• ÚSPĚŠNÍ FRANCOUZŠTINÁŘI
     • ÚSPĚŠNÍ FRANCOUZŠTINÁŘI

     • Koncem května se konalo celostátní kolo ve francouzštině, do kterého postoupil Antonín Světnický ze třídy IV. A. Finále probíhalo on-line formou a Tonda se umístil na krásném 10. místě.

      Koncem května také přišly dlouho očekávané výsledky mezinárodních francouzských  zkoušek DELF A1. Všech devět studentů IV. A zkoušky velice úspěšně složilo.

      Moc blahopřejeme!!!

    • Biologové uspěli v krajském kole olympiády
     • Biologové uspěli v krajském kole olympiády

     • Krajské kolo Biologické olympiády kategorie D se uskutečnilo v květnu v Přerově. Naši školu reprezentovaly dvě studentky ze sekundy. Krásné 4. místo získala Karolína Slintáková a 6. místo obsadila Lucie Utíkalová. Obě holky předvedly velmi pěkné znalosti v oboru biologie.

      Oběma studentkám děkuji za svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

      Světlana Bergerová

    • Tenisový turnaj
     • Tenisový turnaj

     • Dnes, 31.5.2023, proběhl v areálu tenisového klubu Šternberk tenisový turnaj škol. Celý turnaj proběhl bez komplikací a s perfektní organizací. Níže najdete fotografie hráčů a jejich umístění.

      Kategorie: závodní hráči 1. místo - Jakub Trunda IV.A. 3. místo - Petr Móler III.A.

      1.místo - Jiří Zákoťanský III.A. 3. místo - Roman Brázda IV.A.

    • Studenti druhých ročníků se účastnili přednášky o dobrovolném dárcovství krve.
     • Studenti druhých ročníků se účastnili přednášky o dobrovolném dárcovství krve.

     • Ve středu 17. května 2023 nás ve škole navštívila MUDr. Ivana Sulovská z transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Naše škola se dlouhodobě zapojuje do společného dárcovství krve a bylo potřeba informovat studenty, kterým se blíží osmnáct let, aby věděli, jak důležité dárcovství krve je.

      Přednáška začala videem, které nás provedlo transfúzním oddělením, vysvětlilo nám kompletně celý proces darování krve, včetně předpokladů, které určují, zda jsme k dárcovství způsobilí. Měli jsme také možnost se volně doptat na otázky, které nás zajímají. Dárcovství krve je způsob, jakým může zdravý člověk pomoc jinému, který má vážné zdravotní problémy nebo je v ohrožení života, a to bez toho, aby ho to něco stálo. Je důležité si uvědomit, že bychom se sami mohli ocitnout v situaci, kdy budeme krev od jiného člověka potřebovat.

      Eva Krejčová, VI.A

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Přednáška "Dárcovství krve".

    • V krajském kole SOČ uspěla naše studentka Soňa Grossová
     • V krajském kole SOČ uspěla naše studentka Soňa Grossová

     • Dne 15. května 2023 proběhlo na PřF UP Olomouc krajské kolo 45. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

      Tato prestižní soutěž otevírá dveře všem talentovaným žákům středních škol, kteří před odbornou komisí obhajují své vědecké práce.

      Ve velkém měřítku se jedná o práce vedené odbornými konzultanty VŠ. Studenti si svou práci vybírají z 18 soutěžních oborů a je zcela na nich, zda na tématu budou pracovat sami nebo v kolektivu.

      V krajském kole naši školu reprezentovalo celkem 5 studentů.

      Třetí místo v oboru Biologie a vědy o Zemi získala studentka Soňa Grossová (VII.A).

      Páté místo ve stejném oboru obsadila Eliška Brázdová (VIII.A). 

      Pátá místa získali rovněž:  Natálie Veresková (VIII.A) - obor Zdravotnictví

                                                     Michael Maria Bogenrieder (VIII.A) a Prokop Smyčka (VI.A) - oboru

                                                    Strojírenství, hutnictví a doprava

       

      Všem studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      PK Bi, Ch

    • Exkurze Osvětim
     • Exkurze Osvětim

     • Ve čtvrtek 11. 5. 2023 studenti druhých a třetích ročníků navštívili koncentrační tábor u polského města Osvětim (Auschwitz) a jeden z největších nacistických vyhlazovacích táborů pojmenovaný podle březového háje u vesnice - Březinka (Auschwitz-Birkenau).

      Součástí prohlídky byl i mluvený komentář od milých a vstřícných paní průvodkyň. Studenti dostali přenosná zvuková zařízení a sluchátka, aby vše zřetelně slyšeli. Naskytl se jim pohled do prostor hororového prostředí, jež doposud znali pouze z fotografií. Díky znalostem paní průvodkyň, zachovaným vystaveným fotografiím a samozřejmě samotnému místu si každý dokázal vybavit hrůzu, kterou všichni vězni jistě prožívali.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze Osvětim.

    • Poslanec Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. navštívil Gymnázium Šternberk
     • Poslanec Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. navštívil Gymnázium Šternberk

     • Ve středu, 10. 5. 2023, zavítal poslanec M. O. Havel mezi studenty naší školy.

      Předmětem návštěvy byla beseda se studenty druhých a třetích ročníků na téma Legislativní proces v ČR.

      Pan poslanec nejdříve seznámil studenty teoreticky s průběhem celého legislativního procesu, tedy procesu přípravy, tvorby, projednávání a schvalování legislativy ze strany vlády, Parlamentu a prezidenta republiky.

      Následně provedl studenty prakticky všemi kroky, kterými se nově vznikající zákon ubírá: studenti si navrhli vlastní zákon, na vlastní kůži si vyzkoušeli jednání poslanecké sněmovny, simulovali hlasování o pozměňovacích návrzích a dále postupovali až ke konečnému schválení zákona.

      Ve druhé části besedy měli studenti prostor diskutovat s panem poslancem o aktuálních společenských tématech.

      Beseda proběhla ve velmi příjemné atmosféře, sami studenti hodnotili setkání jako nejen velmi zajímavé, ale také hodně poučné.

      Panu poslanci patří velké poděkování, protože osobní setkání s odborníkem z praxe je pro studenty vždy to nejpřínosnější.

      PK ZSV

    • Exkurze do areálu Dolních Vítkovic
     • Exkurze do areálu Dolních Vítkovic

     • V pátek 5. 5. se 34 studentů ze tříd VI.A, 2.A a V.A vydalo do oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Cílem jejich cesty byla návštěva centra Velký svět techniky a prohlídka Vysoké pece.

      Populárně naučné centrum Velký svět techniky, jehož tvůrcem je známý architekt Josef Pleskot, se otevřelo v září 2014. Za charakteristickou nepřehlédnutelnou zrcadlovou fasádou se skrývají čtyři stálé interaktivní expozice: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Nechybí zde ani nadstandardně komfortní 3D kino, které nabízí návštěvníkům možnost sledovat přírodovědné a zeměpisné dokumenty z produkce BBC.

      Nalezneme zde dále stovky zábavných a poučných atrakcí, u kterých se pobaví nejen děti, ale i dospělí.  Svět techniky disponuje moderně vybavenými učebnami, laboratořemi a dílnami. V části dočasných výstav se střídají nejrůznější atraktivní expozice.

      Kavárna, prostor pro připomenutí historie, klub a vyhlídková terasa. To vše je součástí nové nástavby Vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic. Ta je v současnosti nejvyšším geografickým bodem ve městě. Po okolí se odtud rozhlédnete z téměř 80 metrů.

      Původní výška pece, ve které se dříve tavilo železo, byla 63,6 metru. Nyní se teď vrchol věže tyčí ve výšce 77,7 metru. Vestavěná prosklená válcová nástavba slouží jako vyhlídková věž s multifunkčními prostory. Studenti se během prohlídky již nefunkční vysoké pece seznámili s výrobou železa a jeho dalším zpracováním.

      PK Bi-Ch

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze do areálu Dolních Vítkovic.

    • Výsledky přijímacího řízení - termín zveřejnění
     • Výsledky přijímacího řízení - termín zveřejnění

     • Zápisové lístky případně odvolání můžete doručit osobně do kanceláře školy v Po.- Čt. 7:00 - 15:00, v pátek do 14:00 hod.

      Výsledky přijímacího řízení (Evidenční číslo najdete na pozvánce k jednotným testům)

      Osmileté studium (uchazeči z 5. tříd)

      8_lete_web.pdf

      Čtyřleté studium (uchazeči z 9. tříd)

      4_lete_web.pdf

      Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu školy a na dveřích hlavní budovy (vydáno rozhodnutí dle správního řádu)  v pátek 28. dubna ve 13:00 hodin.

      Po oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. okamžikem zveřejnění dne 28. dubna 2023) zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

      V případě nepřijetí uchazeče  lze podat odvolání. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

      Rodiče (zákonní zástupci) si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí osobně na sekretariátě školy v úterý 2.5.2023 od 7:00 do 13:30 hod. Poté budou rozhodnutí odeslána poštou.

       

    • Estetický seminář – beseda s urbanistou Václavem Šanou
     • Estetický seminář – beseda s urbanistou Václavem Šanou

     • V pátek v rámci výuky současné architektury proběhla beseda a workshop s urbanistou města Olomouce. Současně s ním přišla debatovat také naše bývalá studentka Karin Schumlyanská (nyní studentka čtvrtého ročníku architektury). Pro všechny zúčastněné to bylo obohacující setkání. Příklady z praxe a kontakt s reálným životem byly obohaceny o samostatnou práci studentů. Dokonce nikdo neprotestoval, že si domů odnáší domácí úkol, pokud práci nestihl dokončit.

      Děkujeme za nové podněty do výuky a těšíme se na další spolupráci.

    • Maturitní zkoušky
     • Maturitní zkoušky

     • Takže v dubnu písemky, nyní didaktické testy a od 16. května nás čekají ústní maturity. Přejeme všem maturantům, ať si vytáhnou tu správnou otázku a s úspěchem dokončí tuto zkoušku „dospělosti".

    • Atletický čtyřboj 26. 4. 2023
     • Atletický čtyřboj 26. 4. 2023

     • Dne 26.4.2023 se na atletickém stadionu ve Šternberku uskutečnil atletický čtyřboj. Ve čtyřech kategoriích se soutěže zúčastnilo přes 80 žáků šternberských základních škol a gymnázia. Ve dvou kategoriích jsme se probojovali na stupně vítězů – 1.místo – Radka Zakuťanská, 3.místo – Jan Rychtecký. Dařilo se ale i dalším – 4.místo – Amálie Gottwaldová, 5.místo – Jan Matoušek. Všem zúčastněným děkujeme za bojovnost a za vzornou reprezentaci školy.

      PK TV

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Atletický čtyřboj 26. 4. 2023.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení