• MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 - podzimní zkušební období
     • MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 - podzimní zkušební období

     • V souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších změn určila ředitelka školy dne 1. července 2022  termíny ústních zkoušek společné a profilové části v podzimním zkušebním období na 7. září 2022 od 14:00 hod.

      Písemnou pozvánku dostanou maturanti poštou po 15. srpnu 2022 (až bude stanoven MŠMT i termín opravných diaktických termínů - ty proběhnou na spádových školách před ústními zkouškami)

    • Národní plán doučování
     • Národní plán doučování

     • Aktualizace leden 2023: více informací na https://doucovani.edu.cz/

      Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

      Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

      Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.

      Proto i na naší škole pokračuje projekt doučování. Učitelé budou aktivně vyhledávat studenty, kteří mají nedostatky ve znalostech. Sami studenti se budou moci hlásit do nabídnutých termínů doučování. Více informací získáte u vyučujících.

       

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení