• Finále Ekonomické olympiády 2021/22
     • Finále Ekonomické olympiády 2021/22

     • Blahopřejeme Samuelovi Krpcovi z IV.A, který se v obrovské konkurenci probojoval do celostátního finále letošního prvního ročníku Ekonomické olympiády pro ZŠ. Soutěže se zúčastnilo 3496 žáků ze 147 škol z celé republiky, z nichž se nejlepší stovka sešla v pondělí 30.5. na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, kde proběhl boj o účast v superfinále pro deset nejúspěšnějších.

         V kategorii středních škol, která probíhá už několik let, se letos opakovaně probojoval až do finále Petr Kubalík ze VII.A. Oběma moc gratulujeme.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Finále Ekonomické olympiády 2021/22 .

    • Vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady při Gymnáziu Šternberk na zbytek volebního období 2021/2023
     • Vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady při Gymnáziu Šternberk na zbytek volebního období 2021/2023

     • Aktualizace 30. 5. 2022

      Výsledky doplňovacích voleb do školské rady. Dle volebního řádu jsou volby platné, v opakované volbě se zúčastnila více jak třetina oprávněných voličů (volilo celkem 154 oprávněných voličů). Zvoleným zástupcem za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků (místo Ing. Michala Rece, rodiče letošní maturantky) je Mgr. Lubomír Papica, rodič žáků z II.A a IV.A. Blahopřeji zvolenému a děkuji všem za účast ve volbách

      Aktualizace 26. 6. 2022:

      Doplňovacích voleb vyhlášených na den 25. 5. 2022 nezúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných osob. Počet oprávněných voličů je 297 (úspěšní maturanti již nejsou žáky školy), třetina je tedy 99 voličů, voleb se zúčastnilo 39 voličů. dle volebního řádu je možné považovat za platné volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

      V souladu s volebním řádem čl. 16 odst. 7 vyhlašuji nové volby. Volby proběhnou se stejnými kandidáty a stejným způsobem jako volby 25. 5. 2022 vyhlášené 11. 4. 2022.

      Voleným členem rady je zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků – 1 člen rady

       

      Průběh voleb:

      Volby proběhnou distančním způsobem prostřednictvím systému Edupage.

      Termín: pátek 27. 5. 2022 od 12:00 – neděle 29. 5. 2022 do 24:00 hodin

       

      Mgr. Tamara Kaňáková                                       Ve Šternberku 26. 5. 2022

      ředitelka školy

       

      Aktualizace 17.5. 2022:

      Ke stanovenému datu (15. 5. 2022) přijala ředitelka školy tyto návrhy kandidátů:

      Mgr. Romana Polzerová (matka žáka I. A)

      Mgr. Lubomír Papica (otec žáků II. a IV. A)

      Volby proběhnou on-line prostřednictvím systému Edupage ve stanovený termín (25. 5. 2022). Oznámení o spuštění systému přijde oprávněným voličům (rodiče nezletilých žáků a žáci zletilí) formou zprávy v Edupage. Volby budou platné, zúčastní-li se alespoň třetina oprávněných voličů a zvolený kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů osob zúčastněných na volbách (dle volebního řádu)

      Ředitelka školy vyhlašuje doplňovací volby do školské rady v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (za zákonného zástupce žáka, který přestává být žákem školy). Více informací...Oznameni_o_volbach.pdf

      Volby proběhnou 25. 5. 2022, 8:00 - 20:00 distančně prostřednictvím EduPage. Návrhy kandidátů se přijímají nejpozději do 15. 5. 2022 (možno využít přiloženého formuláře (DOCX)

    • Naši studenti v krajských kolech biologických soutěží
     • Naši studenti v krajských kolech biologických soutěží

     • V minulém týdnu proběhla krajská kola dvou biologických soutěží, do kterých postoupili z okresních kol i naši studenti.

      Karolína Slintáková z I. A ve čtvrtek 19. 5. 2022 soutěžila v krajském kole Biologické olympiády, které se konalo na Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově. Kája se stala  úspěšnou řešitelkou krajského kola a umístila se na pěkném 8. místě.

      Následující den v pátek 20. 5. 2022 proběhlo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, jež se odehrálo v botanické zahradě a rozáriu v Bezručových sadech v Olomouci. Naši školu zde reprezentovala družstva mladší i starší kategorie. Mladší studenti primy: Jan Matoušek, Karolína Slintáková, Lucie Utíkalová, Jana Metlíková, Eva Rábková a Lukáš Rožnovský se ve velké konkurenci družstev z jiných škol kraje umístili na krásném 4. místě. Starší studenti sekundy až kvarty: Zdislava Slimaříková, Roman Brázda, Kristýna Ochmanová, Dorota Kalhousová, Viktorie Doleželová a Julie Buchtová se umístili na 7. místě. Počasí soutěži přálo a tak studenti mohli prožít zajímavou soutěž v krásném venkovním prostředí.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie KK Biologická olympiáda a Zlatý list.

      KK BiO - 19.5. a KK Zlatý list - 20.5.

    • Přednáška „Dobrovolné dárcovství krve“
     • Přednáška „Dobrovolné dárcovství krve“

     • V pondělí 16. 5. 2022 se na naší škole uskutečnila přednáška na téma dobrovolné dárcovství krve. Přednášku vedla MUDr. Sulovská z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a byla určena pro studenty druhého ročníku / sexty gymnázia. V první části přednášky se studenti seznámili s činností transfuzního centra, kde všude se využívá odebraná krev a její složky a jak důležité je mít širokou základnu dobrovolných dárců. 

      V další části byl vysvětlen postup, jak se každý z nás může stát dobrovolným dárcem krve. Zde bych rád připomenul, že Gymnázium Šternberk patří mezi průkopníky hromadných odběrů z řad studentů a pedagogů a s transfuzním oddělením FNOL nás pojí dlouhodobá spolupráce. Závěr přednášky byl věnován diskusi mezi studenty a paní doktorkou Sulovskou. Pevně věříme, že tato přednáška byla prvním krokem k získání nových dobrovolných dárců krve, jejichž činnost pomáhá zachraňovat životy.

    • VILMA VYJÍDÁKOVÁ V CELOSTÁTNÍM KOLE Z FRANCOUZŠTINY
     • VILMA VYJÍDÁKOVÁ V CELOSTÁTNÍM KOLE Z FRANCOUZŠTINY

     • Minulý týden se konalo, poprvé on-line formou, celostátní kolo z francouzského jazyka. Do něj se z naší školy probojovala Vilma Vyjídáková z kvarty.

      Vilma předvedla vynikající výkon a vybojovala krásné 7. MÍSTO.

      Nám nezbývá než jí moc poblahopřát a poděkovat za opravdu příkladnou reprezentaci našeho gymnázia.

    • Mladí programátoři v celostátním kole v Praze
     • Mladí programátoři v celostátním kole v Praze

     • V sobotu 14. 5. 2022 se v Praze konalo celostátní kolo soutěže Mladý programátor. Naši školu v Praze reprezentovali 4 hoši, kteří postoupili z regionálního kola. Chlapci soutěžili v kategorii Scratch a i v celostátním kole si vedli velice dobře:

      Tomáš Křížan, I. A – 7. místo

      Lukáš Stodola, III. A – 10. místo

      Daniel Síla a Mirek Procházka, II. A – 12. místo

      Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Mladý programátor - Praha 14. 5. 2022.

    • Seminaristé dějepisu a jejich exkurze na zdejším hradě
     • Seminaristé dějepisu a jejich exkurze na zdejším hradě

     • V úterý 10. května zavítali žáci dějepisného semináře ze tříd 3. A. a VII. A. na hrad Šternberk. Přivítal nás  pan průvodce, jenž nám svým obsáhlým výkladem představil všechny aspekty života hradních pánů v průběhu staletí. Na konkrétních místech hradu jsme se seznámili se slohem románským, gotickým i renesančním. Mohli jsme zhlédnout rozsáhlé umělecké sbírky, které na hradě nashromáždili Liechtensteinové. Kromě nespočtu dobových obrazů, soch a zbraní na nás čekala i unikátní sbírka kachlových kamen. Exkurzi jsme ukončili v hradní kuchyni. Žáci si z prohlídky odnesli mnoho nových informací a těší se na další historické exkurze.

    • Úspěchy v krajském kole Středoškolské odborné činnosti
     • Úspěchy v krajském kole Středoškolské odborné činnosti

     • V úterý 10.5.2022 proběhlo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost, při které studenti prezentovali své práce ve zvoleném oboru před odbornou porotou. Naši studenti opět zabodovali. Karel Smolen z VIII.A získal 2.místo v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, Michaela Recová z VIII.a 3.místo v oboru Zdravotnictví a Pavlína Grossová a Soňa Grossová z VI.a 3.místo v oboru Fyzika a 5.místo v oboru Chemie.

      Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie SOČ -krajské kolo.

    • Úspěchy v krajském kole matematické olympiády kategorie C
     • Úspěchy v krajském kole matematické olympiády kategorie C

     • Naše studentka Kristýna Kohoutková z V.A se probojovala do krajského kola a v něm se stala úspěšnou řešitelkou a získala 8. místo ziskem 16 bodů z celkových 24 možných. Tento skvělý výkon ji řadí mezi 20 procent nejúspěšnějších řešitelů v celé republice. Na celkovém dvanáctém místě se pak umístila ještě Nela Šubová ze stejné třídy. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia.

    • Úspěchy našich mladých programátorů
     • Úspěchy našich mladých programátorů

     • V letošním školním roce se studenti nižšího gymnázia zúčastnili soutěže Mladý programátor v kategorii Scratch. V rámci školního kola jednotlivci nebo týmy studentů řešili během několika týdnů čtyři zadané úlohy, jejichž obtížnost se postupně stupňovala. Studenti, kteří zvládli naprogramovat všechny čtyři úlohy, se na závěr školního kola zúčastnili školního finále. Tři nejlepší ze školního kola postoupili do kola regionálního, které se uskutečnilo on-line formou. V regionálním kole regionů se našim studentům dařilo, umístili se na krásných místech a postoupili do celostátního kola.

      Umístění v regionálním kole:

      2. místo: Tomáš Křížan, I. A

      3. místo: Lukáš Stodola, III. A

      4. místo: Mirek Procházka, II. A, který ve školním kole soutěžil v týmu s Danielem Sílou

      Primán Tomáš Křížan reprezentoval naši školu také v krajském kole Soutěže v programování, kde programoval v programovacím jazyce Python, a umístil se na 3. místě.

      Všem hochům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

    • Zlatý list
     • Zlatý list

     • V úterý 26. 4. se 24 studentů nižšího gymnázia zúčastnilo tradiční přírodovědné soutěže Zlatý list, jejíž základní kolo proběhlo v Tyršových sadech. Naši studenti rozdělení do 4 družstev soutěžili v kategoriích Mladší žáci a Starší žáci. Všem se vedlo výborně, v obou kategoriích obsadili 1. a 2. místa a od pořadatele DDM Šternberk obdrželi pěkné ceny.

      kategorie Mladší žáci - I.A
      1. místo: Jan Matoušek, Karolína Slintáková, Jana Metlíková, Lucie Utíkalová, Eva Rábková,  Lukáš Rožnovský - postup do KK
      2. místo: Iva Bukorová, Linda Švancarová, Anna Tomášková, Filip Gajdoš, Eliška Orságová, Amálie Gottwaldová

      kategorie Starší žáci- II.A - IV.A
      1. místo: Julie Buchtová, Zdislava Slimaříková, Kristýna Ochmanová, Viktorie Doleželová, Roman Brázda, Dorota Kalhousová
      2. místo: Jan Kapitán, Eliška Stanislavová, Laura Ševčíková, Daniel Síla, Lucie Sílová, Johana Valentová

      Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení