• ARS POETICA
     • ARS POETICA

     • Severomoravské kolo 58. ročníku festivalu v recitaci a zpěvu ARS POETICA-Puškinův památník se uskutečnilo 3. 4. 2024 na SPŠEI v Mohelnici.

      Adéla Eggová (2.A) a Kristýna Tomanová (3.A) byly za recitaci básní oceněny porotou 3.místem.

       Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

    • Okresní kolo ve florbale SŠ v Olomouci – postupové 1. místo
     • Okresní kolo ve florbale SŠ v Olomouci – postupové 1. místo

     • Dne 2.4. 2024 se naše florbalové družstvo složené z vybraných studentů vyššího gymnázia zúčastnilo okresního kola ve florbalu středních škol. Turnaj se uskutečnil v prostorách haly Gymnázia Čajkovského v Olomouci. Náš tým se střetl celkem s pěti soupeři a po výborných výkonech, po 3 výhrách a 1 porážce, obsadil skvělé 1. místo v turnaji a zajistil si postup do krajského finále.

      Všem zúčastněným studentům gratulujeme  a zároveň děkujeme za perfektní reprezentaci školy.

      PK Tv

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Okresní kolo ve florbale SŚ.

    • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE
     • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

     • Naše studentka Julie Buchtová z IV.A se ve středu zúčastnila olympiády ve francouzštině. Ve své kategorii, která byla mimochodem nejobsazenější ze všech, se utkala s nejlepšími francouzštináři našeho kraje a skončila na čtvrtém místě, a to se ztrátou pouhých 2 bodů na vítěze. Juli, gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

    • Soutěž YPEF
     • Soutěž YPEF

     • Ve dnech 26. a 27. 3. 2024 se vybraní studenti z IV. A a V. A zúčastnili mezinárodní soutěže YPEF – Mladí lidé v evropských lesích, tedy místního kola, které se uskutečnilo v Olomouci na pobočce úřadu pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHUL.

      Tato soutěž prověřuje studenty v nejrůznějších znalostech o lese. Studenti musí být znalí historie, vlastnictví, hospodaření, ochrany, výchovy lesa, certifikace dřeva nebo třeba myslivosti. Vše je prověřeno testem a poznávací částí, kde jsou zástupci rostlin, živočichů, hornin nebo také speciální nářadí lesníků.

      Tým ve složení Julie Buchtová, Anežka Doleželová a Amálie Křepelková se umístil na krásném 2. místě v konkurenci 29 týmů. Ostatní si vezou cennou zkušenost pro další ročníky.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Soutěž YPEF.

    • Právě vyšlo...
     • Právě vyšlo...

     • Drazí příznivci GRBNy. Pracujeme na dalším řádném čísle našeho časopisu. Čekání na jeho vydání Vám chceme zkrátit mimořádným Velikonočněaprílovým číslem. Času bylo málo a proto jsme o pomoc s jeho přípravou požádali zdatného pomocníka. Pěkné čtení :-)

      Stahujte a čtěte zde... (PDF)

    • Matematický klokan 2024 – výsledková listina
     • Matematický klokan 2024 – výsledková listina

     • Jirka Zakuťanský z IV.A opět získal maximální počet bodů!

      Všichni soutěžící si mohou svůj bodový zisk porovnat s ostatními ve své kategorii na podrobnějších přehledech visících na nástěnce v přízemí u kabinetu matematiky.

    • Úspěch našich recitátorek
     • Úspěch našich recitátorek

     • V pátek 15. března 2024 se v olomouckém Domě dětí a mládeže konala Okresní přehlídka recitátorů. Naši školu zastupovaly v kategorii pro žáky 6. a 7. tříd dvě studentky z II. A – Jitka Žouželková a Edita Vaculová. Ta si svým výkonem zajistila postup do dubnového krajského kola.

      Ve vyšší kategorii bodovala studentka IV. A Julie Buchtová (ZUŠ), která obsadila 2. místo a rovněž postupuje do krajského kola.

      Všem recitátorkám děkujeme za reprezentaci a přejeme další veršované i prozaické úspěchy.

    • Divadelní představení
     • Divadelní představení

     • Ve středu 20. března 2024 se všechny třídy nižšího gymnázia a první, druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia zúčastnily divadelního představení Bylo nás pět v Divadle Šumperk.

      Přesun do Šumperku i zpět proběhl šesti objednanými autobusy.

      Knihu spisovatele Karla Poláčka (1892 – 1945) do divadelní podoby převedl Petr Smyczek. Je to syn filmového režiséra Karla Smyczka, který podle knihy natočil v roce 1994 šestidílný, velice úspěšný televizní seriál. Petr Smyczek také hru v šumperském divadle režíruje. Řekl, že mu nešlo o otrocké převyprávění Poláčka. Chtěl vytvořit „ svébytnou adaptaci, trochu divokou, trochu drzou, ale i tak snad pořád vtipnou, živou a na konci závažnou“. A snad právě proto vzbudilo představení u mnohých studentů spoustu otázek, nejasností a diskusí.

    • Přijímací zkoušky
     • Přijímací zkoušky

     • Dnes, tj. v pondělí 25. 3. 2024, byly odeslány uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole (a přihlašovali se elektronicky) pozvánky ke zkoušce. Najdete je v DIPSy v zaručené komunikaci. Ti uchazeči, kteří podávali přihlášku hybridně nebo papírově dostanou pozvánku v doporučené poště (odesláno 21. 3. 2024).

    • "Fashion Week"
     • "Fashion Week"

     • Stejně jako loni si 2.A uspořádala svůj "Fashion Week". Každý den se oblékali podle témat, která si zvolili- letos to byly například určité barvy, profese nebo komfortní oblečení. Velké díky patří našim spolužákům, kteří se zapojili.

      V.G.

    • NAŠE STUDENTKY ZOPAKOVALY VÍTĚZSTVÍ V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ
     • NAŠE STUDENTKY ZOPAKOVALY VÍTĚZSTVÍ V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

     • Dne 19. března proběhlo v Olomouci okresní kolo BiO kategorie C. V prostorách Domu dětí a mládeže Olomouc soutěžilo 33 nejlepších biologů z našeho okresu. Tématem pro letošní dopoledne byl Lužní les. Studenti měřili své síly ve všeobecných znalostech z biologie, v poznávání rostlin a živočichů a v dovednostech při práci s mikroskopem.

      Naše terciánky zopakovaly umístění z minulého roku! Karolína Slintáková v soutěži opět zvítězila a Lucie Utíkalová převzala diplom za 3. místo.

      Holkám moc gratuluji za předvedené výkony a přeji hodně štěstí v krajském kole.

      Za komisi Světlana Bergerová

    • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
     • Krajské kolo olympiády v německém jazyce

     • V rámci organizace krajského kola olympiády v německém jazyce, které se konalo dne 19.3.2024 na ZŠ Hálkova, došlo v kategorii VGII v porovnání s okresním kolem k podstatným změnám. Daniel Síla se novým podmínkám rychle přizpůsobil, zadané úkoly dobře zvládl a v silné konkurenci obsadil moc hezké páté místo.Gratulujeme.

    • „ Pořád je co objevovat “
     • „ Pořád je co objevovat “

     • To by vám  mohli potvrdit studenti Gymnázia ve Šternberku. Byl tak totiž pojmenován projektový den, který se stal takřka již tradicí  a jehož termín většinou bývá spojen s příchodem jara. Bylo tomu tak i letos, a to ve čtvrtek 21. března. Jak název napovídá, téma projektového dne bylo opět velmi široké a svědčí o tom i počet různě zaměřených dílen (11), ze kterých si studenti nižšího gymnázia vybírali  (jen namátkou – Svět zvířat v literatuře, Street art a murály v našem městě, Šifrujeme a dešifrujeme, Mysli smysly a další).

      Studenti nižšího gymnázia nepracovali se spolužáky ze své třídy, ale byli promícháni se studenty tříd ostatních. Měli tak možnost se lépe poznat, navzájem si pomáhat při řešení úkolů a užít si společné chvíle s novými spolužáky.

      Na vyšším gymnáziu byla dána společná témata pro jednotlivé ročníky (Ochrana za mimořádných situací, Finanční gramotnost, Židovství), jedná se už o záležitosti náročnější, ale i o těch je potřeba mít v dnešní době povědomí.

      Jen maturanti zůstali bokem s jinými povinnostmi. Museli se totiž připravovat na blížící se maturitu. V rámci této přípravy si napsali si cvičné testy a slohové práce z češtiny a angličtiny. Tak doufejme, že se jim tato příprava u maturity bude hodit.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Projektový den - čtvrtek 21. 3. 2024.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Prezentace výsledků WS NG.

    • Úspěch našich studentů v okresním kole Soutěže v programování
     • Úspěch našich studentů v okresním kole Soutěže v programování

     • Naši studenti Daniel Síla (IV. A) a Tomáš Křížan (III. A) se ve středu 13. 3. zúčastnili okresního kola Soutěže v programování, která proběhla tradičně na SPŠE v Olomouci. Naši studenti obsadili v kategorii Programování – žáci nejvyšší příčky. Daniel Síla získal 1. místo a Tomáš Křížan se umístil na 2. místě.  Hoši byli obdarováni diplomy, věcnou cenou a poukázkou na knižní odměnu.

      Studentům srdečně blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Okresní kolo Soutěže v programování.

    • ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
     • ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

     • Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo Biologické olympiády studentů vyššího gymnázia.

      V kategorii BiO A soutěžili studenti 3. a 4. ročníků, v kategorii BiO B studenti 1. a 2. ročníků.

      Tématem letošního ročníku byl „Host do domu, hůl do ruky!“, neboli host do buňky, host do organismu, host do prostředí. Hlavními hrdiny se lotos staly viry.

      Na studenty čekal test všeobecných znalostí, poznávačka přírodnin a laboratorní úkol.

      Celkově soutěžilo 16 studentů.

      Výsledky soutěže:

      Kategorie A:

      1. místo – Helena Burdová, VII.A s postupem do KK BiO
      2. místo -  Martin Robert Horry, VII.A
      3. místo -  Ema Petřeková, 3.A

      Kategorie B:

      1. místo -  Laura Ševčíková, VI.A s postupem do KK BiO
      2. místo -  Sára Johanová, 1.A
      3. místo -  Ondřej Blaha, V.A

      Všem studentům děkujeme za předvedené výkony a výhercům gratulujeme.

      Světlana Bergerová a členové PK

    • VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA 60. ROČNÍKU CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kat.C - školní rok 2023/2024
     • VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA 60. ROČNÍKU CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kat.C - školní rok 2023/2024

     • Tématem letošního ročníku Chemické olympiády kategorie C byly vlastnosti, využití a sloučeniny d a f-prvků, často s přesahem do běžného života.

      Výsledková listina:

      1. Stodola Lukáš (V.A)

      2. Ochmanová Kristýna (VI.A)

      3. Jakšová Kateřina (VI.A)

       

      I zbývající soutěžící Barbora Bucová, David Buchta, Laura Ševčíková ze VI.A dosáhli velmi pěkného výsledku a stali se úspěšnými řešiteli školního kola.

      Blahopřejeme!

    • Naše studentka získala 3.místo v okresním kole Chemické olympiády
     • Naše studentka získala 3.místo v okresním kole Chemické olympiády

     • Chemická olympiáda kategorie D byla v letošním roce věnovaná tématu „Látky v živých organismech“, především se jednalo o stopové prvky a vitamíny. Praktická laboratorní část zkoumala vlastnosti vitamínu C. Okresní kolo této soutěže každoročně probíhá na našem gymnáziu. Jsme velmi rádi, že v okresním kole se stali všichni naši zúčastnění kvartáni úspěšnými řešiteli a Elena Jiroušová z IV.A získala krásné 3.místo.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Okresní kolo Chemické olympiády.

    • Magda Švancarová bude reprezentovat ČR na Mezinárodní filozofické olympiádě v Helsinkách
     • Magda Švancarová bude reprezentovat ČR na Mezinárodní filozofické olympiádě v Helsinkách

     • Do druhého kola v letošním již 14. ročníku filozofické soutěže FF UP Olomouc Nebojme se myslet postoupili mezi dvacítku nejlepších středoškoláků z celé republiky i dva naši studenti: Jáchym Procházka ze VII.A  a Magdalena Švancarová z VIII.A. Z dvaceti esejí psaných v angličtině si hodnotitelé vybrali právě Magdin filozofický esej jako nejlepší. Vítězství je zároveň kvalifikací pro reprezentaci ČR na XXXII. ročníku  International Philosophical Olympiade(IPO), kterou pořádá Mezinárodní sdružení filosofických společností pod patronací UNESCO. Letos olympiáda proběhne ve dnech 16.–19. května 2024 v Helsinkách. Moc blahopřejeme!!! Držíme palce v Helsinkách i při následující maturitě.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení