• Studenti maturitních ročníků Gymnázia Šternberk objevují stověžatou Prahu
     • Studenti maturitních ročníků Gymnázia Šternberk objevují stověžatou Prahu

     • Exkurze studentů se uskutečnila ve dnech 31.1. - 2. 2. 2023. Ještě před jejím začátkem však byla ohrožena nezdarem, nemohl se jí totiž zúčastnit její hlavní organizátor, náš skvělý pan profesor Papica. Pohotově ho však zastoupila paní profesorka Mrhačová, a tak jsme spolu s ní a třídními profesory 4. A a oktávy panem profesorem Večerkou a paní profesorkou Metlíkovou mohli vyrazit vstříc novým zážitkům.

      První den jsme se přesunuli vlakem z Olomouce do Prahy, kde jsme byli již v 11 hodin a následně jsme se ubytovali ve skvělém hotelu, jež byl nejen moderně vybaven, ale měl také vynikající polohu hned u Hlavního nádraží. Hned poté jsme se vyrazili podle programu sestaveného panem profesorem Papicou. Nejdříve jsme navštívili Vyšehrad, odkud jsme měli Prahu jako na dlani a mohli jsme se poklonit významným českým osobnostem pohřbeným na tamějším hřbitově. Pokračovali jsme ještě do Emauzského kláštera a do Národního památníku hrdinů heydrichiády, kde se během 2. světové války v kryptě ukrývali atentátníci Gabčík a Kubiš. Památník byl nově rekonstruován k loňskému 80. výročí atentátu a studenty velmi zaujal. Večer pak byla na programu divadla, studenti měli na výběr z her Kšeft, Mistr a Markétka a Příliš drahý jed.

      Den druhý měli studenti na výběr mezi Židovským muzeem a Muzeem kubismu. Já osobně jsem využil prohlídky Židovského muzea, která zahrnovala také většinu pražských synagog. Pro mě osobně jako potomka přeživších holokaustu se jednalo o velmi emotivní zážitek. Následovala návštěva Veletržního paláce s výstavou umění od dlouhého 19. století po současnost. Večer nás pak čekalo moderní zpracování hry Hamlet od renomovaného anglického dramatika Williama Shakespeara.

      Třetí a poslední den jsme si ráno sbalili věci, vydatně se posilnili a vyrazili do Břevnovského kláštera, který je nejstarším mužským klášterem v Česku. Čekal nás tam velice poutavý výklad od mnicha, který v klášteře žije. Klášterní trilogii jsme uzavřeli Anežským klášterem, který je zároveň výstavní prostorou Národní galerie obrazů ze středověku. K večeru jsme nasedli na vlak, ve kterém jsme obdrželi naše pololetní vysvědčení, a v osm hodin večer jsme zdárně dorazili do Olomouce.

      Exkurzi jsme se užili hlavně proto, že se jednalo o poslední společný výlet s našimi spolužáky a profesory.

      Za třídy 4. A a VIII. A napsal student David Buxbaum.

       

      Den třetí: "Začínáme vydatnou snídaní..."

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Praha - den třetí (2. 2. 2023).

      Den druhý: " Zmokli jsme jen jednou, krátce.😃"

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Praha - den druhý (1. 2. 2023).

      První pozdravy z Prahy!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze maturantů do Prahy (31.1. - 2. 2. 2023).

    • Soudce Ústavního soudu JUDr. Tomáš Lichovník přednášel studentům gymnázia
     • Soudce Ústavního soudu JUDr. Tomáš Lichovník přednášel studentům gymnázia

     • Inspirativní, příjemná a velmi milá byla návštěva JUDr. Tomáše Lichovníka, absolventa šternberského gymnázia, na naší škole.

      Den před pololetními prázdninami zpestřil výuku předmětu Základy společenských věd dvěma třídám druhého ročníku a podělil se s nimi o cenné zkušenosti nejen z oblasti ústavního práva.

      JUDr. Tomáš Lichovník působil v letech 2012 - 2014 jako místopředseda Krajského soudu v Brně a v letech 2008 až 2014 byl prezidentem Soudcovské unie ČR.

      V roce 2014 byl prezidentem republiky jmenován do funkce soudce Ústavního soudu České republiky.

      „Pan doktor nám v rámci výkladu připomenul hlavní teze Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Seznámil nás s postavením Ústavního soudu v soustavě českého soudnictví a doplnil mnoho konkrétních případů z praxe. Vzhledem k tomu, že hlavním tématem předmětu Základy společenských věd ve druhém ročníku je právo a právní věda, určitě získané vědomosti využijeme.“

      Eva Krejčová, VI. A

      JUDr. Tomáši Lichovníkovi patří velké poděkování, protože osobní setkání s odborníkem z praxe je pro studenty vždy to nejpřínosnější.

      Velkorysou nabídku pana doktora velmi rádi využijeme i v budoucnu a už nyní se těšíme na příští setkání.

      Eva Krejčová (VI.A) + PK ZSV

    • Přihlašování na testy nanečisto
     • Přihlašování na testy nanečisto

     • Aktualizace:

      Výsledky byly odeslány v pátek 10. 2. 2023 v 9:20 hod.

      Testy nanečisto - časový rozvrh:

      Přihlášení zájemci z deváté třídy (přihlášení do 12 ledna do 8:00 hod.) - úterý 24. ledna 2023

      Přihlášení zájemci z páté třídy a z deváté třídy (přihlášení od 12 ledna 8:00 hod. do 13

      . ledna 24:00 hod.) - středa 25. ledna 2023

      Začátek oba dny ve 14:00 hod, 14:00 - 15:02 test z Ma, přestávka, 15:45 - 17:00 test z Čj

      Pozvánka i s informacemi byla odeslána mailem v pátek 20. ledna 2023

      Aktualizace 20. 1. 2023, 18:37:

      Dnes tj. v pátek 20. ledna po 18:00 byly odeslány pozvánky na testy nanečisto. Pokud je nenajdete v doručené poště na e-mailu, pod kterým jste se registrovali, zkuste prohlédnout nevyžádanou poštu/spam.

      Aktualizace:

      Pozor! Změna! 

      Vzhledem k velkému počtu zájemců z devátých tříd budou všichni přihlášení zájemci ode dne přihlášení 12. ledna (od 8:00 hod.) zařazeni do testování ve středu 25. ledna 2023. S přihlédnutím k možnostem školy (jak personálním tak i prostorovým) je toto opatření nutné. Zároveň ředitelka školy rozhodla, že přihlašování zájemců z devátých tříd bude ukončeno v pátek 13. ledna 2023 ve 24:00 hod (pro zájemce z pátých tříd se nic nemění).

      Děkuji za pochopení!

      J. Zavadil, organizátor testování

      Přihlašování bylo zahájeno 1. ledna 2023, přihlášeným účastníkům budou po 20. lednu zaslány e-mailem pozvánky

      Více informací najdete zde.

      Registrační formulář - klikněte 

    • Ústřední kolo Bebras Challenge
     • Ústřední kolo Bebras Challenge

     • V ústředním kole Bobříka informatiky za Olomoucký kraj na gymnáziu Hranice se naši zástupci neztratili. Soutěžilo se v kategorii senior - třetí a čtvrté ročníky středních škol. Nejlepší z našich zástupců skončil na desátém místě Adam Belej. I další naši studenti se neztratili - 16 skončil Adam Nuc a 23 (mezi účastníky o čtyři až pět let staršími) Jirka Zakuťanský z tercie.

      Všem našim soutěžícím gratuluji a těším se na příští ročník!

      Za PK IVT J. Zavadil

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Ústřední kolo Bebras Challenge.

    • Studentské prezidentské volby - 2. kolo
     • Studentské prezidentské volby - 2. kolo

     • Druhé kolo Studentských prezidentských voleb se konalo 18. a 19. ledna 2023.

      Studenti vybírali ze dvou kandidátů, kteří postoupili v reálných volbách do druhého kola. Zúčastnilo se: 350 škol - z toho 172 gymnázií, 135 středních odborných škol (SOŠ) a 43 učilišť (SOU).

      Bylo odevzdáno 52 930 platných hlasovacích lístků.

      Výsledky:         Petr Pavel -  85,72 % -  45 371 hlasů

                             Andrej Babiš - 14,28 % - 7 559 hlasů

      Podrobné výsledky si můžete prohlédnout na https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb

       Na naší škole volilo 135 studentů (+ 6 neplatně) z 239 oprávněných  - volební účast tedy byla 59%

      Výsledky :          Petr Pavel – 122 hlasů  - 90, 37%

                                  Andrej Babiš – 13 hlasů – 9, 63 %

      Díky SR za organizaci.

    • Školní kolo olympiády z anglického jazyka
     • Školní kolo olympiády z anglického jazyka

     • Dne 17. 1. 2023 proběhlo na gymnáziu školní kolo olympiády z AJ. Žáci a žákyně soutěžili ve třech kategoriích. Všem postupujícím do okresních kol srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů. Samozřejmě moc děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili, a budeme se na ně těšit v příštím školním roce.

      PK AJ

      Výsledková listina (PDF)

    • Informativní schůzka pro rodiče zájemců o studium
     • Informativní schůzka pro rodiče zájemců o studium

     • Informativní schůzka pro rodiče zájemců o studium (z 5. i 9. tříd)  na Gymnáziu Šternberk se koná ve čtvrtek

      26.1.2023 v 16:00 v hlavní budově školy (vstup od kostela).

      Na schůzce budou podány stejné informace jako na dni otevřených dveří.

    • DIVADLO
     • DIVADLO

     • Ve středu 4. 1. 2023 vyrazili studenti vyššího gymnázia naší školy směr Šumperk. Cílem byla návštěva šumperského divadla, kde studenti zhlédli představení Přelet nad kukaččím hnízdem. Románovou předlohou byla kniha Vyhoďme ho z kola ven Kena Keseyho. Příběh odehrávající se v psychiatrické léčebně, kde si hlavní postava Randle Patrick McMurphy  snaží za každou cenu udržet svobodnou a zdravou mysl, dodnes neztratil na své aktuálnosti.  Herci Divadla Šumperk se svých rolí zhostili na výbornou. Studentům se představení velmi líbilo a po skončení odměnili všechny představitele dlouhým potleskem vestoje.

    • Národní plán doučování
     • Národní plán doučování

     • Aktualizace leden 2023: více informací na https://doucovani.edu.cz/

      Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

      Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.

      Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.

      Proto i na naší škole pokračuje projekt doučování. Učitelé budou aktivně vyhledávat studenty, kteří mají nedostatky ve znalostech. Sami studenti se budou moci hlásit do nabídnutých termínů doučování. Více informací získáte u vyučujících.

       

    • Studenti Gymnázia Šternberk zavítali na Katedru analytické chemie PřF UP Olomouc.
     • Studenti Gymnázia Šternberk zavítali na Katedru analytické chemie PřF UP Olomouc.

     • Ve středu 21. prosince proběhla exkurze studentů chemického semináře do odborných parkovišť Katedry analytické chemie na PřF UP v Olomouci.

      Cílem bylo seznámit studenty s výzkumnými metodami oboru analytické chemie, představit odborné laboratoře a v rámci laboratorního cvičení si vyzkoušet chelatometrické stanovení tvrdosti vody.

      Jako bonus si studenti odvezli celou řadu zajímavostí z oboru - využití „stařícího přístroje“ pro testování karoserií v automobilovém průmyslu, využití „mikrovlnky“ pro rozpad vzorků nebo jak na to, když máte provést analýzu pojiv v archeologických stavbách starých 25 milionů let.

      Věřím, že exkurze byla pro studenty milým předvánočním zpestřením.

      PK chemie

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Studenti Gymnázia Šternberk zavítali na Katedru analytické chemie PřF UP Olomouc..

    • Vánoční prázdniny
     • Vánoční prázdniny

     • noční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2022 a končí v pondělí 2. 1. 2023. Ve škole se sejdeme v úterý 3. 1. 2023.

      Přejeme krásné sváteční dny.

    • VÁNOČNÍ DÁREK PRO FRANCOUZŠTINÁŘE Z KVINTY
     • VÁNOČNÍ DÁREK PRO FRANCOUZŠTINÁŘE Z KVINTY

     • Předčasný vánoční dárek dostalo 7 studentů z kvinty, kteří koncem listopadu jeli do Ostravy, aby na tamější Alliance francaise zdolali mezinárodní zkoušky DELF A2.

      Na výsledky si sice museli počkat, ale čekání se vyplatilo! Všichni tuto zkoušku úspěšně zvládli.

      A my přejeme B. Bucové, V. Vyjídákové, K. Ochmanové, K. Šafránkové, D. Kalhousové, M. Liškovi a E. Svobodové mnoho další úspěchů nejen při studiu francouzštiny.

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Vážená paní profesorko  Havlíčková,

      dovolte, abych Vám, studentkám, studnetům i Vašim kolegům poděkovala za pomoc nemocným dětem v rámci zimních Srdíčkových dnů. Velmi si Vaší pomoci vážíme.

      V příloze zasílám děkovný certifikát s krásnou vybranou částkou, za kterou Vám moc děkuji.

      Srdečně zdraví a klidný adventní čas přeje   Maria Křepelková

      MgA. Maria Křepelková
      ředitelka

      Život dětem, o.p.s.

    • Studentské prezidentské volby - 1. kolo
     • Studentské prezidentské volby - 1. kolo

     • Studentské prezidentské volby 2022 probíhaly ve dnech 12. a 13. prosince. Studenti vybírali z 9 prezidentských kandidátů/ek. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 504 škol, z toho 233 gymnázií, 209 středních odborných škol (SOŠ) a 62 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 76 136 platných hlasovacích lístků.

      Celkový počet hlasů a procenta získaných hlasů pro jednotlivé prezidentské kandidáty:

      5 Danuše Nerudová 54,11 41 198

      6 Petr Pavel 25,65 19 532

      1 Andrej Babiš 9,92 7 552

      3 Pavel Fischer 3,56 2 713

      4 Marek Hilšer 2,61 1 984

      2 Jaroslav Bašta 1,44 1 093

      8 Josef Středula 0,99 756

      9 Tomáš Zima 0,87 665

      7 Denisa Rohanová 0,84 643

      A jak jste volili vy?

      Počet studentů, kteří mohli volit (15+) - 237

      Počet studentů, kteří volili - 131

      Volební účast 55,27%

      Neplatné hlasy - 18

      Danuše Nerudová - 67

      Petr Pavel - 26

      Andrej Babiš - 6

      Jaroslav Bašta - 6

      Pavel Fischer - 4

      Josef Středula - 4

      Marek Hilšer - 0

      Denisa Rohanová - 0

      Tomáš Zima - 0

      Na podrobné výsledky se můžete podívat na: https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení