• BurzaŠkol.online již 20. ledna 2021
     • BurzaŠkol.online již 20. ledna 2021

     • Dnes je již zřejmé, že kvůli COVIDu nebude možné uspořádat výstavy středních škol v klasické prezenční podobě. S velkou pravděpodobností na školách neproběhnou prezenční formou ani dny otevřených dveří. Myslíme si však, že přímá komunikace žáka a rodičů se zástupci škol je pro dobrou volbu školy nepostradatelná.

      Autoři projektu BurzaŠkol.online Vám chtějí pomoci s výběrem střední školy aspoň pomocí technologií a výstavy udělat online. Do tohoto projektu se zapojila i naše škola.

      Velká většina z vás zažila letos na jaře nějakou formu on-line výuky ať už pomocí Microsoft Teams, Google Meet nebo třeba technologií Zoom. Pojďte si pomocí stejných technologií prohlédnout své budoucí školy a on-line si popovídat s jejich zástupci - konkrétně u naší školy platí termín pro Olomoucký okres tj. 20. 1. 2021 od 16:00 do 19:00. Odkaz na Teamsy najdete na adrese projektu - https://burzaskol.online/

      Na tomto portálu najdete všechny potřebné informace.

      Lednové výstavy přinesou několik novinek

      1. Kompletní nabídka všech škol v okrese + něco navíc. U každé výstavy se budou zobrazovat kromě registrovaných škol i všechny neregistrované školy z daného okresu i se svými obory. Registrované školy však budou mít možnost přímé komunikace přes Teamsy/Meetsy a chat. 
      2. Inspekční zprávy. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou přímo k náhledu jejich inspekční zprávy. (Jsou veřejně dostupné na portálu České školní inspekce https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy, ale laické veřejnosti to není běžně známé.) 
      3. Výsledky státních maturit. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou na detailu maturitních oborů k náhledu výsledky u státních maturit za posledních 5 let. (Data jsou opět veřejně dostupná na portálu CERMATu, ale jsou hodně nepřehledná a portál opět není laické veřejnosti běžně známý.)
      4. Pouze odpolední časové okno. Všechny lednové on-line burzy se uskuteční pouze v odpoledním časovém oknu a to jsme posunuli na 16:00-19:00. (Výjimkou je Praha, která má stejně jako v prosinci časová okna dvě: 8:00-12:00 a 18:00-21:00.)
      5. Ucelený výklad o škole. Každou půlhodinu (tzn. v 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,...) budou školy začínat vždy cca 5-ti minutový ucelený výklad o škole a jejich oborech. Se školami se samozřejmě můžete spojit kdykoliv, ale v tyto časy uslyšíte výklad hezky ucelený a od začátku. 
      6. Každá burza začíná kratičkým článečkem s popisem, jak portál funguje. 

      Těšíme se na on-line setkání

    • Prodloužení prázdnin
     • Prodloužení prázdnin

     • Vánoční prázdniny byly prodlouženy o dva dny - naposledy žáci jdou do školy v pátek 18. 12. 2020, zpět do školy se vrátí (podle aktuální epidemiologické situace) v pondělí 4. 1. 2020. 21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

      INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STUDENTY:

      21.12. a 22.12.2020 budou všichni studenti hromadně odhlášeni

      LEDEN 2021 – studenti budou odhlášeni. Strava NEBUDE AUTOMATICKY NAČTENA (jak jste byli doposud zvyklí), ALE JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ ZÁJMU STRAVU OBJEDNAT prostřednictvím portálu  http://www.strava.cz . Dále dle vládního nařízení se ve školní jídelně mohou stravovat POUZE ŽÁCI PREZENČNÍ VÝUKY, tedy žákům DISTANČNÍ VÝUKY JE UMOŽNĚN ODBĚR STRAVY POUZE DO JÍDLONOSIČE !!!Pokud bude pouze distanční výuka – výdej pro žáky do jídlonosiče od 10.30 – 11.15 hodin.

    • Školní kolo dějepisné olympiády ON – LINE. Jubilejní 50. ročník, ovšem jinak
     • Školní kolo dějepisné olympiády ON – LINE. Jubilejní 50. ročník, ovšem jinak

     • V pondělí 30. listopadu 2020 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo dějepisné olympiády.
      Dříve byla tato soutěž výstižněji označována jako Mladý historik.
      A jak už je to v tomto podivném roce zvykem, i dějepisná olympiáda byla přesunuta do on – line prostředí. Přesto se našlo 13 milovníků historie  z vyššího gymnázia a 5 zájemců z nižšího gymnázia  a ti soutěžili ze svých domovů v pondělním podvečerním čase od 16. 30 prostřednictvím edupage.

      Letošní téma je Labyrintem barokního světa.

      V  obou kategoriích bylo možno získat celkově 60 bodů,  
      nejlepší  Petr Kubalík (VI. A) získal 52, 5 bodů,  Jan Karlík  z VII. A získal 50, 5 bodů,
      na třetím místě skončila s 48, 5  bodů Marie Janásková z 3. A.

      Z nižšího gymnázia nejlepší práci odevzdala Kristýna Ochmanová z III. A, která získala 53, 5 bodů.
      Spolu s ní soutěžila ještě další terciánka Johanka Valentová a tři studenti z kvarty –
      Eliška Chládková, Jáchym Procházka a Prokop Smyčka.

      Všem studentům děkujeme za účast a ochotu soutěžit i za těchto ztížených a neobvyklých podmínek.

      Výsledky školního kola II. kategorie:

      Kubalík Petr               VI. A               52, 5 bodů

      Karlík Jan                   VII. A             50, 5 bodů

      Janásková Marie        3. A                 48, 5 bodů

       

      Další soutěžící v II. kategorii (v abecedním pořadí):

      Buxbaum David                                 2. A
      Dembická Monika                             VII. A
      Halamka Jan                                      3. A    
      Kešeláková Markéta                          2. A
      Klimentová Eva                                 1. A
      Neumannová Karolína                       V. A
      Segeňová Kateřina                             VI. A
      Smyčka Šimon                                   VI. A
      Šperlík Jan                                         1. A
      Švancarová Magdalena                     V. A

       

      Ať žije historie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
       

    • Informace o provozu školy od 30.11.2020 a 7. 12. 2020
     • Informace o provozu školy od 30.11.2020 a 7. 12. 2020

     • Aktualizace 2. 12. 2020

      MŠMT dnes zveřejnilo materiál  Informace k provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020.

      Dle tohoto dokumentu bude od pondělí 7. prosince umožněna rotační výuka (střídání po týdnech) vyššího gymnázia. Organizaci výuky v následujících týdnech najdete v TABULCE.

      Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu s drobnými úpravami - v Hv se nebude zpívat a místo Tv si budou žáci opakovat učivo z hlavních předmětů - bude upřesněno v suplování. Vstup do školy bude nejdříve v 7:30 - studenti NG z nádvoří,ostatní vchopdem od "Knora". V šatnách se zdržují jen nezbytně nutnou dobu a okamžitě se přesouvají do svých učeben dle platného rozvrhu.Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva - povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, použití dezinfekce při vchodu do budovy a ve třídách, pravidelné větrání (během přestávky a pak v polovině vyučovací hodiny) - vemte si teplé oblečení!.

      Odchod na oběd (aby byla zachována homogenita tříd a třídy se nemíchaly) bude organizován podle této TABULKY ODCHODŮ NA OBĚD (některé hodiny budou zkráceny s ohledem na požadavek zachování homogenity tříd).

      Po obědě nemohou žáci čekat na spoje v budově školy, před odpolední výukou čekají venku, v případě hodně špatného počasí ve foyer školy.

      Pokračuje prezenční výuka maturantů (semináře upraveny dle platného rozpisu), u ostatních tříd pokračuje distanční výuka.

      Aktualizováno 26. 11. 2020:

      Provoz naší školy od pondělí 30. listopadu
      Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od pondělí 30. 11. 2020 pokračuje prezenční výuka maturitních tříd a navíc je povolena osobní přítomnost žáků žáků nižších stupňů víceletých gymnázií v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd. Třídy budou rozděleny do dvou skupin - 1. týden bude prezenční výuka pro třídy primy a sekundy (tj. tyto třídy nastoupí v pondělí 30. listopadu), ve druhém týdnu třídy tercie a kvarta. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, níže najdete podrobné organizační informace. 

       

      Podrobné organizační informace k znovuzavedení prezenční výuky NG v týdnu od 30.11.2020 do 4. 12. 2020. (Byly zaslány příslušným třídám i formou zprávy v Edupage) .

      V tomto týdnu  budou mít prezenční výuku žáci primy a sekundy (vždy v lichém týdnu). Výuka bude probíhat podle rozvrhu s drobnými úpravami - v Hv se nebude zpívat a místo Tv si žáci pod dohledem učitele budou opakovat učivo z hlavních předmětů - bude vždy upřesněno v suplování.Vstup do školy bude nejdříve v 7:30. Žáci I.A vstupují vchodem z nádvoří školy, sekundáni vchodem od "Knora". V šatnách se zdržují jen nezbytně nutnou dobu a okamžitě se přesouvají do svých učeben dle platného rozvrhu.Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva - povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, použití dezinfekce při vchodu do budovy a ve třídách, pravidelné větrání (během přestávky a pak v polovině vyučovací hodiny) - vemte si teplé oblečení!.

      Odchod na oběd (aby byla zachována homogenita tříd a třídy se nemíchaly) bude organizován takto (některé hodiny budou zkráceny s ohledem na požadavek zachování homogenity tříd):

      Pondělí: I.A - 13:05, II.A - 12:25,

      Úterý: I.A - 12:25 (doprovází vyučující, návrat do výuky 13:05, 6.hodina posunutá 13:05 -13:50), II.A - 13:15

      Středa: I.A - 12:25, II.A - 13:05

      Čtvrtek: I.A - 12:25, II.A - 13:05

      Pátek: I.A - 12:25, 6.h. odpadá (Vv/Tv). II.A - 13:05

      (Maturanti dle stanoveného rozpisu - jedna třída bude vždy končit o 5 minut dřív, tj 13:10 - Po 4.A , Út VIII.A, St VIII.A, Čt 4.A a Pá 4.A).

      Po obědě nemohou žáci čekat na spoje v budově školy, před odpolední výukou čekají venku, v případě hodně špatného počasí ve foyer školy.

      Pokračuje prezenční výuka maturantů (semináře upraveny dle platného rozpisu), u ostatních tříd pokračuje distanční výuka.

       

      Provoz naší školy od středy 25. listopadu 
      Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od středy 25. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol. V naší škole se to týká žáků tříd 4. A a VIII.A. Pro tyto třídy je tedy prezenční výuka povinná při zachování pravidel homogenity skupin (tj. kolektivy tříd/skupin se neprolínají ani neslučují). Toto pravidlo si vyžádá změny v organizaci volitelných seminářů - úpravy rozvrhu. Tyto změny budou připraveny a zveřejněny před nástupem maturantů do prezenční výuky. Platí i další pravidla stanovená manuály ministerstva. (zrušení výuky Tv -  bude nahrazena výukou jiných předmětů, povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole, vstup do školy oddělenými vchody - VIII.A vchodem ze dvora, 4.A vchodem od "Knora", aj.)

      Pro ostatní tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

       

      Pro ostatní tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

      U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/studenta jeden pedagogický pracovník). Je nutná domluva předem s příslušným vyučujícím.

    • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020
     • Charitativní sbírka Vánoční hvězda 2020

     • I v tomto roce proběhne tradiční charitativní akce „Vánoční hvězda“, ale z důvodu epidemiologických opatření není možné ji letos zorganizovat  na naší škole.

      Pokud se chcete přesto zapojit, můžete hvězdu zakoupit na těchto místech v Olomouci:

      Dětská galerie na DK 

      Mamma centrum, Nezvalova 1

      Galerie Caesar, Horní Náměstí

      Hravá korálkarna, Dolní Náměstí

      BioNaturae, Horní Lán

      Fairly Local Deding Shop, Sokolská 22

      Sbírka bude zahájena 23.11.2020 a ukončena 12. 12. 2020.

      Cena vánoční hvězdy je malá á 50 Kč, velká á 100 Kč.

      Barvy vánočních hvězd – červená, bílá a růžová do vyprodání zásob.

    • BOBŘÍK INFORMATIKY
     • BOBŘÍK INFORMATIKY

     • BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.
      Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
      Bobřík informatiky umožnil letos žákům soutěžit z domova. Letos při soutěžení z domova u středních škol nebude sestavováno celostátní pořadí, protože nebude možné kontrolovat, zda žáci soutěžili férově. Takže jen malá  statistika soutěžících z naší školy (vždy ve tvaru kategorie - úspěšní řešitelé/celkový počet účastníků) - Benjamin (prima, sekunda) - 23/34, Kadet (tercie, kvarta) - 8/40, Junior (kvinta, 1. A) - 9/31, Senior (seminaristé SVT3 a SVT4)- 6/11.
      Gratulace všem úspěšným řešitelům a poděkování všem, kteří nelitovali času na vyplnění online testu.
      PK IVT

    • Víte, proč je v úterý 17. listopadu státní svátek?
     • Víte, proč je v úterý 17. listopadu státní svátek?

     • 1) Události roku 1939

      15. března 1939 byl vytvořen protektorát Čechy a Morava. 28. října se v Praze konala pokojná demonstrace na oslavu vzniku Československa. Při ní byl zastřelen dělník Vojtěch Sedláček a postřelen student medicíny Jan Opletal z Nákla u Litovle. Na následky zranění umírá a jeho pohřeb 15. listopadu se stal národní demonstrací.

      Proto Hitler rozhodl 17. listopadu uzavřít české vysoké školy.
      Už za války – v roce 1941 – bylo v Londýně rozhodnuto slavit 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva.

       

      2) Události roku 1989

      Historie má smysl pro symboliku. Přesně po padesáti letech – 17. listopadu 1989 - se studenti znovu v ulicích Prahy střetli s nezastřenou brutalitou totalitního režimu. V Praze na Albertově, odkud před padesáti lety vyšel pohřební průvod s rakví Jana Opletala, se na manifestaci sešlo asi 15 000 lidí, především studentů. Nápisy na transparentech, skandovaná hesla a projevy většiny řečníků žádaly zásadní společenské změny. Oficiální část manifestace skončila kolem 18. hodiny na Vyšehradě. Několik tisíc lidí se pak vydalo do centra města směrem k Václavskému náměstí. Zhruba mezi půl osmou a čtvrt na devět bylo shromáždění obklíčeno jednotkami Sboru národní bezpečnosti na Národní třídě. Po půl deváté začaly policejní kordony tlačit sevřenou masu směrem k „ uličkám“, ve kterých byli prchající lidé surově zbiti. Výsledkem policejního zásahu bylo na pět set raněných, zprávy o mrtvých se nepotvrdily. To nejdůležitější přišlo v následujících dnech. Studenti vstoupili do stávky. Nepokoje se rychle šířily. Vlna nespokojenosti a odporu se přelila do všech částí republiky a během několika týdnů zchátralý komunistický režim smetla

    • Volby do školské rady
     • Volby do školské rady

     • Na základě opatření MŠMT posouváme volby do školské rady původně vyhlášené na dny 12. a 13. 11. 2020 na dobu po skončení nouzového stavu - předpokládáme, že se uskuteční hned v průběhu prvních třídních schůzek, které budou moci být organizovány ve škole (doufejme, že v lednu 2021). Všechny Vás budeme o konkrétním termínu včas informovat. Níže je zkopírována část informace z MŠMT.

      Je zřejmé, že omezení volného pohybu osob nařízené krizovým opatřením vlády ČR v zásadě znemožnilo uskutečňování voleb členů školských rad. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si uvědomuje aktuální komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungujících školských rad, proto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů školských rad. Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že i při potenciálním uvolňování opatření budou muset školy činit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním způsobem, a uspořádání voleb do školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, co se musí zorganizovat ihned, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě zákazu pohybu osob nebo jiná překážka.

    • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
     • INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatřenís účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“).

      Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

    • Zrušení třídních schůzek 12. 11. 2020
     • Zrušení třídních schůzek 12. 11. 2020

     • Dobrý den,v plánu byly příští čtvrtek 12. 11. 2020 třídní schůzky. Vzhledem k epidemiologické situaci tyto třídní schůzky rušíme. Všichni rodiče se mohou s žádostí o informace spojit s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím Edupage. Věřím, že lednové schůzky se konat již budou.S přáním hlavně hodně zdraví.

      J. Zavadil

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení