• Výprava do Skotska
     • Výprava do Skotska

     • Na konci září jsme se my, studenti šternberského gymnázia, vydali do Skotska. Byl to týdenní výlet, který začal 19. září naším odjezdem a skončil 26. září návratem zpět. Skotsko je zemí dudáků, kiltu, hor, jezer, ale třeba i whisky nebo ovcí. Tohle všechno a mnohem víc jsme viděli ve Skotsku i my.

          Naše cesta začala v pondělí večer, kdy jsme všichni naložili kufry a usedli do autobusu. Když bylo všechno připraveno, mohli jsme se v doprovodu paní učitelky Mrhačové, Tiché a Zahradové vydat směrem k Velké Británii. V Praze jsme vyzvedli naši průvodkyni Ivetku a pokračovali dál. Ráno jsme se probouzeli už na území Nizozemska, kde byla naše první zastávka. Nejdříve jsme navštívili galerii nedaleko Amsterdamu, a potom jsme si prohlédli i samotný Amsterdam. Po jeho prohlídce jsme se vydali přímo do přístavu. Ve večerních hodinách jsme byli již na trajektu a vyplouvali jsme vstříc našemu cíli.

         Dopoledne jsme po dlouhé plavbě konečně dorazili k břehům Anglie. Prošli jsme si Newcastle a zamířili k soše Anděl severu. Poté jsme přijeli k Hadriánovu valu, u kterého jsme se dozvěděli i něco ze skotské historie. Ten den nás čekala ještě poslední zastávka, kterou bylo opatství Melrose Abbey. Zde jsme mohli nalézt ruiny, starodávný hřbitov, muzeum nebo třeba místo uložení srdce krále Roberta Bruce. Jak se blížil večer, my jsme se blížili k Edinburghu, kde na nás již čekali naše hostitelské rodiny.

         Následující den jsme se vydali prozkoumávat Edinburgh. Navštívili jsme Palace of Holyroodhoouse, ulici Royal Mile, St. Giles Cathedral a spoustu dalších zajímavých míst. Protože jsme měli delší rozchod, stihl si každý projít to, co ho nejvíce zajímalo. Někdo si zašel do muzeí, jiní šli nakupovat a někteří věnovali svou pozornost památkám. Potkali jsme dokonce i pravého skotského dudáka. Nakonec byli všichni spokojení a večer si o tom mohli povyprávět s rodinami.

         Pátý den byl nejdelší. Udělali jsme si totiž celodenní výlet k Loch Ness. Jeli jsme přes údolí Glencoe do Fort William, kde jsme se pokochali nejvyšší horou Velké Británie-Ben Nevis. Po asi čtyřech hodinách jsme úspěšně dorazili ke slavnému jezeru. Nejdříve jsme měli možnost projít si město a později nás čekala plavba po jezeře. Při plavbě nás obklopovala krásná skotská příroda a všichni hledali Nessie. Cestou zpět jsme projížděli oblastí Highlands (Skotská vysočina), což je hornatý historický region s přírodou typickou právě pro Skotsko. Stejně jako ovce nebo jiný skot, který jsme viděli na pastvinách opravdu často.

         Šestý den byl pro nás předposlední. Dopoledne jsme navštívili St. Andrews, přímořské město s velkým množstvím zřícenin, ale známé také skutečností, že zde studovali William a Kate. Odpoledne nás čekalo město Stirling, které jsme si prohlédli a vyšli jsme si zde i na rozhlednu Wallace Monument, která je vysoká 67 m.

         Poslední den nás čekal už jen Alnwick Castle & Gardens. Byl to kouzelný hrad známý například tím, že se zde natáčel Harry Potter. Po prohlídce hradu i zahrad jsme nasedli do autobusu a vydali se zpět domů.

         Zpáteční cesta utekla velmi rychle, ale navzdory tomu jsme si stihli prohlédnout i nizozemské mlýny. Domů jsme se vrátili až v pondělí nad ránem, a to po náročné cestě autobusem. Všichni jsme byli plni dojmů a nadšení z nové země, kterou jsme měli možnost poznat.

      Jsme rádi, že jsme se mohli zájezdu zúčastnit a šťastně jsme se vrátili - obohacení o nové zážitky.

      Eliška Terezie Tiefenbachová (4.A)

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Den šestý - Alnwick Castle.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Den pátý - St. Andrews.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Den čtvrtý - výlet k Loch Ness.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Den třetí Edinburgh.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Skotsko, den druhý.(doplněno)

      Do fotoalba byla přidána nová galerie První pozdrav ze zájezdu do Skotska - zastávka v Amsterdamu.

      Video - jezero Loch Ness 

    • Přednáška projektu IROP Mechanismy evoluce
     • Přednáška projektu IROP Mechanismy evoluce

     • Dne 29.9.2022 proběhla na naší škole odborná přednáška Mechanismy evoluce v podání RNDr. Petra Nádvorníka, PhD. z katedry Buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti maturitních seminářů biologie se seznámili s vědeckými poznatky o vzniku a vývoji života na Zemi, s evolučními teoriemi a také se základy populační a evoluční genetiky.

    • Slavnostní imatrikulace prvních ročníků Gymnázia Šternberk, 22. 9. 2022
     • Slavnostní imatrikulace prvních ročníků Gymnázia Šternberk, 22. 9. 2022

     • Jak již je na gymnáziu milou tradicí, uskutečnila se i letos 22. září 2022 slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků. Počasí tomuto přátelskému setkání přálo, proto se letošní ročník mohl konat na krásném nádvoří šternberského hradu.

      Během slavnostního aktu promluvila ke studentům ředitelka školy Mgr. Tamara Kaňáková a také starosta Města Šternberk Ing. Stanislav Orság.

      Noví žáci se podepsali do pamětní knihy města a převzali pamětní imatrikulační list.

      Pomyslného vstupu do života na gymnáziu se zúčastnili nejen samotní studenti a jejich učitelé,  ale i jejich rodiče a prarodiče.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Imatrikulace 22. 9. 2022 1. A.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Imatrikulace 22. 9. 2022 prima A.

    • TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE
     • TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE

     • Ve středu 21. září 2022 proběhlo již tradiční ocenění talentovaných žáků z Olomouckého kraje. Ani naši studenti nižšího gymnázia se letos mezi ostatními školami neztratili. V kategorii sportovní získala třetí místo Johanka Valentová, v kategorii přírodovědné jsme měli dokonce dva zástupce - Tomáše Křižana na 5. místě a Jiřího Zakuťanského na místě druhém.

      Gratulujeme 

      Do fotoalba byla přidána nová galerie TALENT OLOMOUCKÉHO KRAJE.

    • Okresní kolo Středoškolského atletického poháru – úspěch, 3. místo družstva dívek
     • Okresní kolo Středoškolského atletického poháru – úspěch, 3. místo družstva dívek

     • Dne 19.9.2022 se na atletickém stadiónu v Olomouci uskutečnilo okresní kolo Středoškolského atletického poháru za účasti družstev našich dívek a chlapců. Závody probíhaly za velmi nepříznivého počasí (déšť). Přesto se naše družstva v nabité konkurenci neztratila. Velkého úspěchu dosáhlo družstvo dívek, které obsadilo 3. místo. Chlapecké družstvo se umístilo na 4. místo. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a za předvedené výkony. 

      PK TV

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Atletika 19. 9. 2022.

    • Projektový den „Dunaj v kufru“ (15. 9. 2022)
     • Projektový den „Dunaj v kufru“ (15. 9. 2022)

     • Dne 15. 9. 2022 se naše gymnázium stalo místem setkání nejrůznějších expertů, ať už hydrobiologů, vodohospodářů, ekologů, zeměpisců, umělců, delegátů, jejichž společným jmenovatelem se pro tento den stala VODA. Během něj si navzájem předávali své vědomosti, zkušenosti, zážitky; bylo radostí všechno jejich snažení sledovat.
      Těmito experty nebyl nikdo jiný než studenti našeho nižšího gymnázia, kteří byli rozděleni do 7 barevných týmů napříč ročníky a účastnili se projektového dne s environmentální tématikou s podtitulem „Dunaj v kufru“.          

      Studenti navštívili 7 různých stanovišť, kde uplatnili své výborné znalosti napříč všemi předměty: povědomí o národech žijících v povodí Dunaje, počítali rychlost průtoku v korytě řeky, posuzovali míru ohrožení živočichů z důvodu znečištění vodních toků, diskutovali o principech fungování čističky odpadních vod, globálních problémech sucha a nedostatku vody ve světě, zjišťovali obsah vody v potravinách apod. Hledali a dozvěděli se nové zajímavosti, měli také možnost poznat nové kamarády z jiných tříd.

      Jak se jim to povedlo, můžeme posoudit ze společných fotografií - jako nespoutaní umělci vytvořili krásné, vtipné kompozice na téma voda: sněhovou lavinu nebo mořskou pěnu, vlnobití, molekuly H2O, deštník v dešti, rybáře a jeho kapříky.
      Následující den proběhlo vyhodnocení projektu v prostorách atria, kde nejvíce oslavovalo družstvo zelené, žluté a modré barvy.

      Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu, ale také Městu Šternberk a Olomouckému kraji za jejich podporu.

      ​​​​​​​
       

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Vyhodnocení projektového dne 16. 9. 2022.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Projektový den „Dunaj v kufru“ (15. 9. 2022).

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení