• Dějepisná olympiáda
     • Dějepisná olympiáda

     • Ve čtvrtek 8 .prosince se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Zadání se letos týkalo moderních dějin - Rozdělený svět a Československo v něm (1945-1992) - a účast byla v obou kategoriích hojná.V I. kategorii (vyšší ročníky NG) zvítězili:

      1. Lukáš Stodola, IV.A

      2. Jan Brynda, IV.A

      3. Jakub Sedlák , III.A

      Ve II. kategorii

      1. Petr Kubalík,VIII.A

      2. David Buxbaum, 4.A

      3. Adam Belej, VII.A

      Gratulujeme a postupujícím držíme pěsti v lednovém okresním kole!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Dějepisná olympiáda.

    • Přednáška Moderní sokolnictví
     • Přednáška Moderní sokolnictví

     • Sokolnictví je starodávný způsob lovu s vycvičenými dravci. Od roku 2010 je uznáno organizací UNESCO jako nehmotné kulturní dědictví lidstva. Dravci se ale dnes používají nejen k lovu, ale můžeme se s nimi setkat i při jejich práci při biologické ochraně civilních i vojenských letišť, vinic nebo při lovu a plašení holubů ve městech. Pro studenty našich tříd II. A, III.A a IV.A jsme v pondělí 12.12.2022 připravili přednášku členů Klubu sokolníků organizovaného Českomoravskou mysliveckou jednotou. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o historii sokolnictví i o dnešním "moderním" sokolnictví. Největší úspěch samozřejmě měly ukázky přítomných dravců a informace o jejich chovu a využití v praxi.

      Velké poděkování za skvěle zajištěnou akci patří panu Vladimíru Hanákovi a panu Mgr. Marcelu Kosinovi, Ph.D. z olomouckého střediska Klubu sokolníků.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přednáška Moderní sokolnictví.

    • Náboj Junior 2022
     • Náboj Junior 2022

     • Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěží pro čtyřčlenné týmy a obtížné příklady je nutno vypočítat bez kalkulaček a dalších pomůcek. Naši školu reprezentovaly dva týmy, z tercie Daniel Síla, Radek Vavrečka, Jiří Zakuťanský a Jan Kapitán a z kvarty Lukáš Stodola, Jakub Vysloužil, Martin Rychtecký a Antonín Světnický. V Olomouci získali druhé a třetí místo, jejich výsledek na mezinárodní úrovni je rovněž vynikající: z 1392 evropských týmů náš tým z tercie získal 34. místo a tým z kvarty 52. místo. Gratulujeme!!!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Náboj Junior 2022.

    • Finále dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR
     • Finále dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR

     • Ve čtvrtek 24. 11. se na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Chebu konalo prestižní finále dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR. Téma letošního jubilejního 30. ročníku bylo období druhé světové války na evropském bojišti. Mezi pozvanými hosty nechyběla asi desítka renomovaných historiků, bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Primula, bývalý náčelník Generálního štábu AČR gen. Jiří Šedivý nebo bývalý československý reprezentant ve fotbale Antonín Panenka.

      Za naše gymnázium se finále zúčastnil vítězný tým krajského kola sestávající ze studentů VIII. A Viléma Čecha, Petra Kubalíka a Šimona Smyčky. I když tentokrát to na „bednu“ nestačilo, účastníci rozhodně nemuseli odjíždět zklamaní – domů si odváželi cenné zkušenosti, spoustu studijních materiálů a krásný kulturní zážitek.

       Předmětová komise dějepisu děkuje třem studentům z oktávy za příkladnou reprezentaci školy.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Finále dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR.

    • Kvarta na úřadě
     • Kvarta na úřadě

     • Ve čtvrtek 24.11. žáci naší kvarty navštívili šternberský městský úřad. Měli možnost podívat se, jak se vyřizují osobní doklady, o co všechno se státní správa a samospráva ve městě stará a v neposlední řadě si mohli zadiskutovat přímo s panem starostou o tom, co se jim na životě v našem městě líbí a nelíbí.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Kvarta na úřadě.

    • Úspěch studentů NG v okresním kole Pythagoriády
     • Úspěch studentů NG v okresním kole Pythagoriády

     • V úterý 22. 11. 2022 se na ZŠ Mozartova v Olomouci konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Okresního kola se letos zúčastnil rekordní počet - 257 úspěšných řešitelů školních kol ze 43 různých škol okresu. Žáci v časovém limitu 60 minut řešili 15 zajímavých matematických úloh a úspěšným řešitelem se stal soutěžící s minimálním počtem 10 bodů.

      Naši studenti podali v okresním kole výborné výkony a někteří z nich obsadili dokonce příčky nejvyšší:

      Kategorie 9. ročník: Lukáš Stodola (kvarta) – 1. místo 

      Kategorie 8. ročník: Jiří Zakuťanský (tercie) – 1. místo

      Kategorie 7. ročník: Tomáš Křížan (sekunda) – 2. místo

      Další úspěšní řešitelé: Radka Zakuťanská a Lucie Strušková (obě z primy) a Jakub Vysloužil a Martin Rychtecký (oba z kvarty).

       

      Studentům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

       

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Předávání diplomů - okresní kolo Pythagoriády.

    • BOBŘÍK INFORMATIKY
     • BOBŘÍK INFORMATIKY

     • BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

      Národní kolo probíhalo na školách během dvou týdnů v listopadu. 

      Do ústředního kola soutěže Bobřík informatiky z národního kola v kategorii senior (3. a 4. ročníky středních škol) postupují z naší školy Adam Belej, Adam Nuc (oba septima) a Jiří Zakuťanský (tercie). Jako náhradník je Daniel Síla (tercie). 

      Ústřední kolo v kategorii Senior proběhne ve středu 1. února 2023 na Gymnáziu Hranice.

      Z každého kraje do něho postupuje cca 25 - 30 nejlepších oficiálních soutěžících z listopadového národního kola v kategorii Senior.

      Gratulujeme k postupu

      PK IVT

    • Víte, proč je ve čtvrtek 17. listopadu státní svátek?
     • Víte, proč je ve čtvrtek 17. listopadu státní svátek?

     • Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 17. listopadu

      Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin, spojených se studenty českých vysokých škol.

      1) Události roku 1939

      15. března 1939 byl vytvořen protektorát Čechy a Morava. 28. října se v Praze konala pokojná demonstrace na oslavu vzniku Československa. Při ní byl zastřelen dělník Vojtěch Sedláček a postřelen student medicíny Jan Opletal z Nákla u Litovle. Na následky zranění umírá a jeho pohřeb 15. listopadu se stal národní demonstrací.

      Proto Hitler rozhodl 17. listopadu uzavřít české vysoké školy.
      Už za války – v roce 1941 – bylo v Londýně rozhodnuto slavit 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva.

       

      2) Události roku 1989

      Historie má smysl pro symboliku. Přesně po padesáti letech – 17. listopadu 1989 - se studenti znovu v ulicích Prahy střetli s nezastřenou brutalitou totalitního režimu. V Praze na Albertově, odkud před padesáti lety vyšel pohřební průvod s rakví Jana Opletala, se na manifestaci sešlo asi 15 000 lidí, především studentů. Nápisy na transparentech, skandovaná hesla a projevy většiny řečníků žádaly zásadní společenské změny. Oficiální část manifestace skončila kolem 18. hodiny na Vyšehradě. Několik tisíc lidí se pak vydalo do centra města směrem k Václavskému náměstí. Zhruba mezi půl osmou a čtvrt na devět bylo shromáždění obklíčeno jednotkami Sboru národní bezpečnosti na Národní třídě. Po půl deváté začaly policejní kordony tlačit sevřenou masu směrem k „ uličkám“, ve kterých byli prchající lidé surově zbiti. Výsledkem policejního zásahu bylo na pět set raněných, zprávy o mrtvých se nepotvrdily. To nejdůležitější přišlo v následujících dnech. Studenti vstoupili do stávky. Nepokoje se rychle šířily. Vlna nespokojenosti a odporu se přelila do všech částí republiky a během několika týdnů zchátralý komunistický režim smetla

    • Matemánie pro ZŠ
     • Matemánie pro ZŠ

     • 15.listopadu proběhl u nás na gymnáziu již 14. ročník soutěže Matemánie, kterou připravujeme pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Tentokrát v rekordním počtu 12 čtyřčlenných týmů.

      Soutěžící v družstvech při řešení úloh vzájemně spolupracovali, pro úspěch museli nejen dobře počítat, ale také zvolit správnou strategii výběru jednotlivých příkladů.

      Při organizaci soutěže pomáhali studenti třídy VII.A.

      Všem soutěžícím děkujeme za velmi pěkné matematické výkony, týmům „na bedně“ gratulujeme.

      Výsledková listina

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Matemánie pro ZŠ 15. 11. 2022.

    • Svatomartinské slavnosti Gymnázia Šternberk
     • Svatomartinské slavnosti Gymnázia Šternberk

     • Studenti a učitelé gymnázia po dvouleté covidové pauze opět připravili ve spolupráci s o.p.s. Gymnázia Šternberk, Hradem Šternberk, šternberskými základními školami, DDM a Městem Šternberk pro širokou veřejnost tradiční Svatomartinskou slavnost. 
      Akce začala na Horním náměstí, odkud na bílém koni vyjel Svatý Martin s družinou bubeníků doprovázený stovkami dětí a rodičů s rozsvícenými lampiony. Lampionový průvod pokračoval do hradní zahrady, kde byl pro všechny připraven bohatý jarmark, ochutnávka svatomartinského vína, cimbálovka, jízda na koni a hudební vystoupení na pódiu. Krásné písničky a básničky nejen s martinskou tematikou si připravili žáci gymnázia, základních škol a DDM.

      Věříme, že i díky letošnímu příznivému počasí strávili návštěvníci slavnosti na šternberském hradě hezké chvíle.

      Velmi děkujeme všem žákům, učitelům, rodičům i ostatním, kteří nám pomohli s organizací slavnosti.

      Finanční výtěžek akce využijeme na nákup nových knih pro školní knihovnu. 

      Do fotoalba byla přidána nová galerie MARTINSKÁ SLAVNOST.

    • MARTINSKÁ SLAVNOST
     • MARTINSKÁ SLAVNOST

     • Dovolujeme si Vás pozvat na MARTINSKOU SLAVNOST která se koná 11. 11. 2022 v 16:30.
      Součástí je lampionový průvod městem, sraz v 16:30 na Hlavním náměstí (lampiony, lucerny s sebou) následuje vystoupení dětí a studentů ZŠ, DDM a gymnázia v zámecké zahradě Hradu Šternberk od 17:00.
      Po celou dobu Martinský starodávný jarmark, martinské speciality, jízda na koni - horní zámecká louka, posezení u cimbálovky s martinským vínem v Hodovním sále, prohlídky hradu. Ukončení akce v 21:00 hod.
      Na Vaši účast se těší vedení o.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk a studenti s pedagogy.

    • Překladatelská soutěž
     • Překladatelská soutěž

     • Minulý týden se konalo školní kolo překladatelské soutěže. Cílem bylo co nejlépe přeložit umělecký a odborný text z cizího jazyka do češtiny.

      Výsledky školního kola z angličtiny: 1. místo: Anežka Čermáková, 2. místo: Petr Kubalík, 3.místo: Michael Maria Bogenrieder. První dva postupují do univerzitního kola, které se bude konat 4. ledna 2023 v prostorách Univerzity Palackého v  Olomouci. Všem vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v univerzitním kole.

      Nejúspěšnější byli z francouzštiny Petr Kubalík a Helena Dospivová , z němčiny Adam Belej a Johana Valentová, z ruštiny Karolína Neumannová a Adéla Janíková. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v univerzitním kole, které se bude konat 5.1.2023 v Olomouci.

      Děkujeme všem účastníkům překladatelské soutěže za krásné překlady.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení