• Výsledky přijímacího řízení - termín zveřejnění
     • Výsledky přijímacího řízení - termín zveřejnění

     • Zápisové lístky případně odvolání můžete doručit osobně do kanceláře školy v Po.- Čt. 7:00 - 15:00, v pátek do 14:00 hod.

      Výsledky přijímacího řízení (Evidenční číslo najdete na pozvánce k jednotným testům)

      Osmileté studium (uchazeči z 5. tříd)

      8_lete_web.pdf

      Čtyřleté studium (uchazeči z 9. tříd)

      4_lete_web.pdf

      Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu školy a na dveřích hlavní budovy (vydáno rozhodnutí dle správního řádu)  v pátek 28. dubna ve 13:00 hodin.

      Po oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. okamžikem zveřejnění dne 28. dubna 2023) zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

      V případě nepřijetí uchazeče  lze podat odvolání. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

      Rodiče (zákonní zástupci) si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí osobně na sekretariátě školy v úterý 2.5.2023 od 7:00 do 13:30 hod. Poté budou rozhodnutí odeslána poštou.

       

    • Atletický čtyřboj 26. 4. 2023
     • Atletický čtyřboj 26. 4. 2023

     • Dne 26.4.2023 se na atletickém stadionu ve Šternberku uskutečnil atletický čtyřboj. Ve čtyřech kategoriích se soutěže zúčastnilo přes 80 žáků šternberských základních škol a gymnázia. Ve dvou kategoriích jsme se probojovali na stupně vítězů – 1.místo – Radka Zakuťanská, 3.místo – Jan Rychtecký. Dařilo se ale i dalším – 4.místo – Amálie Gottwaldová, 5.místo – Jan Matoušek. Všem zúčastněným děkujeme za bojovnost a za vzornou reprezentaci školy.

      PK TV

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Atletický čtyřboj 26. 4. 2023.

    • Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti
     • Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

     • Ve čtvrtek 20.4.2023 proběhlo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se o víceoborovou prestižní soutěž s mnohaletou tradicí, při které soutěžící na základě předchozího vlastního výzkumu zpracovávají vybrané téma a svou práci obhajují před odbornou porotou. Našim studentům se stejně jako v loňském roce dařilo, získali jsme jedno první místo, tři druhá místa, jedno třetí a jedno páté místo. Pět prací bylo doporučeno k postupu do krajského kola

      Výsledky: 

      1.místo v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava - Michal Bogenrieder (VIII.A) a Prokop Smyčka (VI.A) : Srovnání vlastností tanků T-72M4CZ a Leopard 2a7

      2.místo v oboru Biologie a vědy o Zemi - Soňa Grossová (VII.A): Analýza tvrdých tkání za účelem stanovení stresu 

      2.místo v oboru Molekulární biologie - Vít Mrhač a Daniel Stuchlík (oba VIII.A) : Cytologická variabilita rodu Taraxacum: stanovení počtu chromozomů, ploidie, velikosti genomu a obsahu G/C bází

      2.místo v oboru Chemie - Markéta Kešeláková (4.A): Odpověď různých genotypů hrachu setého na stresové podmínky

      3. místo v oboru Zdravotnictví - Natálie Vereskova (VIII.A) : Život pacienta s epilepsií

      5. místo v oboru Biologie a vědy o Zemi (s postupem do KK) - Eliška Brázdová (VIII.A) :Chov tygra ussurijského v zoo České republiky

    • Krajské kolo Soutěže v programování
     • Krajské kolo Soutěže v programování

     • V pátek 21. 4.  se na SPŠE v Olomouci konalo krajské kolo Soutěže v programování. Z okresního kola do něj postoupili naši studenti Adam Nuc v kategorii Programovací jazyky mládež a Tomáš Křížan v kategorii Programovací jazyky žáci. Hoši si museli v časovém limitu 4 hodin poradit se 4 náročnými úlohami, které programovali ve vybraném programovacím jazyce. Hochům se v soutěži dařilo, ve své kategorii získal Adam Nuc 3. místo a Tomáš Křížan se ve své kategorii umístil na 2. místě.

      Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

    • Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z6, Z7, Z8
     • Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z6, Z7, Z8

     • V minulém týdnu se na DDM v Olomouci uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8. Naši školu v okrese reprezentovalo 10 studentů z primy až tercie, kteří postoupili ze školního kola. Osm z nich se stalo úspěšnými řešiteli kola okresního. První příčky dosáhl Tomáš Křížan ze sekundy, který získal plný počet bodů a umístil se na 1. místě. Z našich primánů byli nejúspěšnější Jan Smrček a Filip Kopečný, kteří shodně obsadili 4. místo, z tercie se nejlépe dařilo Janu Kapitánovi, který se umístil na 5. místě. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali Jiří Zakuťanský a Tomáš Papica z tercie, Karolína Slintáková ze sekundy a Lucie Strušková z primy.

      Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

    • Jan Kapitán zabojoval v okresním kole biologické olympiády
     • Jan Kapitán zabojoval v okresním kole biologické olympiády

     • V letošním roce jsou naši biologové obzvláště úspěšní.

      Dne 30. března proběhlo okresní kolo BiO kategorie D, kde naše studentky Karolína Slintáková (II.A) a Lucie Utíkalová (II.A) předvedly skvělé výkony. Karolína s 90,15% úspěšností obsadila 1. místo a Lucie Utíkalová s 82,85% úspěšností obsadila 3. místo.

      Dne 17. dubna proběhlo okresní kolo BiO kategorie C. Naši školu reprezentovali Jan Kapitán (III.A) a Zdislava Slimaříková (IV.A). Jan Kapitán s úspěšností 67,3% obsadil 4. místo a přispěl tak k pěkným výkonům v letošním roce. Zdislava obsadila 17. místo.

      Všem našim biologům gratuluji a děkuji za předvedené výkony. Za PK Světlana Bergerová

    • Přednáška Jedovaté rostliny
     • Přednáška Jedovaté rostliny

     • V přírodě kolem nás se běžně vyskytuje řada velmi jedovatých rostlin, které mohou být nebezpečné nejen pro malé děti, ale i pro dospělé. Pro studenty seminářů biologie VII.A a 3.A jsme 14.4.2023 v rámci závazků projektu IROP připravili na toto téma odbornou přednášku.

      PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, PhD. z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nás seznámil s charakteristikou našich vybraných jedovatých rostlin a jejich určovacími znaky. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o rostlinných jedech a jejich složení, o historii travičství a účincích fytotoxinů na lidský organismus (otravy, alergie, fotosenzibilita apod.). Studenti také získali informace o studiu biologie na PřF UP.

    • Jednotné přijímací zkoušky
     • Jednotné přijímací zkoušky

     • Od čtvrtka 13. dubna začínají Jednotné přijímací zkoušky - 13. a 14 dubna uchazeči z devátých tříd, 17. a 18. dubna uchazeči z pátých tříd.

      Podrobnosti najdete zde, doporučujeme příchod 10 minut předem (tj. nejpozději v 8:20 hodin). Pozvánku na zkoušky si vezměte sebou.

      Přejeme hodně úspěchů u testů

    • Atletické závody - Kiosek Šternberk
     • Atletické závody - Kiosek Šternberk

     • Ve středu 12.4. se konal tradiční běh na Kiosku. Závodu se zúčastnili i naši běžci a vedli si výborně. Ve čtyřech kategoriích se na stupních vítězů umístili:

      Z67D:    1.místo                 Amálie Gottwaldová

      Z67H:    2.místo                 Jan Rychtecký

      Z89D:    1.místo                 Johana Matoušková

      Ani další nezklamali a umístili se v popředí výsledkových listin. Všem účastníků děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      PK TV

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Atletické závody - Kiosek Šternberk.

    • Realizace polepů na autobusové zastávce.
     • Realizace polepů na autobusové zastávce.

     • Statisíce ptáků ročně v ČR zahynou z důvodu nárazu do prosklených ploch. Často narážejí i do menších skleněných ploch například na zastávkách hromadné dopravy.
      Dlouho se tradovalo, že stačí jedna silueta dravce, které se ptáci bojí. Je to ale naprosto nefunkční, byť stále hojně využívaná praxe.

      Odbor životního prostředí MěÚ ve Šternberku vyzval naše studenty ke spolupráci při realizaci zajímavých polepů na nových autobusových zastávkách.

      První realizaci vytvořili podle návrhu a vedení Emy Petřekové (2. A) její spolužáci Jan Matoušek, Erika Vondráčková, Amálie Jančíková a Kateřina Putnová.

      Závodní auto, které stoupá po klikaté cestě ke šternberskému hradu, znaky města a gymnázia najdete na zastávce č. 5 u vlakového nádraží.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Zastávky.

    • PEF – Mladí lidé v evropských lesích
     • PEF – Mladí lidé v evropských lesích

     • Dne 30.3.2023 se naši studenti z IV.A poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích, tedy místního kola, které se uskutečnilo v Olomouci na pobočce ÚHÚL(Úřad pro hospodářskou úpravu lesů).

      Jak již z názvu vyplývá, tato soutěž se věnuje lesu, a to v nejširším slova smyslu. Studenti museli prokázat komplexní znalosti o historii, ochraně lesa, myslivosti, vlastnictví lesa, dále si poradit s příklady z praxe, s poznáváním rostlin a živočichů, hornin a nerostů.

      Tým ve složení Johana Matoušková a Karolína Koudelková se umístil na 3. místě, tým ve složení Richard Lenobel, Matěj Kropáček a Jan Brynda na 4. místě. Ostatní týmy si vezou cennou zkušenost pro další ročníky.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie PEF – Mladí lidé v evropských lesích.

    • Velikonoční turnaj ve florbale – vítězství našeho týmu
     • Velikonoční turnaj ve florbale – vítězství našeho týmu

     • Dne 5.4.2023 se uskutečnil již tradiční velikonoční turnaj ve florbale šternberských základních škol. V nabyté konkurenci si naše družstvo ve složení Vysloužil, Rychtecký, Světnický, Lenobel, Pallová, Papica, Obšil, Sedlák, Tlamka a Móler vedlo excelentně  a celý turnaj vyhrálo, když nepoznalo hořkost porážky.

      Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Podívejte se na fotečky z turnaje.

      PK TV

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Velikonoční turnaj ve florbale – vítězství našeho týmu.

    • Celomoravské kolo Puškinova památníku.
     • Celomoravské kolo Puškinova památníku.

     • Puškinův památník je soutěžní přehlídka v recitaci a zpěvu ruských textů, která má již více než padesátiletou tradici. Nepřerušila ji ani současná nelehká mezinárodní situace.

      4. 4. 2023 nás na této přehlídce na OA v Mohelnici úspěšně reprezentovaly tyto recitátorky.

      Kristýna Tomanová (2. A) získal 1. místo a postupuje do celonárodního kola 6. 6. 2023 v Praze.

      Soňa Grossová (VII. A)  a Sophia Maria Collins (1. A) obsadily 2. a 3. místo.

      Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

    • Velký úspěch Lukáše Stodoly v okresním a krajském kole Matematické olympiády
     • Velký úspěch Lukáše Stodoly v okresním a krajském kole Matematické olympiády

     • V lednu se v Olomouci konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9, kde náš student Lukáš Stodola z IV. A získal jako jediný plný počet bodů a do krajského kola postoupil z prvního místa. V tomto týdnu proběhlo kolo krajské a Lukáš v něm navázal na svůj lednový úspěch. Opět vyřešil všechny náročné úlohy s plným počtem bodů a umístil se na krásném 1.-2. místě.

      Velice gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme, aby se Lukášovi i nadále dařilo.

   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
     kanakova@gymst.cz,
     mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
     zavadil@gymst.cz,
     mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
     Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
     variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
     https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení