• Ministerstvo školství rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt JAK
     • Ministerstvo školství rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt JAK

     • N konci říjma MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace na další tzv. "šablony", tj. zjednodušené projekty. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. V naší škole dotace umožní pokračovat v nabídce služeb školního psychologa. Pro učitele projekt znamená financování dalšího vzdělávání a výměny zkušeností mezi pedagogy.

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

    • 14 STUDENTŮ GYMNÁZIA SE ROZHODLO BEZPLATNĚ DAROVAT KREV
     • 14 STUDENTŮ GYMNÁZIA SE ROZHODLO BEZPLATNĚ DAROVAT KREV

     • Po dvouleté pauze se studenti naší školy znovu rozhodli zachraňovat lidské životy – rozhodli se darovat svou krev.

      Hromadný odběr studentů gymnázia se uskutečnil 25. října 2022 na Transfúzním oddělení FN v Olomouci. Z celkového počtu 14 studentů se podařilo získat 8 nových prvodárců.

      Velké poděkování patří všem, kteří se hromadného odběru zúčastnili. Ze třídy 4.A: Dobrá Adéla, Kořínková Michaela, Tiefenbachová Eliška Terezie, Vysloužil Štěpán. Ze třídy VIII.A: Čermáková Anežka, Černý Matěj, Dojčárová Johanka, Frömlová Adéla, Grygarová Klára, Zappeová Lucie, Neplechová Valentýna, Gavlas Vojtěch. Ze třídy 3.A: Němeček Jakub a Pavlíček Adam.

      Všem dárcům srdečně děkujeme a přejeme pevné zdraví.

      Světlana Bergerová

      DAROVÁNÍ KRVE JE JEDINEČNÝM DAREM ČLOVĚKA ČLOVĚKU, I NAŠE GYMNÁZIUM POMÁHÁ !!!!

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • V minulém a předminulém týdnu se studenti gymnázia zúčastnili školního kola Logické olympiády.

      kategorii B byli nejúspěšnějšími řešiteli a do krajského semifinále postupují:

      Hana Burdová, IV. A – 1. místo

      Lukáš Stodola, IV. A – 2. místo

      Jiří Zakuťanský, III. A – 3. místo

      Roman Brázda, IV. A – 4. místo

      Radek Vavrečka, III. A – 5. místo

       

      Také kategorie C má letos úspěšné řešitele, kteří postupují do krajského semifinále:

      Filip Šotola, 1. A – 1. místo

      Michal Jurečka, V. A – 2. místo

      Studentům blahopřejeme a do krajského semifinále přejeme hodně štěstí a bystrou mysl!

    • Pythagoriáda – školní kolo
     • Pythagoriáda – školní kolo

     • V pátek 21. 10. se studenti nižšího gymnázia zúčastnili školního kola tradiční matematické soutěže – Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli školního kola se stalo 28 studentů a na nejvyšších příčkách se umístili:

      I. A

      1. místo: Radka Zakuťanská

      2. místo: Jan Smrček

      3. – 4. místo: Lucie Strušková, Adam Špunda

      II. A

      1. místo: Tomáš Křížan

      2. místo: Anna Tomášková

      3. místo: Matyáš Vysloužil

      III. A

      1. místo: Jiří Zakuťanský

      2. – 3. místo: Tomáš Papica, Daniel Síla

      IV. A

      1. místo: Lukáš Stodola

      2. – 3. místo: Martin Rychtecký,Jakub Vysloužil

       

      Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

    • HALLOWEEN PARTY pro ZŠ
     • HALLOWEEN PARTY pro ZŠ

     • V úterý dne 25. 10. 2022 se nová budova Gymnázia Šternberk přeměnila na strašidelný hrad plný nejrůznějších nástrah, neuvěřitelných kouzel, záludných soutěží a prapodivných přeludů. Na chodbách a v učebnách jste mohli potkat ta nejpodivuhodnější stvoření, a to nejen z řad žáků a studentů gymnázia, ale také mezi žáky a žákyněmi šternberských základních škol. Právě děti ze ZŠ projevily obrovskou spoustu odvahy, vynalézavosti a šikovnosti a zvládly všechny záludnosti, které si pro ně jako již tradičně připravili žáci a žákyně gymnázia.

      Kromě nejrůznějších her a soutěží mohly děti nahlédnou do tajů chemické a biologické laboratoře, zhlédly krátké divadelní představení o vzniku tradice dlabání dýní, díky moderní technologiím se seznámily s halloweenskými zvyky.

      Celá akce se opravdu povedla a všichni se už teď těšíme se na Halloween 2023.

      PK/AJ

      Do fotoalba byla přidána nová galerie HALLOWEEN PARTY pro ZŠ.

    • Halloween 2022
     • Halloween 2022

     • Ve Studentské radě se studenti domluvili, že na Halloween přijdou v kostýmech, tak se
      prosím nelekněte! Anebo se přidejte... 😊

      a sekunda vás zve na zítřejší Halloween

    • Přírodovědný klokan 2022
     • Přírodovědný klokan 2022

     • Do tradičního prvního souboje s přírodními vědami se naši studenti (v kategoriích Kadet a Junior) pustili 12. října 2022, kdy proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Žáci museli prokázat své znalosti z oblasti matematiky, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu a z všeobecného přehledu.Nejlepšími řešiteli se stali:

      Kategorie

      Kadet:

      1. Zakuťanský Jiří - III.A - 90 bodů

      2. Brázda Roman - IV.A - 84 body

      3. Stodola Lukáš - IV.A - 76 bodů

      Kategorie Junior:

      1. Metlík Jakub - VI.A - 77 bodů

      2. Buchta David - V.A - 76 bodů

      3. Smyčka Prokop - VI.A - 75 bodů

      Gratulujeme.

    • PIŠQWORKY - školní kolo
     • PIŠQWORKY - školní kolo

     • Ve čtvrtek odpoledne se konalo plánované školní kolo. Pravda, sešli se nakonec jen dva z přihlášených týmů, ale všichni si tento turnaj určitě užili. Vítězem byl tým složený ze studentů septimy (a s ní spřízněných duší), který vybojoval lítou bitvu s družstvem tercie. Gratulujeme!

    • Digitalizujeme školu
     • Digitalizujeme školu

     • Od letošního roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Finanční prostředky budou školám sloužit na nákup digitálních učebních pomůcek a menší částka je věnována také prevenci digitální propasti - pro znevýhodněné žáky.

      Od září začínáme učit podle revidovaného školního vzdělávacího programu ECCE HOMO. V tomto ŠVP je zvýšený důraz kladen na výuku moderní Informatiky, zvláště na rozvoj algoritmického myšlení a programování. Pro naplnění těchto cílů jsme zakoupili z prostředků Národního plánu obnovy robotické stavebnice LEGO a mikropočítače BBC micro:bit s příslušenstvím.

      Díky tomuto plánu obnovy také naše škola doplnila své vybavení o další ze senzorů z řady Vernier pro fyziku. Abychom mohli využít zařízení pro individuální práci žáků a měřit v terénu i v laboratoři fyziky, doplnili  jsme nová i stávající čidla o deset mobilních zařízení - notebooků pro žáky.

      Z programu prevence digitální propasti škola doplnila své vybavení o notebooky umožňující využití jako zápůjčku žákům přímo ve škole. Žáci si mohou zapůjčit v případě potřeby zařízení na celý den, využívat ho podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrátit zpět. Jeden ze zakoupených notebooků jsme dali k dispozici žákům ve foaye školy. Zde ho mohou využít na plnění úkolů do školy během polední přestávky žáci, kteří nemají takové vybavení doma. V neposlední řadě tyto notebooky budou k dispozici k zapůjčení sociálně znevýhodněným žákům, kteří nemají vlastní zařízení, nebo pro případ nařízené distanční výuky. O zápůjčce rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Správcem takto vzniklého mobiliáře přenosných zařízení (nově zakoupená zařízení doplněná o stávající vybavení školy) je zástupce ředitelky  školy, provoz těchto zařízení se řídí stanovenými pravidly.

    • Účast našich výtvarníků na Bienále 2022
     • Účast našich výtvarníků na Bienále 2022

     • Jednou za dva roky se v Olomouci koná Bienále - výtvarná a literární přehlídka žáků a studentů škol a školských zařízení olomouckého regionu. Studenti loňské kvarty získali na této přehlídce čestné uznání za soubor dvoubarevných linorytů. Vernisáž výstavy nejlepších prací se uskuteční 7. 10. v 17 hodin v Galerii Podkroví v Konviktu UP Olomouc. Výstava potrvá do konce října.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení