• Ať žije historie aneb Krajské kolo dějepisné olympiády
     • Ať žije historie aneb Krajské kolo dějepisné olympiády

     • Ve dnech 17. a 18. března proběhlo -  pochopitelně on – line  - krajské kolo dějepisné olympiády. Letošní téma je Labyrintem barokního světa. Jedná se už o 50. ročník této soutěže, proto je velká škoda, že tento jubilejní ročník probíhá ve změněných podmínkách.

      Naši školu v nižší kategorii zastupovala Johanka Valentová z tercie a vybojovala úžasné 5. místo, měla 92% správných odpovědí.

      Ve vyšší kategorii jsme měli hned tři zástupce. Nádherné 3. místo obsadil Petr Kubalík z VI. A se 75% správných odpovědí, Jan Karlík ze VII. A získal 5. místo za 71% správných odpovědí a Maruška Janásková ze 3. A měla 60% správných odpovědí.

      Všem našim mladým historikům  blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

     • Aktualizace 26.3.2021:

      Vláda na mimořádném jednání v pátek 26. března 2021 rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
      o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

    • Dívali jste se v neděli na 168 hodin (ČT 1)?
     • Dívali jste se v neděli na 168 hodin (ČT 1)?

     • Aktualizace:

      Když už to pan zástupce dal na web, tak bych rád sdělil, jak to bylo s videem ve 168 hodinách. Na základě telefonátu tvůrkyň pořadu jsem dostal za úkol natočit vzkaz pro studenty, ze kterého si část vyberou. Mohl jsem být podle nich kreativní. Ale buďte kreativní, když zadání dostanete ve středu v noci a máte výsledek nahrát do čtvrtečního večera. Pak jsem ve čtvrtek učil čtyři online hodiny, sestavoval testy, připravoval oběd, tak času nebylo mnoho. Přesto jsem to natočil, pokud se byste se chtěli podívat na celé znění, tak je zde:

      https://www.youtube.com/watch?v=v_ah7zKe44c&t=28s

      A kdo jako já potřebuje opakovat jména primánů, rád se s vámi podělím o můj poklad. A snad je už brzy uvidíme naživo:

      https://youtu.be/iTXaZP66CpY

    • Smrtná neděle
     • Smrtná neděle

     • Zítra je Smrtná neděle, to se podle tradice vynášela z vesnic zima, která byla symbolem nemocí, zimy a dlouhých nocí. Tím definitivně začínal nový život a jaro. V křesťanské tradici má tato neděle své místo dva týdny před Velikonocemi, které jsou také symbolem příslibu nového života. A protože naši studenti nemohli společně vynášet Morenu, tak vytvářeli sněhové fotky. Věříme, že s nastupujícím jarem vše zlé odejde a my se brzy uvidíme ve škole.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Smrtná neděle.

    • Výtvarná soutěž
     • Výtvarná soutěž

     • I když nás pandemie dočasně uvěznila doma, nespoutala naši fantazii ani kreativitu. Studenti 1. a 2. ročníku dostali za úkol reagovat na celostátní výtvarnou soutěž vyhlášenou generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru z Prahy na téma „Hasičská stanice“.                                                        

      Jak by měla podle vašich představ vypadat hasičská stanice? Moderní či stará, velká či malá, barevná, útulná, historická? Takové bylo zadání. Jak se sami můžete přesvědčit, tvůrčí invence naše studenty neopouští. A možná se nám rodí noví architekti.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Výtvarná soutěž.

    • Přes sklo se díváme na přírodu
     • Přes sklo se díváme na přírodu

     • Tento týden už je to rok, co se náš svět změnil. Změnilo se celé naše vnímání světa kolem nás. Učit se přes obrazovky počítače je jako lízat zmrzlinu přes sklo. Vnímáte ji jen zrakem, ale další smysly jsou utlumeny nebo se do procesu vnímání nezapojí. Přes sklo se učíme, přes sklo se bavíme s kamarády. Přes sklo se díváme na přírodu. Je to krajina pokroucená a křehká. Takhle ji vidí studenti primy až kvarty z jejich domovů. (P. Papica)

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přes sklo se díváme na přírodu.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dalších skupin dětí ve vzdělávání s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. Pro naši školu se nic nemění, pokračuje vzdělávání distančním způsobem. 

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).

      • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE):

    • Vysvědčení za 1. pololetí (výpisy z vysvědčení)
     • Vysvědčení za 1. pololetí (výpisy z vysvědčení)

     • Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem.

      Hodnocení bude zpřístupněno v systému Edupage ve čtvrtek 28. 1. 2021 dopoledne, rodiče budou o zpřístupnění informováni zprávou v Edupage. 

      Vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

     • Vítejte na gymplu...

     • Dovnitř nemůžete, tak pro naše studenty malé šestiminutové připomenutí jak vypadá jejich škola uvnitř. A pro uchazeče o studium drobná náhrada Dne otevřených dveří.

    • Úspěch našich mladých historiků
     • Úspěch našich mladých historiků

     • V úterý 19. ledna 2021 organizoval Dům dětí a mládeže v Olomouci okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma je Labyrintem barokního světa. Jedná se už o 50. ročník této soutěže, ale  jak už je to v tomto podivném roce zvykem, i dějepisná olympiáda byla přesunuta do on – line prostředí. Přesto se v celém našem okrese našla spousta mladých zapálených historiků, kteří i v těchto ztížených podmínkách měli zájem ověřit své historické znalosti. A je úžasné, že šternberští historici vybojovali v této soutěži přední místa, a dokonce to nejpřednější. Ve vyšší kategorii se totiž jako NEJLEPŠÍ MLADÝ HISTORIK v okrese ukázal JAN KARLÍK z VII. A, za svou práci získal 72, 5 bodů a měl devadesátiprocentní úspěšnost, a tak vybojoval úžasné 1. místo!!!!! 4. místo získala Marie Janásková ze 3. A a na 5. místě skončil Petr Kubalík z VI. A.
      V nižší kategorii Johanka Valentová z III. A obsadila 4. místo a v první polovině více než 40 soutěžících skončila i Kristýnka Ochmanová z III. A a Eliška Chládková z IV. A.

      Všem děkujeme za VZORNOU REPREZENTACI NAŠEHO GYMNÁZIA.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021 a způsobu předání informace o hodnocení žáka.
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021 a způsobu předání informace o hodnocení žáka.

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,  provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE

      Více informací na stránkách MŠMT - koronaviris.edu.cz

      Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem (hodnocení bude zpřístupněno v systému Edupage ve čtvrtek 28. 1. 2021 dopoledne, rodiče budou informováni zprávou v Edupage) vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

    • Maturák si vzít nenecháme!
     • Maturák si vzít nenecháme!

     • Maturák si vzít nenecháme…teda ne tak docela… Přesně tahle slova mi dodávala sílu a optimismus, když jsem se v pátek 22. 1. 2021 asi 4 hodiny před zahájením on-line plesu stresovala u vytváření maturitního videa ve stávkujícím programu.

      Nemůžete uvěřit, že ples i přes všechna nařízení byl? Kroutíte hlavou nad tím, co je to on-line ples? A že se divíte, proč maturitní video nebylo nachystáno mnohem dřív? Ráda vám to za celou naši 4. A vysvětlím.

      Asi tři dny před plánovaným termínem plesu, s jehož nekonáním jsme se s nevolí smířili, jsem přesně ve 20:07 napsala na třídní chatovací skupinu návrh, vzniklý čistě z náhodné momentální inspirace. Tato náhodná momentální inspirace zněla asi takto: ,,Děcka, asi je to šílený, ale nedáme si aspoň přes videochat rychlýho panáka na maturitu?“

      Šílené to bylo, ale taková je i doba. Celá třída začala, zprvu váhavě, vyjadřovat souhlas ke konání této události a domlouvat se na čase. Slavnostně jsme se všichni domluvili až 21. 1. ve 21:33 na tradiční osmé hodině večerní. Zároveň to byl okamžik, kdy se z obyčejného třídního přípitku stala opravdová náhražka maturitního plesu. Naše třídní (Mgr. Maňhalová) se do toho s námi také opřela a mimo jiné pozvala celý učitelský sbor. Pak už se nápady jen hrnuly. Rozhodlo se, že na plese nesmí chybět ani tombola nebo maturitní video. Ve spěchu se psaly proslovy a objevovaly staré fotografie poctivě střádané celé roky studia.

      A tak, když jsem se úspěšně poprala s nespolupracujícím editorem videí, když si někteří svátečně umyli vlasy, když si holky oblékly šaty smutně čekající celý rok ve skříni jen pro tento den, byli vpuštěni první hosté do plesového zoom meetingu 4. A.

      Bylo vidět, že sami nevědí, co od nás a našeho on-line plesu mají čekat. To jsme vlastně nevěděli ani my, ale já už teď můžu říct, čeho se přesně dočkali. Z plánovaných třiceti minut nakonec vzešla akce trvající dvě a půl hodiny.

      K úvodu pronesla Lucka Bukovjanová několik vět shrnujících naše studium na gymplu. Naše třídní učitelka nám přečetla pohádku O čtvrté Á a babě Kače, která měla šťastný konec, jak se patří. Já jsem přispěla maturitním videem a následně jsme si s Peťou Dufkem zarecitovali kousky poezie ze svérázné básnické sbírky naší třídy. Nechyběla ani tombola. Té se ujala Eliška G., Míša V. a spol. v originálním provedení formou binga s obličeji maturantů. Výherci sice ještě nevědí, co vyhráli, ale zato se pokochali našimi krásnými fotografiemi.

      Nechyběla ani volná zábava (občas i v podobě výstavy domácího zvířectva) nebo vzpomínky na léta minulá.

      Krásný internetový ples dopadl nakonec velmi úspěšně. Technika neselhala, plno učitelů s námi vydrželo až do konce a pár z nás, maturantů, se odpojovalo značně společensky unavených…, tak jak to má na správném plese být.

       

      Anežka Čechová, 4. A

    • Testy „nanečisto“
     • Testy „nanečisto“

     • Aktualizace 20. 1. 2021, 18:05

      Bohužel nastala situace, že se testy nebudou moci z důvodu pandemie konat (Vzhledem k tomu, že cílem testů je vyzkoušení simulace reálných testů ve škole tak nějaká distanční on-line varianta by neměla smysl). 

      Podrobnější informace byly zaslány právě teď na kontaktní e-maily uvedené v přihláškách (Pokud Vám e-mail nepřišek, zkontrolujte, prosím, složku SPAM připadně hromadná pošta ve svém e-mailovém klientovi). 

       

      Stejně jako v předchozích letech nabízíme uchazečům možnost vyzkoušení testů přímo v naší škole za podmínek, které budou odpovídat „ostrým“ testům (čas, záznamový arch). Konkrétní organizace testů bude samozřejmě v souladu s aktuální epidemiologickou situací a hygienickými pravidly. Bohužel v současné době musíme být připraveni i na situaci, že se testy nebudou moci z důvodu pandemie konat (Vzhledem k tomu, že cílem testů je vyzkoušení simulace reálných testů ve škole tak nějaká distanční on-line varianta by neměla smysl). Abychom mohli nachystat dostatečný počet testů a místností, potřebujeme, aby se zájemci o testování nanečisto zaregistrovali v internetovém formuláři, který bude zpřístupněn od 1. 1. 2021 - více informací a registrace

      Testy škola zdarma vyhodnotí a účastníkům těchto ilustračních testů poskytne výsledky (e-mailem).

       

    • Třídní schůzky - čtvrtek 14. ledna 2021
     • Třídní schůzky - čtvrtek 14. ledna 2021

     • V celoročním plánu jsou ve čtvrtek 14. 1. 2021 třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologické situaci nemohou tyto schůzky proběhnout prezenční formou ale pouze on-line.

      Organizace schůzek:

      - třídní učitelé předem vytvoří a pošlou rodičům své třídy odkaz na on-line videochat v prostředí ZOOM – on-line přenos pro celou třídu naplánují na dobu 16:00 – 16:30.
      - po skončení této společné části pak budou všichni učitelé k dispozici rodičům od 16:30 - 18:30 doma u svých počítačů na on-line chatu v rámci systému Edupage – přikládám tento jednoduchý návod (je potřeba přihlásit se do Edupage přes www prohlížeč počítače - www.gymst.cz) https://youtu.be/ZLFpP_dBiTY

      Věříme, že touto formou alespoň částečně nahradíme možnost osobního setkání učitelů s rodiči.

      Vedení školy

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení