• Krajské kolo Soutěže v programování
     • Krajské kolo Soutěže v programování

     • Ve čtvrtek 18. 4. se na SPŠE v Olomouci konalo krajské kolo Soutěže v programování. Naši školu reprezentovali dva studenti Daniel Síla (IV. A) a Tomáš Křížan (III. A), kteří soutěžili v kategorii Programovací jazyky - žáci.  Hoši si během soutěže museli poradit se 4 náročnými úlohami, které programovali ve vybraném programovacím jazyce. Hochům se v soutěži dařilo, Daniel Síla získal 2. místo a Tomáš Křížan se umístil na 3. místě.

      Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Krajské kolo Soutěže v programování.

    • Prezentiáda 2024
     • Prezentiáda 2024

     • Ve čtvrtek 18. dubna 2024 se 12 týmů středních škol z celého Olomouckého kraje sešlo na Gymnáziu Hejčín v Olomouci v krajském kole soutěže Prezentiáda. Náš tým nakonec v silné konkurenci obsadil pozici ve středu startovního pole a do celostátního finále nepostoupil. Přesto byla účast v krajském kole cennou zkušeností pro naše dva soutěžící (Patrik Černocký a Patrik Lahner) a motivací do dalších let.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Prezentiáda 2024.

    • Volby do školské rady - zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých
     • Volby do školské rady - zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých

     • Ve dnech 11. 4. 2024 a 12. 4. 2024 proběhly volby do školské rady (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků). Bylo odevzdáno 123 hlasovacích lístků (z nich jeden neplatný) tj. více než 1/3 z celkového počtu 343.

      Více jak 50% hlasů z odevzdaných hlasů získali a zvoleni byli Mgr. Lubomír Papica (69,67%) a Mgr. Petra Gottwaldová (50,81%).

      Gratulujeme zvoleným a těšíme se na spolupráci v následujících třech letech. Paní Mgr. Zuzaně Vyjídákové děkujeme za práci v současné školské radě.

    • Studenti Gymnázia Šternberk uklízeli přírodu
     • Studenti Gymnázia Šternberk uklízeli přírodu

     • Na návrh studentské rady při Gymnáziu Šternberk proběhl v úterý 16. 4. 2024 ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Šternberk „Úklid přírody“.

      Všechny třídy kromě maturantů se vypravily do různých šternberských lokalit na úklid odpadu.

      Studenti gymnázia uklízeli v následujících lokalitách:

      údolí Na Valech, Kiosk – Zelená budka, podél trati Ecce Homo, břehy Sitky na Světlově, Světlov – Žleb, garáže u nadjezdu, garáže za ulicí Závodní, cyklostezka na Lužice, ul. Uničovská – kolem Marius Pedersen.

      I přes úterní chladné a větrné dopoledne se studenti činili a sesbírali nejen 105 pytlů drobného odpadu, ale také části pohozeného nábytku, pneumatiky, dřevěné palety, monitor, okapnice, okna, parapet, nárazník vozidla, kufry, plastové hračky a cedule nejrůznějšího typu.

      Studentům i pedagogům patří velké poděkování.

      Věříme, že touto akcí podpořili příjemné životní prostředí ve Šternberku.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Ukliďme Šternberk.

    • Vynikající výsledky našich studentů v okresním i krajském srovnání soutěže Matematický klokan 2024
     • Vynikající výsledky našich studentů v okresním i krajském srovnání soutěže Matematický klokan 2024

     • Okres

      Kategorie Benjamín

      1.místo Zakuťanská Radka II.A

      Kategorie Kadet

      1.místo Zakuťanský Jiří IV.A

      Kategorie Junior

      1.místo Stodola Lukáš V.A

      Kategorie Student

      3.místo Belej Adam VII.A 

      Kraj

      Kategorie Benjamín

      2.místo Zakuťanská Radka II.A

      Kategorie Kadet

      1.místo Zakuťanský Jiří IV.A

      Kategorie Junior

      1.místo Stodola Lukáš V.A

       

      Blahopřejeme a děkujeme za vynikající výsledky. Uvidíme, jak tito skvělí matematici dopadnou ve srovnání celorepublikovém. 

      PK M

    • Krajské kolo dějepisné olympiády
     • Krajské kolo dějepisné olympiády

     • Ve čtvrtek 11. dubna se do Přerova (Základní škola Předmostí) sjelo 21 nejlepších mladých historiků Olomouckého kraje. Soutěžili ve znalostech o běžném životě našich předků v době od Velké Moravy po mistra Jana Husa. Maximální počet bodů v soutěži byl 80, vítězka získala 57, 5 bodů. Naše gymnázium zastupoval Prokop Smyčka z VII. A. Získal 53, 5 bodů a vybojoval nádherné 6. místo. Prokopovi blahopřejeme.

      PK dějepisu

    • Zlatý list
     • Zlatý list

     • Ve čtvrtek 11. 4.  se 17 studentů nižšího gymnázia zúčastnilo tradiční přírodovědné soutěže Zlatý list, jejíž základní kolo pořádá DDM Šternberk. Naši studenti rozdělení do 3 družstev soutěžili v kategoriích Mladší žáci a Starší žáci. Soutěžícím se vedlo skvěle, všechna družstva získala pódiová umístění a vítězná družstva si zajistila postup do krajského kola.

      kategorie Mladší žáci - I. A
      1. místo: Kateřina Černochová, Michal Jašíček, Karolína Kovalová, Šebestián Papica, Daniel Hajkr, Jan Běhal
      kategorie Starší žáci- II. A - III. A
      1. místo: Lucie Utíkalová, Karolína Slintáková, Jan Matoušek, Eva Rábková, Lukáš Žižka, Rozálie Zapletalová
      3. místo: Amálie Filipová, Rostislav Hybler, Jan Smrček, Lucie Jílková, Lucie Strušková

      Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Zlatý list.

    • Krajské kolo MO
     • Krajské kolo MO

     • Další skvělý výkon předvedl náš student Jiří Zakuťanský z IV. A, který v krajském kole matematické olympiády v kategorii Z9 obsadil krásné 4.místo.Moc gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

      PK M

    • Přespolní běh 2024 (Šternberk)
     • Přespolní běh 2024 (Šternberk)

     • Ve středu 10. 4. 2024 se žáci gymnázia Šternberk zúčastnili přeboru škol v přespolním běhu. Závod se uskutečnil na tradičním místě, lesních cestách v okolí kiosku a provázelo jej pravé krosové počasí, tedy teplota okolo 10 °C a drobný déšť. Závod byl vypsán na 4 kategorie, zvlášť chlapce a dívky. 
      Žákům gymnázia se podařilo zvítězit ve 3 kategoriích, v poslední jsme obsadili 2. místo. Tyto skvělé výsledky zajistily naší škole pohár za celkové 1. místo. Děkuji všem studentům za vzornou reprezentaci školy. Celkové výsledky dodá pořadatel DDM Šternberk.

      Mgr. Jan Gottwald

      Kat D1 – dívky 6.+7. tř.
      2. místo – Adéla Foukalová

       
      Kat D2 – dívky 8.+9. tř.
      1.    místo – Amálie Gottwaldová
      2.    místo – Iva Bukorová


      Kat. H1 – hoši 6. + 7. tř.
      1.    místo – Tomáš Koutník


      Kat. H2 – hoši 8. + 9. tř
      1.místo – Jan Matoušek
      3.místo – Jan Rychtecký
      4. místo - Roman Král
       

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přespolní běh 2024 (Šternberk).

    • logo školy
     • Vyhlášení voleb do Školské rady při Gymnáziu Šternberk

     • Aktualizace 2. 4. 2024:

      Seznam kandidátů do školské rady:

      Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků bodou volit dva z těchto kandidátů:

      Mgr. Petra Gottwaldová (dítě III. A)

      Mgr. Lubomír Papica (děti IV. A a VI. A)

      Mgr. Zuzana Vyjídáková (dítě VI. A)

       

      Pegagogičtí pracovníci budou volit tyto kandidáty:

      Mgr. Jitka Mrhačová

      Mgr. Jaroslav Zavadil

       

      Vyhlašuji volby do Školské rady při Gymnáziu, Šternberk, Horní náměstí 5, 78501 Šternberk, příspěvkové organizaci, IČ00601764, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad schválenému Radou Olomouckého kraje dne 27. července 2020 usnesením č. UR/98/68/2020. 

      Na základě počtu žáků je stanoven počet členů školské rady na naší škole na 6 osob, z toho 2/3 osob jsou voleny, zbývající 1/3 je jmenována Radou Olomouckého kraje.

      Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí 2 osoby.

      Volby proběhnou 11. dubna 2024 (16:00 – 18:30 rodiče a zákonní zástupci, fyzicky v budově školy) a 12. dubna (7:30 – 10:00 hod. pro zletilé žáky, a rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků, fyzicky v budově školy).

      Podrobné informace a termíny

      Mgr. Tamara Kaňáková

    • Jeden svět
     • Jeden svět

     • V pátek 5.4.  jsme se se seminaristy SVS – 3. ročník  zúčastnili projekce v rámci  festivalu Jeden svět. Zhlédli jsme dokumentární film o politické situaci v Bělorusku, který na nás silně zapůsobil. Po skončení filmu jsme měli možnost o svých pocitech a dojmech diskutovat.

    • Dvě medaile z okresního kola Matematické olympiády
     • Dvě medaile z okresního kola Matematické olympiády

     • Ve středu 3. 4. 2024 se v DDM Olomouci konalo okresní kolo Matematické olympiády. Okresního kola se zúčastnilo i 10 našich studentů primy až tercie, kteří postoupili ze školního kola. V okresním kole řešili v časovém limitu dvou hodin 3 náročné matematické úlohy. Máme velkou radost, že většina z nich se stala úspěšnými řešiteli a dvě studentky dosáhly stupňů vítězů:

      Kategorie Z6: Kateřina Černochová, I. A  - 1. místo

      Kategorie Z7: Lucie Jílková, II. A – 2. místo

      Další úspěšní řešitelé okresního kola: Adam Špunda, Jan Smrček, Radka Zakuťanská, Filip Kopečný (všichni II. A) a Tomáš Křížan (III. A)

      Blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

    • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
     • Krajské kolo olympiády v německém jazyce

     • V krajském kole olympiády v německém jazyce, které se pro střední školy konalo dne 5.4.2024 na Gymnáziu Hejčín, naši školu reprezentovala Johana Valentová. Díky vítězství postupuje do celostátního kola. Gratulujeme ke skvělému výkonu.

    • Školní kolo SOČ
     • Školní kolo SOČ

     • Studenti našeho gymnázia se každoročně účastní prestižní vědecké soutěže Středoškolská odborná činnost. Ve školním kole letos soutěžili se svými pracemi následující studenti: 

      Adam Belej (VIII.A) v oboru Informatika: Využití konvolučních neuronových sítí pro rozpoznávání tříděného odpadu z obrázků, Kateřina Vomáčková (4.A) v oboru Zdravotnictví: Rakovina jater, Nela Šubová (VII.A) v oboru Biologie, geografie a geologie: Testování cytotoxicity a antiproliferativní aktivity komplexů kovů na nádorových buněčných liniích a Kristýna Kohoutková a Magdalena Křepelková (VII.A) v oboru Chemie: Biochemická analýza proteinů včelího jedu. Ve svých oborech získali 1.místa a postupují do okresního kola.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Školní kolo SOČ.

    • Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR
     • Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

     • Ve středu 3. 4. 2024 se na Slovanském gymnáziu v Olomouci konalo okresní kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Tématem letošního, již XXXII. ročníku, byly evropské dějiny v letech 1975 – 2000. Barvy našeho gymnázia hájilo tříčlenné družstvo studentů třetích ročníků ve složení Ondřej Hirka, Jáchym Procházka a Prokop Smyčka. Kluci v silné konkurenci obstáli a vybojovali krásné 6. místo. Blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy, za čas, který kluci věnovali přípravě, a za to, že je dějepis baví! Přejeme mnoho dalších úspěchů.     

      Pk dějepisu

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení