženu, která je díky sociálním sítím tváří a hlasem milionů lidí kritických vůči náboženskému fundamentalismu íránského režimu. Promítání filmu bylo obohaceno o besedu s Ing.Omarem Ameirem, PhD., který se o problematiku dlouhodobě zajímá.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie „Buď můj hlas“ .

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení