• Dějepisný seminář
     • Dějepisný seminář

     • Začátek školního roku si studenti maturitního ročníku dějepisného semináře zpříjemnili ve společnosti pana Petra Skyvy, bývalého dlouholetého profesora našeho gymnázia. Ten jim osvěžil nejen základní historické znalosti o místním hradě a klášteře, ale přidal i spoustu zajímavostí o stavbě, rozšiřování a rekonstrukcích budov gymnázia. Jako pamětník zavzpomínal na důležité události let 1968 a 1989 ve Šternberku, své bývalé kolegy, mimo jiné Milana Hořínka a Jana Březinu, a na změny, které následně ovlivnily chod naší školy. Za příjemný zážitek moc děkujeme a doufáme, že i další studenti budou mít možnost poslechnout si jeho vypravování v rámci besedy.

                                                                                                          Pk. dějepisu

    • Zahájení školního roku
     • Zahájení školního roku

     • Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. září v 8:00 na nádvoří školy (ve školní hale probíhají opravy). V případě nepříznivého počasí (déšť) zahájí třídy školní rok ve svých kmenových učebnách. Studenty prvních ročníků by v tomto případě z nádvoří (kde budou mít sraz) odvedli jejich třídní učitelé. První školní den se žáci nepřezouvají.
      Přeji krásný a úspěšný školní rok

      Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky

    • Předprázdninové vzdělávání učitelů Gymnázia Šternberk
     • Předprázdninové vzdělávání učitelů Gymnázia Šternberk

     • Ve dnech 28. – 29. 6. se učitelé gymnázia společně zúčastnili tzv. vzdělávání pro sborovnu. Během prvního dne se věnovali tématu mimořádně nadaných žáků ve výuce. Následující den patřil normativnímu a formativnímu hodnocení žáků. Oba semináře byly velmi přínosné a nové poznatky učitelé rádi využijí ve své pedagogické praxi. Vzdělávání učitelů bylo hrazeno z Operačního programu JAK.

    • Ústřední kolo Soutěže v programování (23. 6. 2023)
     • Ústřední kolo Soutěže v programování (23. 6. 2023)

     • V pátek 23. 6. 2023 se v Hradci Králové konalo ústřední kolo Soutěže v programování, do kterého se přes okresní kolo a následně krajské kolo probojovali i naši dva studenti. I v celostátním kole prokázali výborné programátorské dovednosti. Adam Nuc (VII. A) v kategorii mládež obsadil 9. místo a Tomáš Křížan 11. místo.Studentům blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Ústřední kolo Soutěže v programování (23. 6. 2023).

    • Studenti Gymnázia Šternberk uklízeli přírodu
     • Studenti Gymnázia Šternberk uklízeli přírodu

     • Na návrh studentské rady při Gymnáziu Šternberk proběhl ve čtvrtek 22. 6. 2023  ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Šternberk „Úklid přírody“.

      Všechny třídy se vypravily do různých šternberských lokalit na úklid odpadu.

      Studenti gymnázia uklízeli v následujících lokalitách:

      údolí Na Valech, Kiosk – Zelená budka, podél trati Ecce Homo, břehy Sitky na Světlově, Světlov – Žleb, garáže u nadjezdu, garáže za ulicí Závodní, cyklostezka na Lužice, ul. Uničovská – kolem Marius Pedersen.

      I přes čtvrteční horké dopoledne se studenti činili a sesbírali přes 60 pytlů odpadu.

      Studentům i pedagogům patří velké poděkování, protože touto akcí přispěli k vylepšení příjemného životního prostředí ve Šternberku.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Akce studentské rady - úklid přírody – 22. 6. 2023.

    • Laboratorní cvičení IROP
     • Laboratorní cvičení IROP

     • V závěru června 2023 probíhají na gymnáziu v zrekonstruovaných laboratořích a učebnách biologie a chemie opět laboratorní cvičení z biologie a chemie pro žáky základních a středních škol našeho regionu. Akce probíhá v souladu se závazky projektu IROP. Při práci s moderními mikroskopy žáci pozorují trvalé zoologické a botanické preparáty, tkáně lidského těla a také mikroorganismy žijící v akvarijním filtru. Zkoumají i svoje smysly a v chemii různými metodami, včetně měření digitálními pH-metry, zjišťují kyselost a zásaditost nápojů a roztoků používaných v domácnosti.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Laboratorní cvičení IROP.

    • Přírodovědný jarmark v Olomouci
     • Přírodovědný jarmark v Olomouci

     • Téměř třicítka vybraných studentů z primy, sekundy a tercie se v pátek 16.6.2023 vydala do Olomouce, kde se na Univerzitě Palackého konal Přírodovědný jarmark. Cílem této akce je popularizovat vědu a výzkum. Návštěvníci měli možnost pozorovat i sami vyzkoušet řadu experimentů, seznámit se s moderními přístroji a novými technologiemi. My jsme si navíc i prohlédli laboratoře katedry analytické chemie. Naši studenti měli tuto akci "za odměnu" za účast v různých přírodovědných soutěžích a doufáme, že je tato akce motivuje ke studiu v dalších letech.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přírodovědný jarmark v Olomouci.

    • Zkoušky ÖSD
     • Zkoušky ÖSD

     • Již několik let je Gymnázium Šternberk certifikovaným centrem mezinárodní zkoušky ÖSD (Östrreichisches Sprachdiplom). Učitelé německého jazyka každoročně připravují zájemce z řad studentů na jejich složení. Letos této možnosti využilo 11 studentů. Osm z nich bylo úspěšných na úrovni A2 a tři na úrovni B1. 

      Blahopřejeme!

    • Vysvědčení, dřívější ukončení školního roku tzv. „ředitelské volno“
     • Vysvědčení, dřívější ukončení školního roku tzv. „ředitelské volno“

     • Školní rok bude slavnostně ukončen ve školní hale ECCE HOMO v úterý 27. 6. 2023 (od 8:00 hod.). Po slavnostním ukončení se žáci přesunou do svých tříd a bude jim třídními učiteli předáno vysvědčení. 

      Na  dny 28. - 30. 6.2023 vyhlašuje ředitelka školy volný den z organizačních a provozních důvodů (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon). 

    • EXKURZE KVARTY DO ČESKÉ TELEVIZE
     • EXKURZE KVARTY DO ČESKÉ TELEVIZE

     • Ve středu 7. 6. se třída kvarta A vydala do Prahy na exkurzi do České televize.

      Po bezproblémové cestě vlakem a procházce středem našeho hlavního města (Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Malá Strana…) jsme se dopravili na Kavčí hory, kde Česká televize sídlí.

      Prohlídka začala výkladem o historii a současnosti ČT. Poté  následovala asi nejzajímavější část – účast  na natáčení soutěžního pořadu Kde domov můj. Byli jsme přítomni nazvučení studia, přípravě soutěžících i příchodu moderátora Aleše Hámy, který nám i zapózoval na fotce. Exkurze pokračovala prohlídkou všech televizních studií a byla zakončena krátkým filmem a možností vyzkoušet si práci s kamerou i se čtecím zařízením.

      I přes nepříznivou předpověď počasí nám celý den svítilo sluníčko a výlet se i díky tomuto velice vydařil!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze do Prahy - ČT.

    • Schůzka s rodiči přijatých žáků prvních ročníků
     • Schůzka s rodiči přijatých žáků prvních ročníků

     • Vážení rodiče,

          dovolte, abych vás pozvala na první třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek dne 8. 6. 2023 v 16:00 hod. v budově gymnázia (vstup hlavním vchodem od kostela) v přízemí.

      Třída I.A (žáci z 5.tříd) bude v učebně II.A (vlevo od vchodu) , třída 1.A (žáci z 9.tříd) v učebně fyziky (vpravo od vchodu).

      Program schůzek:

           1. Základní informace o studiu, vyplnění dotazníku

           2. Informace o seznamovacím kurzu a vyplnění přihlášky

           3. Závazná objednávka pracovních sešitů a jazykových učebnic

           4. Informace o stravování, ubytování

           5. Různé

          V průběhu schůzek vás požádáme o vyplnění dotazníku o vašem dítěti, proto si s sebou přineste psací potřeby a rodné číslo vašeho syna/vaší dcery.

      Pokud se nemůžete schůzek zúčastnit, prosím, dostavte se na sekretariát školy k vyplnění výše uvedeného, a to v termínu od 6. 6. do 13. 6. 2023. Tento termín je nutné dodržet kvůli organizaci školy ve školním roce 2023/2024.

      Budeme se těšit na vaši účast.

      Na setkání se těší

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

       

    • Ústřední kolo konverzační soutěže v německém jazyce
     • Ústřední kolo konverzační soutěže v německém jazyce

     • Dne 6.6.2023 se konalo Ústřední kolo konverzační soutěže v německém jazyce - kategorie III.A. Soutěž probíhala netradičně - formou online. Naše studentka Johana Valentová zabojovala a v silné konkurenci obsadila krásné páté místo. Blahopřejeme!

    • Zvláštní cena poroty na celostátní přehlídce.
     • Zvláštní cena poroty na celostátní přehlídce.

     • 57. ročník celostátní přehlídky v recitaci a zpěvu Ars Poetica-Puškinův památník se uskutečnil 6. 6. 2023 v Praze. Naše studentka druhého ročníku, Kristýna Tomanová, obdržela za svůj výkon zvláštní ocenění poroty. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení