• Organizace provozu Gymnázia Šternberk od 8.6.2020
     • Organizace provozu Gymnázia Šternberk od 8.6.2020

     • Aktualizace: Od pondělí 22.6.2020 pokračují konzultace podle rozvrhu konzultaci za dodržení stejných pravidel jako v minulém týdnu. Ti, kteří ještě nedonesli ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (zatím se nezůčastnili žádné konzultace), tak musí toto prohlášení donést - je podmínkou účasti na konzultacích. Docházka je dobrovolná - i když je žák přihlášen a nedostaví se, nepočítá se jeho nepřítomnost jako absence. Distanční výuka pokračuje. Od středy potom organizují třídní učitelé třídnické hodiny.

      Aktualizace: V pondělí 1. 6. 2020 byl odeslán rodičům a žákům odkaz na aktuální seznam přihlášených žáků a rozvrh hodin. Aktuální rozvrh hodin najdete i ZDE

      Vstup do školy hlavním vchodem nebo vchodem ze dvora, žáci se nepřezouvají, nevchází do šaten, vstup do šaten od Knora je uzavřen.

      Připomínáme, že podmínkou pro účast na konzultační výuce je vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (můžete stáhnut zde) Docházka je dobrovolná, i když je žák přihlášen a nedostaví se, nepočítá se jeho nepřítomnost jako absence. Distanční výuka pokračuje.

      Je nutné dodržení všech hygienických opatření - možno stáhnout ZDE

      Evidenci přítomných povedou učitelé na seznamech umístěných ve třídách. 

      V pondělí oznámil ministr školství, že od 8. 6. se budou moci do lavic vrátit v omezeném režimu žáci druhého stupně základních škola a škol středních.  Nemusí fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol. Budou platná také přísná hygienická opatření včetně omezení skupin žáků na 15 a omezení kontaktu žáků mezi skupinami.

      Organizace výuky musí být také přizpůsobena tomu, že v červnu budou probíhat jednotné přijímací testy a ústní maturitní zkoušky. Již dříve doporučovalo ministerstvo školství organizaci přizpůsobit tomu, aby co nejméně docházelo ke kontaktu mezi různými skupinami žáků (např. na jednotné přijímací zkoušky přijdou žáci ze základních škol celého okresu). V době ústních maturit zase bylo i v běžném režimu obtížné zajistit standardní výuku v úplných třídách.

      Konzultace na naší škole proběhnou takto:

      Ve středu 10. 6. třídy nižšího gymnázia (I.A. II. A, III.A a IV.A), ve čtvrtek 11. 6. třídy vyššího gymnázia 1.A, 2.A, V.A a VI.A, v pátek třídy 3. A a VII.A.

      V týdnu 15. – 19. 6 probíhají ústní maturitní zkoušky – pro nematuritní třídy bude pokračovat distanční výuka.

      V pondělí 22. 6 by probíhaly konzultace pro I.A II.A, III.A, IV.A a V.A, v úterý 23. 6. pak konzultace pro VI.A, VII.A, 1.A, 2.A, a 3.A. Klasifikace se uzavírá v úterý 23. 6. odpoledne. V dalších dnech budou organizovány třídnické hodiny.

      Podrobnosti byly zaslány všem (žákům i rodičům) formou Zprávy v systému Edupage i s prosbou o vyplnění přihlášky (do neděle 31. 5. 2020).

      Žáci budou rozděleni do skupin po 15, během přestávek budou žáci zůstávat ve třídách (s výjimkou odchodu na WC), aby se žáci co nejméně potkávali. Podmínkou vstupu do budovy školy bude také vyplnění Čestného prohlášení o bezinfekčnosti - zde k dispozici ke stažení

      Účast je dobrovolná, samozřejmě bude pokračovat distanční výuka i během konzultací.

    • Pomoc povodněmi postiženému Šumvaldu
     • Pomoc povodněmi postiženému Šumvaldu

     • Pomoc povodněmi postiženému Šumvaldu

      V minulém týdnu zasáhly obec Šumvald a další přilehlé vesnice ničivé povodně. Mezi dobrovolníky, kteří podali pomocnou ruku, patří i Jakub Nikl a Martin Vráblík – studenti Gymnázia Šternberk (viz níže). Díky prosbě paní profesorky Maňhalové se do konkrétní rychlé pomoci zapojili i někteří učitelé a pomohli např. s vybavením domácnosti domu č. 159, kde voda zničila veškeré zařízení. Další učitelé se zapojili do sbírkových akcí organizovanými v místech jejich bydliště. Finančními dary rovněž přispěli i rodiče mnohých studentů.

      Všem, kterým nejsou lhostejné osudy lidí v postižených oblastech, patří obrovský dík.

      Poděkování Kuby Nikla:

      „Zdravím všechny z gymplu 😊
      Jakožto rodilého „Šumvaláka“ mě momentální situace naší vesnice opravdu zasáhla...Člověku prostě docházejí slova. Naší rodině se zaplať Pánbůh nic nestalo, ale většině místních se naprosto změnil život.... Jelikož mi životy zdejších lidí a osud celé vesnice nebyl lhostejný, rozhodl jsem se pomoci! První dny jsem pomáhal našim známým s odklidem bahna a odčerpáváním vody. Další dny jsem chodil pomáhat úřednicím na obecní úřad, z kterého se během pár hodin stal krizový štáb s centrem hmotné pomoci zaplaveným občanům. Solidarita lidí je naprosto neuvěřitelná! Jako výpomoc na úřadě jsme měli co dělat, abychom všechny dary roztřídili a poslali je dál potřebným. Chtěl bych opravdu ze srdce poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem zapojili, nebo snad ještě mají v plánu zapojit 😊.  Na závěr bych chtěl speciálně vyjádřit své díky paní profesorce Havlíčkové, která opravdu neotálela a do Šumvaldu přijela s po strop plným autem tak potřebných věcí.  Moc DĚKUJEME“

       

      Olomoucký kraj začal hned po povodních organizovat finanční sbírku, která lidem v zaplavených vesnicích na Šumpersku a Uničovsku pomůže s odstraňováním následků povodní. Peníze mohou lidé posílat na sbírkový účet 123-0754200287/0100. Sbírka bude probíhat celý rok.

      http://www.tvmorava.cz/clanek/6142/sumvald_se_stale_vzpamatovava_z_nasledku_povodni

    • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠEK 2019/2020
     • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠEK 2019/2020

     • V pondělí 1. 6. 2020 a v úterý 2. 6. 2020 proběhnou didaktické testy maturitní zkoušky 2020. Podmínky konání upravuje materiál, který si můžete zobrazit kliknutím na tento odkaz Hygiena_DT_a_UZ.pdf. Stanoví ty provozní podmínky, které odpovídají konkrétní organizaci maturitních zkoušek na Gymnáziu Šternberk. Zároveň jsou platná všechna doporučení a hygienické pokyny vydané MŠMT. Jednotné zkušební schéma najdete po přihlášení na stránkách naší školy v sekci Maturita. Seznamy učeben byly již žákům zaslány a budou také vytištěny u jednotlivých učeben.

      Přejeme úspěšné složení didaktických testů

      Vedení školy

    • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2019/2020
     • OCHRANA ZDRAVÍ NA GYMNÁZIU ŠTERNBERK V PRŮBĚHU JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2019/2020

     • Tento materiál, který dostanete poštou spolu s pozvánkou na JPZ (Hygiena-JPZ.pdf) stanoví ty provozní podmínky, které odpovídají konkrétní organizaci přijímacích zkoušek na Gymnáziu Šternberk. Tyto podmínky jsou platné pro všechny uchazeče o studium (žáky 5. a 9. třídy, dále jen uchazeči), učitele Zadavatele a učitele pověřenými dohledem na chodbách a u vchodu.  Zároveň jsou platná všechna doporučení a hygienické pokyny vydané MŠMT.

      Připomínám, že žák, který u nás bude konat jednotnou přijímací zkoušku 8. 6. (žáci 9. tříd)  nebo 9. 6. (žáci 5.tříd) musí při vstupu do školy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupce. Bez tohoto prohlášení nebude moci žák vykonat přijímací zkoušky.

      Formulář čestného prohlášení dostanete spolu s pozvánkou na jednotné přijímací zkoušky. Toto prohlášení vyplňte, podepište a dejte svému dítěti spolu s pozvánkou - to ji předá u vchodu do budovy Gymnázia.

      Prohlášení najdete také zde ke stažení ve formátu PDF

      Do budovy školy smí jít pouze uchazeč bez doprovodu
      Časový rozvrh testování
      Matematika

      8:30 - začátek administrace zkoušky
      8:45 - 10:10 zkouška 85 minut (PUP 110 - do 10:35 minut)
      Přestávka (10:10 - 10:55)
      Český jazyk

      10:55 - začátek administrace zkoušky
      11:10 - 12:20 zkouška 70 minut (PUP 90 do 13:05)

       

    • Ocenění gymnaziálního pedagoga Olomouckým krajem
     • Ocenění gymnaziálního pedagoga Olomouckým krajem

     • V pondělí 25.5.2020 bylo oceněno 15 nejlepších pedagogických pracovníků Olomouckého kraje. Obvykle tato slavnostní akce probíhá na konci března při příležitosti Dne učitelů, ale s ohledem na pandemickou situaci bylo ocenění pedagogických pracovníků posunuto na květen.

      Máme radost, že mezi vybranými vítězi byl také Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky na Gymnáziu Šternberk, který na škole pracuje již 14 let. Během své pedagogické kariéry vyučoval především matematiku, deskriptivní geometrii a informatiku. Jeho velkou životní vášní je právě informatika a předměty s ní spojené. Rád zavádí nové technologie na gymnáziu, které usnadňují fungování školy. Svým nebezpečným nadšením se snaží strhnout nejen studenty, ale také pedagogy, kteří s těmito technologiemi nemají vždy tak harmonický vztah. Je také pravou rukou ředitelce školy, bez jeho schopností by gymnázium jen obtížně zvládalo přijímací zkoušky, maturity či různá testování studentů. Během let praxe byl zapojen do několika projektů týkajících se zavádění ICT do škol. Také v tomto nelehkém období významně pomohl se zaváděním distanční výuky

      Svým neutuchajícím elánem, rychlostí a dobrou náladou ovlivňuje kolegy i studenty.

      Gratulujeme k získání významného ocenění!

      Za všechny pracovníky školy

      Mgr. Tamara Kaňáková

      Ředitelka Gymnázia Šternberk

      https://www.olkraj.cz/hejtmanstvi-ocenilo-nejlepsi-ucitele-kvuli-koronaviru-pozdeji-nez-v-predchozich-letech-aktuality-9789.html

    • Přijímací zkoušky - odeslání pozvánek
     • Přijímací zkoušky - odeslání pozvánek

     • Dnes (21. 5. 2020) byly všem uchazečům, kteří na naší škole budou vykonávat jednotné přijímací testy, odeslány doporučeně pozvánky. Vzhledem k rychlosti České pošty by Vám měly dorazit nejpozději v pondělí.

    • Informace o termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky
     • Informace o termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky

     • Dle přílohy v vyhlášce č. 232/2020 stanovilo MŠMT tento harmonogram.
      Společná část maturitní zkoušky: 
      pondělí 1. 6. 2020 - didaktický test Ma a Aj
      úterý 2. 6. 2020 - didaktický test ČJL a Rj

      Ústní zkoušky MZ - ředitelka školy stanovuje termín od pondělí 15. 6. 2020 (rozpis maturantů na jednotlivé dny po - pá bude aktualizován s ohledem na termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy)

      Jednotná přijímací zkouška:
      Čtyřletý obor - v pondělí 8. 6. 2020
      Osmiletý obor - v úterý 9. 6. 2020
      Pozvánka uchazečům bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky těm uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole (uchazeči, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí) 

    • Nové knihy v knihovně...
     • Nové knihy v knihovně...

     • Konečně se uvolnila pravidla, a tak jsme mohli navštívit šternberské knihkupectví a nakoupit knihy z výtěžku z oslav svatého Martina. Jako vždy jsme se snažili získat různé žánry, máme tedy klasickou knihovnu, detektivku, fantasy, komiks, pohádky nebo dobrodružnou i populárně naučnou literaturu. Nyní pilně pracujeme na katalogizaci a obalování knih, aby je studenti a pracovníci školy mohli začít půjčovat, jakmile to bude možné. Ještě jednou všem děkujeme za jakoukoli podporu oslav a p. Lehečkové za vstřícnost a ochotu při objednávání titulů.

    • Informace o obnovení osobní přítomnosti maturantů ve škole a jejích podmínkách
     • Informace o obnovení osobní přítomnosti maturantů ve škole a jejích podmínkách

     • V pondělí 11. května bude obnovena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky formou konzultací.  Podmínky (hygienické, organizační - rozvrh skupin) byly zaslány všem maturantům a jejich rodičům formou Zprávy v Edupage. 

    • „Nejste v tom sami“
     • „Nejste v tom sami“

     • A něco od našich tělocvikářů:

      Jak na to...náměty pro domácí cvičení...

      Sportovní výzva

      Aktualizováno 22. 3.2020

      Vážení rodiče, žáci, učitelé,zatím není jisté, jak dlouho bude trvat povinný zákaz vstupu žáků do škol. Aby se co nejvíce snížily následky absence žáků, budou učitelé chystat a průběžně přidělovat úkoly, zadání domácích prací apod. on-line. Jednou z možností komunikace je využití našeho informačního systému Edupage. 

      Autoři systému Edupage nabízí spoustu online návodů pro různé situace a různým uživatelů (Najdete je vpravo nahoře -?Pomoc). Přesto se může stát, že Vám některé věci nepůjdou nebo si nebudete vědět rady. Proto je zde tato stránka Nejste v tom sami s odkazy na návody, instruktážní videa a další. Postupně zde budou přibývat odkazy, které můžete využít při práci s IT technologiemi. Obsah této stránky můžete ovlivnit i Vy - napište mi zprávu, co by bylo potřeba z pohledu IT vysvětlit (z jakékoli oblasti - zpracování prezentací, textu, videa, fotografií). Pokud to bude možné, nachystám návod a přidám ho na stránku.

      Po více jak týdenních zkušenostech přidávám pár zkušeností:

      1. občas se stalo, že nešel nahrát soubor jako příloha zprávy v Edupage, případně nahrát soubor do domácího úkolu. Příčiny mohou být, mimo jiné, tyto:

      a). uživatelé se snaží vše dělat z mobilní aplikace (s nadsázkou řečeno "z mobilu z postele"). Mobilní aplikace ale má omezené funkce, je určena spíš k prohlížení rozvrhů, zpráv apod. K serioznější práci je třeba sednout k počítači a pracovat přes webový prohlížeč (ideálně Google Chrome)

      b) servery Edupage jsou přetížené. Komunikoval jsem se správci systému v Bratislavě, dělají co mohou, posilují servery, ale tak jako my, nebyli připraveni na to, že celá Evropa pojede on-line. Pokud mohu sledovat, situace se postupně zlepšuje. Moje rada zní - co nejmenší soubory a pokud to nejde nyní, zkusím to za hodinu...

      c) dalším problémem může být malá kapacita vašeho internetového spojení - tady snad rada jediná - pokud brácha hraje on-line hru, maminka se dívá na Netfix a táta na Youtube, tak asi raději počkám s odesílání souborů na dobu, kdy bude linka volná :-)

      2. Snad už během minulého týdne všichni ti, co najednou zjistili, že nemají heslo k Edupage, problém vyřešili. Připomínám, že heslo si každý obnovuje sám (pozor, uživatelské jméno studenti je ve tvaru JmenoPrijmeni - tj. např. KamilHatlapatka), pokyny pro obnovu Vám budou zaslány na školní mail (@gymst.eu)

      https://help.edupage.org/?p=u42/u194/u448&lang_id=2

      Heslo žáka může obnovit také rodič - viz. návod  https://help.edupage.org/?id=e2809

      3. Snažme se (žáci, učitelé), dodržovat nějaký pravidelný rytmus přípravy na výuku, zadávání i zasílání úkolů (například podle stálého rozvrhu) tak, aby se úkoly naráz nenahromadily. 

      4. Znovu doporučuji využívat pro zadávání úkolů na doma nástoje Edupage - domácí úkoly. Jak žáci tak i učitelé si zachovají přehled co již splnili či co je ještě třeba udělat. Posílání úloh jako příloha Zpráv či mailů je samozřejmě také možné, ale přehledné to moc není.

      5. Nebojte se nových výzev - zkuste on-line streamování vaší výuky, nahrávání komentovaných prezentací apod. Pokud budete chtít poradit (obracím se teď hlavně na učitele), jsem Vám k dispozici.

      6. Všem - studentům, učitelů, rodičům - děkuji za trpělivost a pochopení. Situaci, v jaké jsme nyní nikdo nečekal a i když je naše škola technologicky připravena, naučit se využívat efektivně tyto možnosti vyžaduje úsilí a čas nás všech. Věřím, že to společně zvládneme.

      Přeji hlavně zdraví a těším se na brzké setkání

      J. Zavadil

    • Mimořádné opatření vlády
     • Mimořádné opatření vlády

     • Vážení rodiče,

      na základě rozhodnutí vlády se od zítřka 11.3.2020 uzavírají ZŠ a SŠ, tedy i Gymnázium Šternberk. Délka uzavření zatím není stanovena. Upřesňující informace vám i vašim dětem budou zasílány prostřednictvím zpráv EduPage. Vyučující budou pracovat ve škole a v průběhu uzavření školy také zasílat studijní materiály a úkoly studentům. Studentům bude nařízeno samostudium.

      Průběžně sledujte Edupage a webové stránky školy.

      Mgr. Tamara Kaňáková

      ředitelka školy

    • Mladí geografové úspěšní na okresním kole ZO
     • Mladí geografové úspěšní na okresním kole ZO

     • Na konci února se pětice našich studentů zúčastnila okresního kola zeměpisné olympiády. Soutěžili ve čtyřech kategoriích a byly pro ně připraveny otázky od autorů ze čtyř geografických fakult – Praha, Brno, České Budějovice a Ústí nad Labem.
             Kluci si vedli skvěle, v početné konkurenci určitě obstáli, a 2 z nich dokonce skončili na medailové pozici a zajistili si postup do krajského kola.

      Výsledky:
      kat. B:
      David Karlík – 2. místo a postup do krajského kola
      kat. C:
      Prokop Smyčka – 3. místo a postup do krajského kola
      Adam Belej – 8. místo
      kat. D:
      František Světnický – 5. místo
      Šimon Smyčka – 6. místo

      Všem klukům gratulujeme k výbornému umístění a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Davidovi s Prokopem přejeme úspěch v krajském kole.

      Jan Večerka

       

    • Školní kolo biologické olympiády má své vítěze
     • Školní kolo biologické olympiády má své vítěze

     •        Dne 27. 2. 2020 proběhla poslední část školního kola biologické olympiády pro studenty vyššího gymnázia. Letos se soutěžilo na téma „Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.“, což znamená v řeči běžného smrtelníka, že se jednalo o studium obranných mechanismů rostlin i živočichů. 
             Na studenty čekala testová část, která měla ověřit jejich všeobecné biologické znalosti a poté také část praktická, složená z poznávání organismů a laboratorní práce na dané téma.
             Práce byla obsáhlá, rozmanitá a v mnoha případech i velmi zajímavá. Všichni si umíme představit, že bez různorodé výbavy ve formě obranných mechanismů by se sotva v některých situacích dalo přežít (pepřové spreje v kabelce).
             Výsledky ukázaly na ty nejlépe připravené. V kategorii A zvítězil Jan Sládek (VII.A) a v kategorii B Marie Janásková (2.A).

      Světlana Bergerová, PK Bi

      Celkové umístění:

      Kategorie A :
      1. místo: Jan Sládek (VII.A)
      2. místo: Ondřej Bílek (VII.A)
      3. místo: Tereza Kuzmová (VII.A)

      Kategorie B:
      1. místo: Marie Janásková (2.A)
      2. místo: Karel Smolen (VI.A)
      3. místo: Martin Vráblík (2.A)

    • Příjem přihlášek ke studiu
     • Příjem přihlášek ke studiu

     • Příjem přihlášek ke studiu

      Přihlášky ke studiu lze doručit do 1. března 2020

      • Osobně (v níže uvedeném čase)
      • Poštou (doručení lze ověřit telefonicky u sekretářky školy – 585 094 101)
      • Vlastní datovou schránkou

      Pondělí: 6:45 – 15:30

      Úterý: 6:45 – 15:00

      Středa: 6:45 – 15:00

      Čtvrtek: 6:45 – 15:30

      Pátek. 6:45 – 14:00

      Před vyplněním přihlášky doporučuji prostudovat informace na webech školy www.gymst.cz v záložce Uchazeči.

       

      Mgr. Tamara Kaňáková

      Ředitelka školy

    • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZŠTINY
     • ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FRANCOUZŠTINY

     • Dne 25. 2. se uskutečnilo školní kolo olympiády z francouzského jazyka, jehož vítěz postupuje do kola krajského. Tím šťastným se stal Ondřej Kořínek ze třídy VII.A, na 2. místě se umístila Denisa Mentlíková ze třídy VI. A a třetí místo obsadila Helena Pospíšilová ze VII. A.

      Výhercům blahopřejeme a děkujeme za účast.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení