• USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření
     • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

     • Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, omezuje vláda tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Účinnost tohoto omezení je ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

      Pro všechny studenty je povinná distanční výuka podle § 184a školského zákona, jejíž organizaci upravuje Příloha školního řádu zveřejněná na stránkách naší školy.

       

      Stravování ve školní jídelně během distanční výuky

      1. Všem žákům budou obědy odhlášeny na dobu distanční výuky.

      2. Pokud se žák bude chtít stravovat, oběd si sám přihlásí.

      3. Oběd je možné vyzvednout v době od 11.30 - 12.00 hodin. Mimo tuto dobu má žák na distanční výuce vstup do jídelny zakázán.

      4. Po zrušení distanční výuky se vše vrátí do původního stavu.

      Ostatní strávníci:  do jídlonosičů:  10.30 – 11.00 hodin

                                   u stolu :   11.00 – 11.20 hodin

      Informace o možnosti stravování při distanční výuce poskytne školní jídelna. (Mobil: +420 773 049 379, Tel.: +420 585 011 363)

    • Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. 2020
     • Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 10. 2020

     • Aktualizace: Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 13.10.2020 do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

      -  omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou, povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých. 
      Toto opatření se na naší škole týká tříd čtyřletého studia a tříd vyššího gymnázia (kvinta - oktáva). Žáci těchto tříd se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 
      Výuka na nižším stupni víceletých gymnázií (tedy žáci zde plnící povinnou školní docházku: prima - kvarta) pokračuje beze změny prezenční formou - výuka probíhá ve škole dle běžného rozvrhu.
      Více informací stránky MŠMT 

      Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. Na tyto dny navazuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny.

       

       

    • Podzimní Srdíčkové dny
     • Podzimní Srdíčkové dny

     • Z e-mailu:

      Srdečně Vás zdravím, 

      moc Vám, studentům a Vaším kolegům děkuji za pomoc při podzimních Srdíčkových dnech. Jste opravdu skvělí, že jste se této sbírky zúčastnili přes veškeré koronavirové problémy.

      Opravdu si toho nesmírně vážím.

      Dovoluji si Vám poslat certifikát s vybranou částkou, za kterou Vám nesmírně děkuji. Jsem Vám skutečně velmi vděčná, že jste se touto divnou dobou nenechali odradit a rozhodli jste se pomoci.

      Je to opravdu skvělé. Děkuji, děkuji, děkuji. Vážím si Vaší laskavosti.

      Vše dobré přeje, hlavně zdraví, klid a spokojenou mysl přeje

      Maria Křepelková

      MgA. Maria Křepelková

      ředitelka

      Život dětem, o.p.s.

      Sternberk.pdf

    • Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
     • Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

     • Dobrý den, právě jsme obdrželi oficiální Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020, které nařizuje mimořádné opatření pro školy a školská zařízení při epidemii na území Olomouckého kraje spočívající v oblasti zpěvu a sportovních činností. Výuka na středních školách není od 5. 10. 2020 zrušena.

       

      informace.pdf,    opatreni.pdf

      Přidávám i informaci školní jídelny: strávníky-studenty jídelna žáky automaticky odhlásila. Je potřeba, aby si žáci sami stravu přihlásili. Není možné ji zpětně automaticky přihlásit.

    • Volný den (tzv. ředitelské volno)
     • Volný den (tzv. ředitelské volno)

     • Na  den 25. 9. (pátek) vyhlašuje ředitelka školy volný den z organizačních a provozních důvodů (dle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon). 

    • IMATRIKULACE
     • IMATRIKULACE

     • Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků se koná ve středu 16. září na nádvoří šternberského hradu. Začíná třída prima od 15:30, následuje třída 1.A od 16:15 hod.

    • Seznamovací půlden - prima A
     • Seznamovací půlden - prima A

     • Třída prima A se v pátek 4. září zúčastnila stmelovací akce. Ta se konala zčásti na nedalekém hradním nádvoří, zčásti v hradním parku a společným zájmem bylo najít si partu kamarádů i se vzájemně poznat.

      Do galerie Seznamovací půlden - prima A byly přidány fotografie.

    • Seznamovací půlden třídy 1.A
     • Seznamovací půlden třídy 1.A

     • Smyslem teambuildingových aktivit je se seznámit, hlouběji se poznat a zažít okamžiky první spolupráce, což se nám dnes podařilo. Tímto byl započat proces stmelování nového kolektivu, kterého se třída 1.A zhostila radostně a odhodlaně. Společné výtvory, fotografie a úsměvy na tvářích jsou toho dokladem.

      Do galerie Seznamovací půlden třídy 1.A byly přidány fotografie.

    • Organizace prvního týdne školního roku 2020/21
     • Organizace prvního týdne školního roku 2020/21

     • PROVOZ_SKOLY_VE_SKOLNIM_ROCE_2020.pdf​​​​​​​

      úterý 1. 9. - zahájení (1. vyuč. hodina - do 9:00 hod.) - v učebnách, první den se žáci nepřezouvají, nutno dodržet stanovená hygienická opatření

      středa 2. 9. - všechny třídy třídnické práce - učebnice, 1.A teambuildingové aktivity do 12:30

      čtvrtek 3. 9. - třída 1.A třídnické práce - učebnice, prima třídnické práce (4 vyuč.h.), ostatní třídy 1.-2.h. třídnické hodiny, pak výuka dle rozvrhu (bez odpoledka do 12:30)

      pátek 4. 9. - prima A teambuildingové aktivity do 12:30, ostatní třídy výuka dle rozvrhu

      Od 7. 9. běžná výuka  dle rozvrhu

    • Prázdniny na Gymnáziu Šternberk
     • Prázdniny na Gymnáziu Šternberk

     • Během letních měsíců se na šternberském gymnáziu opravdu nezahálelo.

      Byla dokončena kompletní rekonstrukce bývalé učebny chemie (odstranily se původní dispozice podlahy, byla položena podlahová krytina a byl pořízen nový nábytek).

      Proběhla rovněž celková rekonstrukce sociálního zařízení v podkroví hlavní budovy a byla definitivně dokončena výměna oken v  sousedství restaurace Knor.

      Pracovalo se ovšem i venku – k tomu nejdůležitějšímu patří významná úprava zeleně v ulici Dvorská, ale i ve vnitřním dvoře hlavní budovy školy.

      Již tradičně se v tomto období investuje velká finanční částka (i za přispění OPS) do nákupu učebnic a pomůcek na nový školní rok.

    • Ústní zkoušky státní i profilové části v podzimním termínu
     • Ústní zkoušky státní i profilové části v podzimním termínu

     • Ředitelka školy stanovuje termín pro ústní zkoušky státní i profilové části v podzimním termínu na 7. září 2020 (pondělí) od 14:00. Pozvánka/rozpis ústní MZ bude přihlášeným účastníkům zaslán poštou nejpozději 5 dní před tímto termínem.

      Didaktický test z ČJL proběhne 2. 9. 2020 v 8:30 na spádové škole (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29)

    • Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prvních ročníků.
     • Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prvních ročníků.

     • Dne 3.9.2020 (čtvrtek) v 16:00 hod, se bude konat schůzka s rodiči nově přijatých studentů. Na schůzce se rodiče dozví základní informace včetně těch, které se týkají učebnic a pracovních sešitů. Pozvánka bude zaslána mailem na konci srpna.

    • Prázdninový provoz v kanceláři školy
     • Prázdninový provoz v kanceláři školy

     • Úřední dny v době prázdnin jsou každé pondělí 9:00 - 11:00

      Úřední hodiny pro účely přijímacího řízení (příjem zápisových lístků a žádostí o změnu rozhodnutí) je denně 7:00 - 12:00 nebo v jiném čase na základě telefonické dohody - volejte, prosím,  tel. 702 086 975

      Přejeme krásné prožití prázdninových dnů

       

    • Protokoly o výsledcích společné části MZ
     • Protokoly o výsledcích společné části MZ

     • Dle § 40 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, má škola povinnost předat protokol pouze těm žákům, kteří nepožádali o zaslání výsledkových dokumentů v informačním systému Centra (VPŽ). Pro tyto absolventy jsou protokoly k dispozici k vyzvednutí v kanceláři školy v úředních prázdninových hodinách (každé pondělí, 9:00-11:00)

    • Maturitní zkoušky 2020 – Gymnázium Šternberk
     • Maturitní zkoušky 2020 – Gymnázium Šternberk

     • Ve dnech 15. – 19. 6. 2020 se konaly ústní maturitní zkoušky na Gymnáziu Šternberk.

      Na maturitní zkoušku se připravovalo celkem 51 studentů.

      I přes nelehkou situaci, ve které se maturanti ocitli v posledních měsících školního roku, byly i letošní výsledky maturitních zkoušek vynikající. V anglickém jazyce dosáhli studenti průměrné známky 1,37 respektive 1,45.  V českém jazyce byla průměrná známka 1, 77.

      I ostatní předměty dopadly velmi úspěšně.

      Téměř polovina studentů složila maturitní zkoušku s vyznamenáním, 47 % studentů prospělo a pouhých 5 % si zopakuje maturitní zkoušku v podzimním termínu.

      Všem absolventům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení